Alarm-geotextiel

Vervuilde grond mag soms blijven zitten, mits aan typische voorwaarden wordt voldaan. In andere gevallen dient vervuilde grond afgevoerd of ingekapseld in een waterdichting. Waterdicht geïsoleerd of gewoon onaangeroerd, meestal zal een afdeklaag van grond en teelaarde de vervuiling landschappelijk integreren. Het is belangrijk dat er een scheidingslaag met de afdeklaag komt om vermenging tegen te gaan.

Texion breidt haar gamma niet-geweven Drefon geotextielen uit met gekleurde versies. Meestal zal gekozen worden voor rood of oranje, wanneer in combinatie met vervuiling, omdat deze kleuren inuitief wijzen op gevaar. De nieuwe geotextielen worden niet geverfd of ingekleurd, zij zouden na verloop van tijd hun kleur verliezen en het is de opzet om vele decenia mee te gaan. De kleurpigmenten worden bij de fabricatie toegevoegd op niveau van de vezelproductie, deze kleur maakt geintegreerd deel uit van de vezels. Daarom blijft het geotextiel steeds kleurecht. Het Alarm Geotextiel van Texion gebruikt u als scheidinglaag tussen vervuiling en de afdeklaag. Hetzelfde geotextiel heeft ook de functie van bescherming tegen perforaties van een geomembraan in het geval van waterdichte isolatie. Een eerste uitvoering van ca 4 ha vond plaats bij het afdekken van een asbest stort.