Ambitieuze civiele aannemer sleept aantal topprojecten in de wacht

Op één jaar tijd een aantal grote projecten in de wacht slepen en zo meteen doorstoten naar de top van de civil engineering in de Benelux: het is niet iedereen gegeven. Met de gunning van de contracten voor de RijnlandRoute en de nieuwe sluis in Terneuzen kan DIMCO ondanks zijn jonge bestaan al heel wat adelbrieven voorleggen. Daarnaast is het betrokken bij de bouw van de Deens-Duitse Fehmarnbelt-tunnel. Het geheim achter deze spectaculaire opmars? De unieke synergie met de andere business units binnen DEME. Getuige daarvan de rol die ook DEME Building Materials zal spelen bij de realisatie van deze projecten.

DIMCO maakt deze dagen indruk binnen het West-Europese infrastructuurwezen. Het bestaan van deze jonge business unit van DEME, die zich toelegt op het uitvoeren van civiele projecten, vloeide voort twee evoluties. Enerzijds fusioneerden de ervaren Nederlandse takken CFE Nederland B.V. en GEKA B.V. op 1 januari 2016 tot DIMCO B.V. Aangevuld met de eveneens zeer ervaren civiele afdeling van CFE nv (België) leidde dit binnen de DEME-groep tot de geboorte van DIMCO nv. DEME verwierf op die manier uiterst snel een eigen civiele aannemer, opererend onder de naam DIMCO en actief in het verlengde van de kernactiviteiten van DEME, met name maritieme en fluviale waterbouw (havens, tunnels, kaaimuren …), boortechnologie en grondtechnieken.

DEME-Building-Materials

Prestigieuze DBM-projecten
Intussen vergaarde DIMCO heel wat naamsbekendheid door een aantal prestigieuze tenders in zijn voordeel te beslechten. Begin dit jaar kreeg het goed nieuws in verband met RijnlandRoute, een DBM-werk voor de provincie Zuid-Holland dat wordt uitgevoerd nabij Leiden. “Primair gaat het om de realisatie van een verbinding tussen twee bestaande snelwegen (A4 en A44). Een belangrijk deel van dat tracé bestaat uit een 2,3 kilometer lange dubbele boortunnel. Boor- en baggertechnologie zijn zeer verwante technieken die heel wat grond- en rotsmechanische knowhow vereisen. De uitvoeringstermijn bedraagt vijf jaar, de bijhorende onderhoudstermijn vijftien jaar”, vertelt Jan Verschueren, Area Manager Benelux bij DIMCO en General Manager bij DIMCO B.V.. “Begin september kregen we ook de opdracht voor de nieuwe sluis in Terneuzen gegund. Dat DBM-werk omvat de bouw van een nieuwe zeesluis in het huidige sluizencomplex tussen Gent en Terneuzen, inclusief de afbraak van de bestaande binnensluis en het baggerwerk voor het boven- en het benedenpand. Het Maintenance-gedeelte is in dit geval vrij klein, want het omvat slechts een periode van twee jaar. Desondanks brengt ook dit project heel wat uitdagingen met zich mee, temeer omdat de bestaande sluis zo lang mogelijk in gebruik moet blijven.”

Afgezonken tunnels
“Dimco is ook betrokken bij de realisatie van de 18 kilometer lange Fehmarnbelt-tunnel tussen Duitsland en Denemarken. “Binnen de DEME-groep hebben we heel wat ervaring met afgezonken tunnels. Denk onder meer aan de Piet Heintunnel en Coentunnel in Nederland. In België is het aanbod aan infrastructuurprojecten momenteel minder groot, al focussen we wel sterk op de tender voor de Oosterweelverbinding. Vermits er in Antwerpen eveneens een afgezonken tunnel op het programma staat, is dat werk ons op het lijf geschreven.”

Rijnlandtunnel

Wisselwerking met zusterbedrijven
Het mag duidelijk zijn: DIMCO heeft zijn start zeker niet gemist. De reden hiervoor is volgens Jan Verschueren terug te vinden in de naam, een afkorting van ‘DEME Infra Marine Contractors’. “We spitsen ons toe op de realisatie van marinegerelateerde infrastructuur omdat we de synergie met de andere business units binnen DEME daarbij optimaal kunnen uitspelen. De inzet van eigen specialistisch materieel, de expertise inzake geotechnische aspecten, het samenwerken met onze baggerzus Dredging International, het leveren van granulaten voor betonconstructies – zoals DEME Building Materials recent bewees bij de bouw van de Kieldrechtsluis in Antwerpen en binnenkort ook zal bewijzen bij de Sluis van Terneuzen (zie kader) …: het zijn zaken waarmee we een belangrijk verschil maken. De efficiënte wisselwerking met onze zusterbedrijven laat ons toe om projecten in hun geheel te optimaliseren – zowel qua ontwerp als qua uitvoering en materieelinzet. Voorlopig zijn we grotendeels actief op onze thuismarkt, maar het is de bedoeling om op termijn een turnover te creëren en het vizier meer op het buitenland te richten. De ervaring die we opdoen bij de realisatie van de RijnlandRoute, de nieuwe Sluis van Terneuzen en de Fehmarnbelt-tunnel is in dat opzicht van goudwaarde.”

Tekst: Tim Janssens   |   Beeld: DEME


Granulaten voor Sluis Terneuzen
Niet enkel DIMCO, maar ook DEME Building Materials (DBM) kijkt ernaar uit om een belangrijke bijdrage te leveren aan de bouw van de nieuwe sluis van Terneuzen. “Er is nood aan 600.000 ton zeegranulaten voor de realisatie van de betonconstructies”, vertelt Tom Janssens, general manager bij DBM. “Eerder leverden we al meer dan het dubbele van dit volume bij de bouw van de Kieldrechtsluis – tot nader order de grootste sluis ter wereld – en momenteel leveren we het grind voor de nieuwe sluis in IJmuiden, die momenteel in aanbouw is en na de oplevering de titel van grootste sluis ter wereld zal overnemen. We zijn met andere woorden gespecialiseerd in het leveren van grote volumes granulaten met een constante kwaliteit, wat zeker geen evidentie is. In België en Nederland (Vlissingen en Amsterdam)  beschikken we over eigen verwerkingsinstallaties voor de productie van kant-en-klare granulaten. De ervaring die we hierbij opdoen, gebruiken we elders in Europa, waar het onze klanten zelf zijn die instaan voor de verwerking. Dit betekent echter niet dat we gewoon ons schip volzuigen en onze lading afleveren. Onze meerwaarde schuilt in het feit dat we zeer goed weten aan welke kwaliteiten een granulaat moet voldoen voor een bepaalde toepassing. Die knowhow loont. Vermits de vraag naar zeegranulaten de laatste tijd fors gestegen is, hebben we onlangs een derde baggerschip in gebruik genomen.”