Brabantse Delta: Succesvolle en kostenefficiënte betonrenovatie influentleiding

In 2011 kreeg waterschap Brabantse Delta te maken met een leidingbreuk van de betonnen influentleiding in Bath. Nader onderzoek toonde aan dat dit kon ontstaan als gevolg van zwavelzuuraantasting. Omdat betonnen rioolwaterleidingen vaak lang geleden zijn aangelegd, was dit incident aanleiding om de inspecties te intensiveren. Op basis van metingen in 2013 werd besloten een belangrijke influentleiding in Breda, vanaf de Lunetstraat (NAC-stadion) tot de Biezenstraat, over een lengte van 2,1 km te renoveren.

Bij dit unieke project werd nauw samengewerkt tussen de opdrachtgever Brabantse Delta, aannemer Otjens Groep Breda en Master Builders Solutions, van BASF die de speciale betonmortel leverde. Op het kantoor van Otjens Groep in Breda spreken we Luc van Dongen (Brabantse Delta), Jean-Claude de Maaijer (BASF), Maurice Otjens en Eric Renkels (beiden Otjens Groep).

Betonrenovatie is prijstechnisch zeer interessant
Luc van Dongen is namens Brabantse Delta de projectleider voor deze opdracht. Hij vertelt: “Na het incident in 2011 werden de inspecties opgevoerd met bijzondere aandacht voor de cruciale manshoge (1,90 hoge) influentleiding in Breda. Bij de conditiemeting werd biogene zwavelzuuraantasting vastgesteld waarna besloten werd maatregelen te treffen. Daarbij is een vijftal opties vergeleken: van volledige vervanging, het inschuiven van nieuwe leidingen (buis in buis) tot dus betonrenovatie. Al snel konden we berekeningen maken waaruit bleek dat andere oplossingen tot ruim 25 keer duurder waren dan betonrenovatie.” Van Dongen vervolgt: “We hebben naast de prijs natuurlijk ook gekeken naar zaken als duurzaamheid, kwaliteitsgaranties, de tijdsduur en het beperken dan wel voorkomen van overlast. Op al deze eisen scoorde betonrenovatie uitstekend en vaak beter dan andere opties.”

Vijf jaar garantie werd vijftig jaar
Bijzonder aan dit project is de relatie met de Otjens Groep in Breda. Maurice Otjens: “In 1962 is deze leiding nog door mijn vader aangelegd. Dankzij een 2k epoxycoating bleef het beton 52 jaar bestand tegen zwavelzuur. Als je dan bedenkt dat er toen een garantie van vijf jaar werd gegeven, kan je stellen dat er toen goed werk is verricht.” En daar kunnen ook nu de vruchten van worden geplukt. Het beton is op plekken weliswaar aangetast en ingevreten, maar in die mate dat renovatie een prima optie is. Eric Renkels, technisch directeur bij Otjens: “Door te renoveren kunnen wij zorgeloos beheer over de komende tien à vijftien jaar garanderen. Als je dat afzet tegen de kosten, dan is dat voor Brabantse Delta zeer interessant.”

Prestaties onder hoge druk
“Voor deze opdracht hadden we te maken met strenge randvoorwaarden, vervolgt Renkels. Er was steeds 36 uur om een afstand van 250 meter (dat is de afstand tussen twee mangaten) te behandelen. Eerst onder zeer hoge druk (tot 1000 bar) reinigen en daarna op een nog natte ondergrond het spuitbeton aanbrengen. In onze analyse bleek al heel snel dat de mortel van BASF, (Master Emaco S 488) hiervoor uitermate geschikt was. Sterker nog, het was de enige mortel die we hiervoor geschikt achten omdat deze al na enkele uren weer belast kon worden met zuur rioolwater (pH 2 à 3)”. De Maaijer van BASF sluit daarbij aan: “Toen we hierover contact kregen, wist ik direct dat we hiervoor een ideaal product hebben, waarmee we uitstekende ervaringen in België hebben opgedaan. Master Emaco S 488 hecht snel en goed (ook boven het hoofd), is uitstekend verspuitbaar, snel uithardend, krimpcompenserend en aan te brengen in een grote laagdikte. En vanzelfsprekend voldoet het product volledig aan de EN 1504-3-norm.”

Een geweldig projectteam
In slechts zeventien dagen werd 2,1 km rioolbuis, met een oppervlakte van 7.300 m2 behandeld. Luc van Dongen hierover: “Ruim vijftig mensen waren hierbij betrokken. De motivatie en de samenwerking tussen de verschillende partijen was uitstekend. Wat ik heel bijzonder vind, is dat we geen enkele overlastmelding hebben gehad, ondanks de locatie middenin Breda, en dat de zuivering steeds gewaarborgd bleef.” Tot slot: “Het klinkt misschien vreemd, maar toen we klaar waren, vond ik dat bijna jammer. Dat zegt misschien wel voldoende hoe ik op dit project terugkijk.”