Aquafin

Hoofdkantoor
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar

T: +32 3 450 45 11
E: info@aquafin.be
W: www.aquafin.be

“Propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water”, dat is de ambitie van Aquafin. Meer dan 1.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de uitbouw en het beheer van de infrastructuur voor de zuivering van het Vlaamse huishoudelijke afvalwater én voor een betere integratie van hemelwater in de openbare ruimte. Om ons daarbij te helpen, rekenen we op de hulp van onze technische partners. Advies- en ingenieursbureaus ontwerpen onze projecten. Als het ontwerp klaar is, en we over de nodige vergunningen beschikken, stellen we via een aanbestedingsprocedure een aannemer aan die het project uitvoert. Aquafin is een van de grote opdrachtgevers voor de Vlaamse bouwsector en brengt jaarlijks voor zo’n 180 miljoen euro aan nieuwe projecten op de markt.

Nieuws gerelateerd aan Aquafin

AWIS saneringsinfrastructuur

Vlaamse rioleringsdatabank klaar voor invulling

Met de ontwikkeling van een afvalwaterinformatiesysteem – kortweg AWIS – wil de VMM deze informatiestromen optimaliseren, de interbestuurlijke samenwerking versterken en klantvriendelijke instrumenten ontwikkelen die de procesafhandeling kunnen faciliteren.

Lees meer »
De nieuwe doorgang onder de Rozemarijnbrug loopt volledig evenwijdig met de Coupure en heeft een lengte van goed 250 meter.

Gent | Ondertunneling Rozemarijnbrug

Het is algemeen geweten dat de stad Gent heel wat inspanningen doet om het leven van fietsers en wandelaars zo veilig en aangenaam mogelijk te maken. De ondertunneling van de Rozemarijnbrug vormde in dat opzicht alweer een mooie stap vooruit.

Lees meer »