Aquafin

Hoofdkantoor
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar

T: +32 3 450 45 11
E: info@aquafin.be
W: www.aquafin.be

“Propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water”, dat is de ambitie van Aquafin. Meer dan 1.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de uitbouw en het beheer van de infrastructuur voor de zuivering van het Vlaamse huishoudelijke afvalwater én voor een betere integratie van hemelwater in de openbare ruimte. Om ons daarbij te helpen, rekenen we op de hulp van onze technische partners. Advies- en ingenieursbureaus ontwerpen onze projecten. Als het ontwerp klaar is, en we over de nodige vergunningen beschikken, stellen we via een aanbestedingsprocedure een aannemer aan die het project uitvoert. Aquafin is een van de grote opdrachtgevers voor de Vlaamse bouwsector en brengt jaarlijks voor zo’n 180 miljoen euro aan nieuwe projecten op de markt.

Nieuws gerelateerd aan Aquafin

Aquafin

Pompen: expertise en kennis delen loont

Met ongeveer 18.000 pompen, verdeeld over 1.700 pompstations en 350 waterzuiveringsinstallaties kan je stellen dat Aquafin heel wat kennis heeft vergaard over pompen. Danny Verhulst en Luc Verhoest, beiden asset beheerders bij Aquafin, vertellen er meer over.

Lees meer »

Antwerpen trekt resoluut kaart van infiltratie

Begin dit jaar rondde Aquafin het hemelwaterplan voor de stad Antwerpen af. De systeemkeuzes voor de opvang en afvoer van rioolwater en regenwater die hierin werden vastgelegd, mikken op maximale infiltratie van het regenwater. En dat is revolutionair in zo’n uitermate stedelijk gebied!

Lees meer »

Eén jaar Stop – open dialoog met aannemers

Met de lancering van het STOP- principe, gaf Aquafin extra boost aan het veiligheidsbewustzijn van alle werfpartners. Om ongevallen te vermijden, staan er dit jaar acties gepland rond de drie belangrijkste oorzaken van de vastgestelde tijdelijke werkonderbrekingen.

Lees meer »

Operatie perforatie: onthard Vlaanderen!

Op het Congres Publieke Ruimte op 13 maart 2018 lanceerden Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin de campagne ‘Operatie perforatie’. De bedoeling is om zoveel mogelijk openbare ruimte te ontharden zodat regenwater beter kan infiltreren in de bodem. ‘Think big, act small’ is de boodschap.

Lees meer »