Copro

T: +32 (0)2 468 00 95
M: +32 (0)499 07 82 44
F: +32 (0)2 469 10 19
E: bernard.cornet@copro.eu
W: https://www.copro.eu/

Certificatie is gebaseerd op een continue industriële zelfcontrole door de producent van het gecertificeerde product.  Deze zelfcontrole is van toepassing vanaf de grondstoffen over het volledige productieproces tot het eindproduct.

Certificaathouders worden periodiek onderworpen aan een evaluatie door de certificatie-instelling.  Dit gaat tevens gepaard met monsternemingen voor beproeving in erkende laboratoria.  De resultaten van deze controleproeven dienen de resultaten van de zelfcontrole van de certificaathouder te bevestigen.

Producenten dienen zich voor wat betreft hun gecertificeerde producten steeds te houden aan een aantal leveringsvoorschriften: identificatie van het product op de leveringsbon en in voorkomend geval van het product zelf.  Voor informatie over de identificatie en de herkenbaarheid van eventuele certificatie van een bepaald product kan, via het zoekgedeelte, de website van COPRO geraadpleegd worden of kan men zich wenden tot COPRO.

Certificatie leidt altijd tot een document dat de gecertificeerde producten beschrijft.  De producent dient een kopie van dit document op eenvoudige vraag te overhandigen samen met de leveringsbon.

COPRO is een certificatie-organisme van de keurmerken COPRO, BENOR of ATG voor een hele reeks producten.
Details hieromtrent kunnen opgevraagd worden door de website van COPRO te raadplegen. Zie hiervoor het zoekgedeelte.

Nieuws gerelateerd aan Copro

De Pen | ir. Dirk Van Loo, CEO van COPRO

Recent grasduinde ik op de COPRO-netwerkschijf tussen enkele oude foto’s toen ik enkele vroegere advertenties ontdekte. Eentje sprong eruit: een foto van een weg tussen het groen: kilometers rechtdoor, zover je kijken kon.

Lees meer »