Herbosch-Kiere

Sint-Jansweg 7
Haven 1558
9130 Kallo

T: +32 3 575 02 82
F: +32 3 570 04 95
E: info@hk.eiffage.be
W: http://www.herbosch-kiere.be


Herbosch-Kiere beoogt waardevolle bouwprojecten binnen de maritieme- en milieusector

Al meer dan een eeuw speelt Herbosch-Kiere een belangrijke rol inzake bouwwerken in en rond havens, rivieren en maritieme omgevingen. Onze voornaamste activiteiten zijn het afbreken en bouwen van kaaimuren, bruggen, steigers en sluizen. Daarnaast zijn we specialist in het uitvoeren van strand- en oeververdedigingswerken, bergen van schepen, baggeren en zware hijswerken. Meest recent zijn onze projecten in de sector van de hernieuwbare energie zoals offshore windenergie en getijdenenergie. In de milieusector heeft Herbosch-Kiere pionierswerk geleverd op een aantal gebieden, zoals de productie van afvalgranulaten en de reiniging van onderwaterbodems. We zijn ondertussen ook ervaren in de bouw en de werking van stortplaatsen, evenals in de uitvoering van bodemsaneringen.

Projecten met een hoge technische moeilijkheidsgraad of een logistiek probleem worden door onze eigen studiedienst onder de loep genomen en voorzien van een veilige, innovatieve en economische oplossing. Ook in de praktijk streven onze verantwoordelijke teams naar een feilloze uitvoering van het project.

We blijven continu investeren in maritiem materieel om ons bestaand assortiment te versterken en met de juiste middelen specifiek werk te kunnen uitvoeren. In de Haven van Antwerpen hebben we een workshop waar onze toegewijde bedrijfstechniekers het materieel onderhouden volgens de hoogste standaarden. Deze workshop – in één van de grootste havens van Europa – geeft ons de kans om gemakkelijk projecten aan te nemen over de hele wereld.

Herbosch-Kiere is deel van de Eiffage Benelux Group, dat op haar beurt  tot Eiffage Frankrijk behoort  – één van de grootste bouwaannemers in Europa. Eiffage Frankrijk is werkgever van 70.000 mensen, heeft een jaarlijkse omzet van meer dan €14 biljoen met een internationaal netwerk van 500 dochterondernemingen. De financiële stabiliteit van deze groep is gunstig voor zowel de dochterondernemingen als hun klanten. Herbosch-Kiere kan als dochteronderneming steeds rekenen op de veelzijdige kennis, vaardigheden en uitrusting van de groep.

Nieuws gerelateerd aan Herbosch-Kiere

Pompgemaal

Wetteren nieuw pompgemaal

Om overstromingen bij hevige regenval te voorkomen in bepaalde delen van Wetteren, laat De Vlaamse Waterweg nv een nieuw pompgemaal optrekken langs de Schelde. Een klus op maat van Herbosch-Kiere, die tevens een nieuwe ringdijk aanlegt om het gecontroleerd overstromingsgebied Bastenakkers te omringen.

Lees meer »
Micropalen

Micropalen versterken fundering hoogspannings­masten nabij Gent

Op de hoogspanningslijn Mercator-Horta in de regio Gent vervangt en versterkt Elia de geleiders om de importcapaciteit te verhogen. Om dit te bewerkstelligen, zijn ook de funderingen van 26 hoogspanningsmasten aan versterking toe. Micropalen en een verbindingsmassief geïnstalleerd door Herbosch-Kiere klaren de klus.

Lees meer »

Nakende sluisvernieuwing vergt 1,3 kilometer nieuwe kaaimuren

In het kader van de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding zal De Vlaamse Waterweg de komende jaren overgaan tot de vernieuwing en uitbreiding van een reeks sluizen op de Leie. Medio 2018 starten de werken aan het complex in Sint-Baafs-Vijve. Op dit moment wordt er op de rechteroever alvast een nieuwe kaaimuur gebouwd.

Lees meer »
Aanleg damwandprofielen

Nieuwe generatie XL-damplanken is trending

In november 2015 vormde de lancering van de AZ-800 serie een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de damwand. Deze 'Extra Large'-profielen van ArcelorMittal maken een snellere installatie mogelijk dankzij hun grotere breedte.

Lees meer »