Technum

Brussel
Arianelaan 7 – 1200 Brussel

Tel. +32 2 773 91 11
Fax +32 2 773 79 80

info@technum-tractebel.be
www.technum.be

 

Antwerpen
Van Immerseelstraat 66 – 2018 Antwerpen

Tel. +32 3 270 92 92
Fax +32 3 270 92 68

info@technum-tractebel.be
www.technum.be

 

Gent
Kortrijksesteenweg 1144-A – 9091 Gent

Tel. +32 9 240 09 11
Fax +32 9 240 09 00

info@technum-tractebel.be
www.technum.be

Hasselt
Ilgatlaan 23 – 3500 Hasselt

Tel. +32 11 28 86 00
Fax +32 11 28 86 20

info@technum-tractebel.be
www.technum.be

 

Oostende
Esplanadestraat 1 – 8400 Oostende

Tel. +32 59 34 03 60
Fax +32 59 34 03 99

info@technum-tractebel.be
www.technum.be

Technum is de entiteit van Tractebel Engie, gespecialiseerd in “Smart & Sustainable Infrastructure”. We zijn een studie- en adviesbureau met meer dan 100 jaar expertise in energie- en infrastructuurprojecten. Onze experten en projectmanagers zijn actief in de volledige levenscyclus van deze projecten, gaande van haalbaarheidsstudies tot de ontmanteling. We stellen 4400 medewerkers tewerk in meer dan 140 landen over de hele wereld.

We begeleiden onze private en publieke klanten bij de precisering van hun strategische keuzes en masterplannen, adviseren hen bij de opmaak van beleids- en haalbaarheidsstudies, voeren detailstudies uit en verzorgen het projectmanagement. We bieden deze diensten aan in diverse domeinen: regionale en stedelijke ontwikkeling, publieke en private gebouwen, zeehaven- en waterwegprojecten en transportinfrastructuur. Actuele thema’s zoals klimaatverandering, energie-efficiëntie en intelligente infrastructuur zijn speerpunten voor ons bedrijf.

 

 

 

“Smart & Sustainable Infrastructure” is ons motto. We zorgen voor kwaliteitsvolle, duurzame oplossingen via een intelligente integratie van infrastructuur, gebouwen, milieu, mobiliteit en energie-efficiëntie.

We combineren op creatieve wijze al onze competenties en spelen op die manier een sleutelrol in de ontwikkeling van de steden en de leefomgeving van de toekomst. We streven naar het juiste evenwicht tussen onze natuurlijke ruimte en de gebouwde leefomgeving om er een duurzame bron van vooruitgang en ontwikkeling van te maken. Door onze sterke lokale aanwezigheid kunnen we de uitdagingen waarmee lokale overheden en private ondernemingen worden geconfronteerd, snel en met kennis van zaken ter harte nemen. Onder alle omstandigheden treden we op als verantwoordelijke en onafhankelijke raadgevers.

De kwaliteit van onze advies- en studiediensten en ons voortdurend zoeken en streven naar de hoogste toegevoegde waarde door onze klanten “one stop shop solutions” te bieden, geven ons een aanzienlijk concurrentievoordeel.

Technum heeft vestigingen in Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt en Oostende.

Nieuws gerelateerd aan Technum

Een huzarenstukje in prefabbeton

De toegang tot de Oostendse haven heeft sinds kort een nieuw gezicht. Niet enkel is er geïnvesteerd in een bredere vaargeul met nieuwe havendammen, er werd ook een vijftig meter hoge radartoren gebouwd op de Oostdam.

Lees meer »