Ecologisch beton zonder cement

Klassiek beton is doorgaans een samenstelling van water, zand en/of granulaat en cement. De ontwikkeling staat echter niet stil, want voor elk van deze basismaterialen is al een alternatief voorhanden. Sterker nog: onlangs werd er met Eco2polymer zowaar een CO2-arm beton zonder cement en met geringe toevoeging van water geïntroduceerd, een soort geopolymeer dat bijna krimpvrij en volledig zuurbestendig is en dat zo heel wat nieuwe mogelijkheden biedt voor de wegen- en infrastructuurbouw.

Eco2beton is een ontwikkeling van de Devagro Group, een verzameling firma’s langs de Leie in Waregem die opgericht werden door Ignace Degezelle en zijn echtgenote Marleen Vanden Buverie. Als textielingenieur kwam hij via een samenwerking met zijn schoonvader in de aannemerij terecht, om er vervolgens een succesvolle carrière als ondernemer uit te bouwen. Een eerste wapenfeit was de oprichting van Devagro in 1989, een onderneming die zich toespitst op het aanleggen van wegen en andere infrastructuur. Na enige tijd richtte Degezelle zijn pijlen ook op de recyclagesector: “Wanneer je infrastructuurwerken uitvoert, genereer je uiteraard heel wat puin. Velen beschouw(d)en dit als afval, terwijl wij onder invloed van de constante prijsdruk zijn overgeschakeld op mobiele recyclage, zodat we het puin in situ konden hergebruiken als funderingsmateriaal in plaats van extra te moeten betalen om het te kunnen afvoeren. Deze activiteiten zijn sinds 1994 ondergebracht bij onze tweede dochteronderneming Devarec.” Nadien kwamen daar in 2000 nog B.S.V. (bodemsanering) en Devamix (recyclage) bij, beide gevestigd in Harelbeke. Met OB&D werd er eveneens geïnvesteerd in een firma die zich toelegt op het bergen van grondoverschotten in Ronse (5 ha) en Meulebeke (15ha). In totaal stelt de groep een tachtigtal mensen te werk.

Ecologisch alternatief
De Devagro Group is met andere woorden voortdurend in ontwikkeling. Dit werd onlangs eens te meer bewezen met de oprichting van een laatstenieuwe spin-off: Devarec Eco2.
Deze nieuwe kmo gaat volledig de ecologische toer op en ontwikkelde met Eco2polymer een eigen, gepatenteerde betonvariant. “Het is een soort geopolymeer dat geen cement bevat, wat maakt dat de CO2-uitstoot drastisch beperkt is”, aldus Degezelle. “Je zou het kunnen typeren als BEN-beton (bijna energieneutraal beton), een milieuvriendelijke oplossing die klassiek beton probleemloos kan vervangen. We hebben twee jaar intensief onderzoek achter de rug en maken het Eco2polymer inmiddels op industriële schaal aan op onze site in Desselgem. We laten niets aan het toeval over en hebben onder meer geïnvesteerd in een eigen labo met speciale XRF-scantechnologie. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat aannemers door onze producten het slachtoffer worden van hun tienjarige aansprakelijkheid. Kwaliteit en betrouwbaarheid primeren!”

Quasi krimpvrij en zuurbestendig
Devagro is behalve aannemer nu dus ook producent. Een zeldzame combinatie die voor Degezelle echter zeer natuurlijk aanvoelt. “Je moet verder kijken dan je neus lang is, zeker in prijs- en innovatiegevoelige sectoren als recyclage en wegenbouw. We vinden het een noodzaak om een voortrekker te blijven, en dus investeren we veel in R&D.”
Dit blijkt te lonen, want Eco2polymer heeft in vergelijking met klassiek beton een aantal interessante voordelen. “Het beton is quasi krimpvrij omdat we water als primair bestandsdeel grotendeels vervangen hebben door een gel”, legt Degezelle uit. “Hierdoor kan je tot 20 % kleiner dimensioneren en kan je constructies in Eco2polymer voor eenzelfde sterkte en stabiliteit dus een vijfde kleiner uitvoeren dan constructies in klassiek beton. Maar de grootste troef van Eco2polymer is toch zijn zuurbestendigheid. Vooral voor voedings- en landbouwtoepassingen is dit een enorm voordeel, want klassiek beton is veel minder zuurresistent en vertoont na verloop van tijd dan ook sporen van aantasting. Tot slot kunnen we er 90 % vlak- en beeldbuisglas in verwerken, terwijl dat in klassiek beton beperkt is tot maximum 10 %. Kortom: Eco2polymer heeft alles om furore te maken. Momenteel maken we volop werk van het bekomen van een ATG-attest, dus de toekomst oogt veelbelovend.”

Tekst en foto’s: Devagro