Focus Riolering | Hinderbeperkende rioolrenovatietechnieken winnen aan belang

Een belangrijk deel van ons infrastructuurpatrimonium bevindt zich onder de grond. Onze rioleringen zijn helaas niet allemaal in goede staat, en dus zal rioolrenovatie de komende jaren meer en meer aan de orde zijn. Maar niet getreurd: het herstellen van rioleringen hoeft niet per se gepaard te gaan met intensieve graafwerken en het afsluiten van straten en pleinen. Er zijn immers heel wat innovatieve technieken waarmee je de bovengrondse hinder tot een absoluut minimum kan beperken.

Het klassieke beeld van rioolrenovatie roept bij Jan Publiek niet bepaald positieve gevoelens op. Straten openleggen, vrachtwagens die voortdurend af en aan rijden, zand en modder die alles vuil maken, vervelende omleidingen, … Kan je daarentegen werken vanuit een toegangsput, dan is er van dit alles weinig tot geen sprake. Een firma die zich specifiek toelegt op het toepassen van ‘minderhindertechnieken’ is SEWER-TEC, een dochteronderneming van Group Renotec met een honderdtal medewerkers (15 ingenieurs, 85 arbeiders). Ze biedt specifieke rioolrenovatietechnieken aan met het oog op een forse reductie van de overlast voor opdrachtgevende gemeentes en omwonenden. “We proberen een volledig gamma van technieken aan te bieden, gaande van het renoveren van een collector door middel van spuitbeton tot relining en renovatie met glasvezelversterkt polyester (GVP-schaaldelen)”, vertelt directeur Sofie De Deckere. “Een andere mogelijkheid is pipe bursting, een sleufloze renovatietechniek waarbij de bestaande buis verpulverd en naar de omliggende grond geduwd wordt, zodat we een nieuwe buis met dezelfde diameter kunnen plaatsen.”

Minder hinder, korte termijn
Ook voor huisaansluitingen biedt SEWER-TEC een aantal speciale methodes aan: bemanteling, pipe bursting met kleine diameter of het ondermijnen. Ook deze zijn erop gericht om bovengronds zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken, het grondverzet te beperken en de openingen in de grond zo klein mogelijk te houden. “Neem nu de pipe bursting-techniek: in plaats van de huisaansluiting open te graven, maken we een klein putje tegen de gevel”, legt Sofie De Deckere uit. “De buisjes worden vanuit een mantoegankelijke riool ingebracht en door de aftakking getrokken. Zo kunnen we de uitvoeringstermijn met factor 3 verkorten! We vinden het erg belangrijk om zo veel mogelijk op zo weinig mogelijk tijd te combineren – kort maar krachtig!”

Meedenken
SEWER-TEC gaat uit van een totaalaanpak en zit graag samen met de klant om zo tot de meest opportune oplossing te komen. “Al onze projectleiders zijn ook ingenieurs, dus het spreekt voor zich dat we graag meedenken. Vaak weten gemeentebesturen immers niet welke alternatieven er allemaal zijn voor de klassieke herstelmethode. We trachten steeds trenchless- en no dig-methodes toe te passen en bekijken geval per geval welke technieken de beste resultaten zouden kunnen opleveren. We proberen ook in te spelen op wensen of bezorgdheden van de klant of de gemeente door onze technieken eventueel verder uit te breiden. Zo doen we indien gewenst na de pipe bursting ook al na-injecties in periferische ruimtes of holtes rond de buis om ze zo opnieuw te omhullen. Minderhindertechnieken worden in ieder geval steeds populairder, dat merken we elke dag. Onlangs hebben we met de stad Brussel nog een vijfjarencontract afgesloten, wat inhoudt dat we per jaar een duizendtal huisaansluitingen zullen vernieuwen. Ook de komende jaren zullen we dus zeker niet stilzitten.”

Tekst: Tim Janssens