Funderingsspecialisten bekronen fusie met naamsverandering

Sinds 30 juni bundelen de vennootschappen De Waal Palen NV, Wig Palen bvba en Olivier Funderingstechnieken NV de krachten en opereren ze onder de naam De Waal Solid Foundations. Met een gecombineerde omzet van €45 miljoen en 130 medewerkers wordt De Waal Solid Foundations één van de belangrijkste actoren in het funderingswezen. “Het doel van de fusie is om sterker als groep naar buiten te treden en de knowhow en expertise van de drie bedrijven samen te brengen, zodat we een nog sterker geheel kunnen vormen”, aldus Olivier Rens, die de algemene leiding van De Waal Solid Foundations op zich neemt.

De Waal Palen NV, Wig Palen bvba en Olivier Funderingstechnieken NV maken al jaren deel uit van de Groep De Waal en zijn voornamelijk actief op de Belgische markt. Gezien de complementariteit van de verschillende activiteiten was een fusie een logische keuze. “In de huidige conjunctuur is het als bedrijf noodzakelijk om je vanuit één duidelijke visie en met een duidelijke structuur te profileren op de markt. Een centrale visie, gekoppeld aan een centrale structuur en een gebundelde kennis, zal ervoor zorgen dat we sneller kunnen inspelen op de vragen van de markt en innovatievraagstukken”, vertelt Olivier Rens. “Met De Waal Solid Foundations willen we nog meer dan nu een betrouwbare partner zijn, ook in moeilijke omstandigheden. Door de flexibiliteit, knowhow en specialisatie van onze mensen samen te brengen, zullen we onze troeven nog versterken.”

Fundering leggen langs weg

Vruchtbare synergie
“Een tweede belangrijke punt is dat we een excellent kwaliteitsniveau willen blijven halen”, gaat Olivier Rens verder. “Ook op dit vlak zal de synergie tussen de bedrijven voor een win-winsituatie zorgen en garanderen dat we deze doelstelling halen en blijven halen. Het centraliseren van diensten zal ons ook schaalvoordelen opleveren. Aansturing van bepaalde processen vanuit één plaats is efficiënter en eenvoudiger dan vanop drie plaatsen. Ook hierbij zal de gezamenlijke expertise ons toelaten om beter, efficiënter en slimmer te werk te gaan. We zijn ervan overtuigd dat een fusie met het oog op de toekomst de beste keuze is. Het samenbrengen van de activiteiten, de kennis en de sterke punten van de verschillende bedrijven zal ervoor zorgen dat de centrale vennootschap een sterke speler met een sterke positie binnen de sector zal zijn. Het bedrijf krijgt op die manier ook de nodige opportuniteiten om verder te groeien en geeft de medewerkers kansen om zich verder te ontplooien.”

De Waal funderingsspecialist

Nieuw gezicht
Om de nieuwe naam kracht bij te zetten, opteerde de onderneming ook voor een nieuw logo. “Strakker en dynamischer, maar zonder aan sterkte te verliezen”, legt Olivier Rens uit. “Het nieuwe beeld zal vanaf nu steeds duidelijker zichtbaar worden op onze werven en bij onze mensen. Samen met nieuwe e-mailadressen en een nieuwe website vormt dit de basis van ons nieuwe gezicht.” De hoofdzetel van De Waal Solid Foundations bevindt zich in Lokeren (Voshol 6A 9160 Lokeren). Ook de vestiging in Oostende blijft operationeel. De nieuwe vennootschap zal bestaan uit drie grote afdelingen: palen, beschoeiingen en buitenland. De afdeling palen wordt geleid door Damien Sneyers en Bertrand Van Gyseghem. De verantwoordelijkheid voor de afdeling beschoeiingen ligt bij Tim Van Langenhove. Het buitenland wordt verder opgevolgd door Olivier Rens. Alle lopende contracten met De Waal Palen, Wig Palen en Olivier Funderingstechnieken worden overgenomen door De Waal Solid Foundations.

Tekst en beeld: De Waal Solid Foundations