Herinrichting van de Ninoofsepoort: de werken vorderen!

De herinrichting van de Ninoofsepoort aan de westkant van Brussel gaan goed vooruit: 4 van de 8 fases zijn zo goed als af. Op 26 februari wordt 30% van de zone opnieuw opengesteld voor alle vervoersmiddelen.

Na de heropening voor het verkeer van 20.000 m2 van de werfzone en na goedkeuring op 21 december 2017 van de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van het toekomstige park van de Ninoofsepoort, zit het project bij de start van 2018 op het goede spoor.

De afbraakwerken, de asbestverwijdering, de bodemsanering en de vervanging van de tramsporen zijn al achter de rug. De heraanleg van de wegenis gaat goed vooruit. Op de laatste afwerkingen na, is de zone rond het kanaal en de tramhalte Driehoek klaar. De funderingen, de riolering, de verplaatsing van de nutsvoorzieningen (water-, gas- en elektriciteit) en een eerste asfaltering werden uitgevoerd. De Ninoofsesteenweg, de Koolmijnenkaai en de Delaunoystraat zijn volledig heropend.

De wegen op de Kleine Ring tussen de Ninoofsepoort en het Institut des Arts et Métiers worden heraangelegd tussen februari en juli 2018. Het nieuwe park wordt, zoals aangekondigd, aangelegd tussen augustus en november 2018 op de oude industriële zone naast de Heyvaertwijk.

Op termijn wordt hier een nieuwe openbare ontspanningsruimte gecreëerd. Dit grootse project wil de levenskwaliteit in de wijk verhogen, de doorstroom van het verkeer verbeteren en meer veiligheid creëren voor voetgangers en fietsers, onder meer door meer fietspaden en bredere voetpaden, door de verkeerszones voor actieve transportmiddelen veilig af te bakenen met paaltjes en verkeersdrempels en door de zichtbaarheid te verbeteren.

Op de Kleine Ring komt er één enkel, met verkeerslichten uitgerust kruispunt, in plaats van de huidige drie. Het verkeer zal er vlotter verlopen, met meer veiligheid voor de actieve weggebruikers. Het einde van de werkzaamheden is gepland op eind 2018.