Nieuwe opties voor hogere prestaties

De Keestrack R6 bij Movarec

De Belgische recyclagefirma Movarec werkt nu ongeveer een jaar met de diesel-hydraulische Keestrack R6-breek- en zeefinstallatie. Dankzij de nieuwe uitrustingsopties werden niet alleen de prestaties en de kwaliteit verhoogd, maar werd tevens het inzetbereik van de percussiebreker met een capaciteit van 300 ton/uur aanzienlijk uitgebreid.

De Belgische Monseré-groep, met hoofdzetel in Ingelmunster nabij de Franse grens bij Kortrijk, heeft in totaal 20 medewerkers in dienst. De firma Monseré, met grond- en afbraakwerken als hoofdactiviteit, werd in 1994 door Davy Monseré opgericht. Met een eigen vervoersafdeling, Movatrans, en een eigen recyclageafdeling, Movarec, is de firma uitgegroeid tot een interregionale leverancier van diensten voor grondwerken, afbraakwerken en de recyclage van bouwmaterialen, sloopafval en organisch materiaal.

Onder leiding van Jurgen Monseré staat Movarec in voor de mobiele recyclage van bouw- en sloopafval op de Monseré-bouwplaatsen en van klantenprojecten. De recyclagefirma baat tevens een breekwerf uit voor bouwpuin, A- en B-hout en groenafval in het West-Vlaamse Veurne, niet ver van de kust. In totaal verwerkt de firma met zes medewerkers jaarlijks tot 600.000 ton bouwafval. Op de bijna 1 hectare grote breekwerf wordt tevens zo‘n 70.000 ton hoogwaardig granulaat voor recyclage geproduceerd.

Op het einde van vorig jaar verving Movarec haar bestaande 70-ton percussiebreker door een diesel-hydraulische uitvoering van de Keestrack R6. Ondanks de volledige uitrusting met 2-deks voorzeef en dubbeldeks nazeefmodule met hercirculatie van de overmaatse fractie weegt de installatie met uiterst efficiënte breker van de 1300-reeks (inlaatopening: 1300 x 970 mm, rotorgew.: 6.100 kg) nauwelijks meer dan 61 ton. In tegenstelling tot zijn voorganger bij Movarec kan de nieuwe machine op een dieplader worden vervoerd zonder demontage van de nazeefmodule. Hierdoor is de mobiliteit sterk verbeterd, worden de stilstandtijden aanzienlijk ingekort en is zelfs bij middelgrote verwerkingsvolumes de rendabiliteit van de grote breker met een capaciteit van 300 ton/uur verzekerd.

Movarec

Efficiëntie als optie
De Belgische Keestrack-verdeler voor Oost- en West-Vlaanderen, H.M.B., verantwoordelijk voor levering en begeleiding, verzekerde tevens dat de installatie perfect aan de behoeften van Movarec voldeed. Zo werd het besproeiingssysteem met een persluchtinrichting uitgerust, om na elke inzet de sproeikoppen snel en effectief te kunnen reinigen. Reeds af fabriek is de Keestrack R6 uitgerust met bijkomende nieuwe opties die – specifiek voor recyclagetoepassingen – de productiecapaciteit en -resultaten optimaliseren.

Eind 2016 stelde Keestrack zijn eigen Neodym-overbandmagneet voor die ondanks een duidelijk lichtere uitvoering toch betere scheidingsprestaties levert. Met een gewicht van slechts 1.200 kg is de nieuwe Neodym-overbandmagneet ongeveer 400 kg lichter dan het conventionele Ferrit-model, waardoor het transportgewicht van de volledige installatie aanzienlijk wordt verlaagd. Met 750 gauss bij een afstand van 300 mm is de magneetkracht zo‘n 300 % sterker, waardoor zelfs bij een grote afstand t.o.v. de transportband (regelbaar tussen 150 en 345 mm) een efficiënte scheiding mogelijk is. De Neodym-overbandmagneten beschikken over een lifetime-smering en zijn hierdoor zo goed als onderhoudsvrij. Alle functies van de optioneel hydraulisch of elektrisch aangedreven aggregaten kunnen van op afstand worden gestuurd.

Ook de nieuwe Keestrack-windzifter kan zowel in conventionele als in hybride aandrijfconcepten optioneel hydraulisch of elektrisch worden aangedreven (opgenomen vermogen: max. 15 kW). De compacte ventilatoren ontwikkelen grote luchtstromen (25 m³/min) die via een volumineuze dubbele slang naar de brede uitlaatmonden van de transportband voor overmaatse fractie van de optionele tweedeks zeef worden gevoerd. Via de instelbare (m.b.v. de afstandsbediening) uitlaathoek en de variabele luchtstroom kan de Keestrack-windzitfter perfect aan de vervuilingsgraad en het materiaaltype (hout, plastic, enz.) worden aangepast. Het inbouwaggregaat  (gewicht: 11 kg) blijft ook tijdens het vervoer op de installatie; alleen de luchtslangen en uitlaatrails in het opklapbereik van de transportbanden dienen gedemonteerd te worden.

Goede praktijkervaringen
Ruim 1.600 bedrijfsuren na levering van de Keestrack R6 in december 2016 kan Jurgen Monseré tevreden terugblikken. Naast de hoge inzetbaarheid dankzij het flexibele transportconcept overtuigt de installatie met de 450 kW sterke Volvo-dieselmotor en rendabele Load-Sensing-aandrijving ook door de grote rendabiliteit bij bedrijf met twee operatoren. Zelfs voor zwaar aanvangsmateriaal met een hoog betongehalte realiseert de grote breker indrukwekkende prestaties van 120 ton/uur voor granulaat van 0/20 en van 200 ton/uur voor granulaat van 0/40. Het gedocumenteerde gemiddelde verbruik bij vollast bedraagt 50 – 60 l/uur; dankzij een tankinhoud van 925 liter zijn dus lange bedrijfsperiodes op het terrein mogelijk zonder dure logistieke ondersteuning.

Movarec

Movarec