Schanskorven: traditie ondersteund door moderne kennis en wetenschap

Schanskorven gaan tweeduizend jaar terug in de tijd, toen de Romeinen ze gebruikten voor het beschermen tegen erosie van de grond rond pijlers van bruggen in rivieren. Vandaag kennen schanskorven talrijke toepassingen maar ze worden dikwijls intuïtief toegepast. Daarom heeft Maccaferri in twee nieuwe handboeken de wetenschappelijke onderbouwingen samengevat.

Bouwmateriaal van de Romeinen
De Romeinse bouwkunst werd gekenmerkt door technische hoogstandjes. Zij waren meesters in het bouwen van koepels, gewelven, bruggen en aquaducten. De Romeinen kenden mortel en gietbeton. Zij stelden volgende waarden voorop: firmitas (stevigheid), utilitas (doelmatigheid) en venustas (schoonheid). Voor het beschermen tegen erosie van de grond rond pijlers van bruggen in rivieren gebruikten de Romeinen schans­korven: grote manden gevlochten uit wilgen­takken en gevuld met stenen. Ook bij de bouw van  militaire versterkingen werden schanskorven
gebruikt, o.a. in onze regio voor de versterkingen van grensforten aan de limes (grens) o.a. Castellum Levefanum gebouwd rond 50 na Chr. nabij Rijswijk. De schanskorven vormden bij deze constructies een kering tegen het water en vormden meteen een militaire verschansing. 

Schanskorven
De bescherming van brugpijlers in waterlopen is essentieel. Omdat de toepassing niet zichtbaar is, wordt hier soms te weinig aandacht aan besteed. Schanskorven bieden de juiste oplossing tegen erosie.

Van wilgenhout tot staal
De wilgentakken zijn inmiddels vervangen door staaldraad. Om de levensduur te verlengen werd de staaldraad beschermd door een laagje zink (Zn), later door een zink-aluminium legering Galfan (Zn95Al5), daarna door Galfan+ (Zn90Al10) en wordt nu de mogelijkheid geboden nog een extra coating aan te brengen met PVC (polyvinylchloride) of beter PA (nylon). 

Volgens het BBA-certificaat 16/H247 heeft deze laatste versie een levensduur van 120 jaar.

Schanskorven
Op de Noordede, een rivier nabij de Haven van Oostende die onderhevig is aan getijden, worden gestapelde schanskorven als oeverbescherming toegepast. 

Handboeken met berekeningen
Schanskorven worden dikwijls intuïtief toe­gepast. Daarom heeft Maccaferri in twee nieuwe handboeken de wetenschappelijke onderbouwingen samengevat. Deze handboeken  zijn geheel vrijblijvend en gratis te verkrijgen door eenvoudige aanvraag bij Tina De Meerleer van Texion (tina@texion.be). In de handboeken worden met berekeningen de talrijke toepassingen wetenschappelijk onderbouwd. Zij bevatten foto’s, tekeningen, resultaten van proeven, rekenformules en voorbeelden.         


Hydraulic Handbook
Overzicht van producten en hun toepassingen

• Rivieren
– Stuwdammen
– Drempels
– Langsstroomse structuren
– Kribben
– Doorwaadbare plaatsen

• Dammen en stuwmeren
– Bescherming stoomafwaarts
– Bescherming stroomopwaarts
– Structuren ter voorkoming van overstromingen
– Meren voor recreatie

• Waterbouwstructuren langs wegen en spoorwegen
– Havenhoofden
– In- en uitlaat structuren voor duikers
– Grachten en greppels

• Oevers van kanalen
• Plaatsing onder water
• Koolstof voetafdruk bij productie en bij plaatsen
• Studies op schaalmodellen en studies op ware grootte
• Rampenbestrijding bij overstromingen


River Works Handbook
Overzicht van producten en hun toepassingen
• Toepassing voor
– Starre structuren
– Semi-starre structuren
– Losse bestorting
  Vervormbare structuren

• Technische eigenschappen
– Wapening en versterking
– Soepelheid
– Levensduur
– Efficientie bij plaatsen
– Milieuvriendelijkheid

• Ontwerpen en dimensioneren van oeverbeschermingen
– Stromingen langs ruwe en vlakke oppervlaktes
– Stroomsnelheid en debiet berekenen
– Sleepkracht theorie
– Invloeden op de stroomsnelheid
– Effect van golven

• Ontwerpen van strekdammen
– Hydraulische stabiliteit
– Structurele stabiliteit

Schanskorven
Door een varend schip geinduceerde golven en stromingen. De ontwerpregels om de oeverbescherming optimaal te dimensioneren, worden gegeven in de nieuwe Maccaferri handboeken.  

Tekst en beeld | Texion