De Pen | Renaat Landuyt, burgemeester van Brugge

Begin september opende de A11, een 12 kilometer lange snelweg die de N31 in Brugge verbindt met de N49 in Westkapelle. De nieuwe verbinding, die de geschiedenis ingaat als een van de grootste wegeninfrastructuurwerken in Vlaanderen, is van cruciaal belang voor de toekomstige ontwikkeling van de Brugse regio.

Lees meer »

Diverse types paalfunderingen voor kunstwerken op en rond A11-snelweg

De nieuwe A11-snelweg tussen Brugge en Westkapelle is klaar voor gebruik. Verspreid over een traject van twaalf kilometer zijn er maar liefst 55 kilometer nieuwe wegen en fietspaden aangelegd en een zeventigtal kunstwerken gebouwd.

Lees meer »

Realisatie A11 vergde grote hoeveelheid stalen damplanken en buispalen

De bouw van de tunnels in de buurt van Westkapelle bezorgde het A11-consortium de nodige hoofdbrekens. Het had er immers te kampen met een combinatie van slappe poldergrond, doorlatende grondlagen en zout grondwater. Gelukkig konden waterwerende beschoeiingen, bestaande uit stalen damplanken met lengtes tot 26 meter, soelaas bieden.

Lees meer »

17,25m hoge instelbare pijlerbekisting voor A11-viaduct

Gedurende anderhalve kilometer loopt de A11 over een viaduct om de spoorlijn Brugge-Knokke en het Boudewijnkanaal te kunnen overbruggen.

Lees meer »

Lijvige kantelstuwen reguleren waterniveau rond A11

De nieuwe A11 kruist tal van bestaande wegen, spoorlijnen en waterlopen in het Brugse hinterland. De landschappelijke inbedding van het geheel was dan ook een belangrijk aandachtspunt. In het kader hiervan zijn twee op maat gemaakte kantelstuwen geplaatst die mee instaan voor de waterhuishouding in het projectgebied.

Lees meer »

Grondwapeningselementen verstevigen steile taluds op A11-traject

De bouw van de A11 – de missing link tussen de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle – was een uitdagende opdracht.

Lees meer »

“De A11 was een huzarenstukje op het vlak van bekistingstechniek”

De realisatie van de twaalf kilometer lange A11 ging gepaard met de bouw van liefst zeventig nieuwe kunstwerken, waaronder enkele exemplaren met een uiterst specifieke morfologie.

Lees meer »

Gevarieerd takenpakket voor polyvalente wegenbouwer

Het A11-project omvatte niet enkel de bouw van een nieuwe snelweg, maar ook allerhande afbraak- en ontbossingsactiviteiten, grootschalige riolerings- en funderingswerken en de aanleg van kleinere, aanpalende wegen.

Lees meer »

850.000 m³ verdichtbare grond voor ophogingen A11

Voor de realisatie van de A11-snelweg, de omringende wegen en de vele kunstwerken op het traject waren heel wat ophogingen nodig.

Lees meer »

“De A11 biedt ons duurzame langetermijninkomsten”

De bouw van de nieuwe A11 was een uiterst bijzonder project, niet enkel vanwege de omvang van het werk en de vele bouwkundige hoogstandjes die het met zich meebracht, maar ook vanwege de innovatieve financieringsmethode die ontwikkeld werd om de realisatie en het dertigjarige onderhoud van de nieuwe snelweginfrastructuur te bekostigen.

Lees meer »