Hemelwater­plannen als antwoord op klimaat­verandering

U kon er de voorbije maanden niet naast kijken. Hevige onweersbuien zetten grote delen van Vlaanderen blank met grote materiële schade tot gevolg. Aansluitend kenden we een periode van extreme droogte.

Lees meer »

De Pen | Jan Goossens, Algemeen Directeur Aquafin

In afwachting van de WK-wedstrijd Kroatië – Denemarken pik ik vanuit de zetel nog mee hoe Frank Deboosere de voorbije junimaand klasseert als één van de allerdroogste ooit. Juni 2017 was niet anders.

Lees meer »

Pompen: expertise en kennis delen loont

Met ongeveer 18.000 pompen, verdeeld over 1.700 pompstations en 350 waterzuiveringsinstallaties kan je stellen dat Aquafin heel wat kennis heeft vergaard over pompen. Danny Verhulst en Luc Verhoest, beiden asset beheerders bij Aquafin, vertellen er meer over.

Lees meer »

Een kilometer aan HDPE-drukbuizen pompt afvalwater naar zuiveringsstation

In het Antwerpse Malle voeren persleidingen het afvalwater af van de Schepersdijk naar het waterzuiveringsstation aan de Salphensebaan. Omdat de bestaande leidingen met een diameter van 250 mm het debiet niet meer aankonden, verving Aquafin ze door nieuwe drukbuizen met een diameter van 450 mm.

Lees meer »

Antwerpen trekt resoluut kaart van infiltratie

Begin dit jaar rondde Aquafin het hemelwaterplan voor de stad Antwerpen af. De systeemkeuzes voor de opvang en afvoer van rioolwater en regenwater die hierin werden vastgelegd, mikken op maximale infiltratie van het regenwater. En dat is revolutionair in zo’n uitermate stedelijk gebied!

Lees meer »

Eén jaar Stop – open dialoog met aannemers

Met de lancering van het STOP- principe, gaf Aquafin extra boost aan het veiligheidsbewustzijn van alle werfpartners. Om ongevallen te vermijden, staan er dit jaar acties gepland rond de drie belangrijkste oorzaken van de vastgestelde tijdelijke werkonderbrekingen.

Lees meer »

Operatie perforatie: onthard Vlaanderen!

Op het Congres Publieke Ruimte op 13 maart 2018 lanceerden Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin de campagne ‘Operatie perforatie’. De bedoeling is om zoveel mogelijk openbare ruimte te ontharden zodat regenwater beter kan infiltreren in de bodem. ‘Think big, act small’ is de boodschap.

Lees meer »

Poreuze huisaansluitputjes geven infiltratie een nieuwe dimensie

Afgaande op de befaamde Ladder van Lansink is infiltratie na het vermijden van waterafvoer en het hergebruik van regenwater de derde stap in het streven naar een goed waterbeheer.

Lees meer »

Aquafin stelt veiligheidsregels scherp

Sinds kort legt Aquafin nieuwe regels op rond het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en het afdalen in de rioleringsinfrastructuur.

Lees meer »

De Pen: Alles voor de veiligheid

Nul ongevallen op onze werven en infrastructuur, daar willen we bij Aquafin naartoe. Een ambitieuze doelstelling, dat wel, maar onmogelijk?

Lees meer »