Putfundering biedt innovatiecentrum ORSI stabiliteit

Geen nieuw gebouw zonder een degelijke fundering. Voor de ORSI Academy, een centrum voor chirurgische innovatie in Melle, plaatste Monteyne de bronbemaling en putfundering.

Lees meer »

Votquenne Foundations investeert in zware funderingsmachine

Steeds meer bouwprojecten vragen om funderingspalen met een flinke diameter of paallengte. En die vragen op hun beurt dan weer om aangepast materieel.

Lees meer »

Nieuwe machine vergroot indrukwekkend techniekenaanbod funderingsspecialist

In januari werden op de werf van de nieuwe productiesite van Agristo in Wielsbeke 530 grondverdringende schroefpalen met verschillende diameters geplaatst, tot op een diepte van 14 meter.

Lees meer »

Het Stevin-project

Om een grotere hoeveelheid elektriciteit van de kust naar het binnenland te transporteren, versterkt Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, het bestaande hoogspanningsnet in West- en Oost-Vlaanderen.

Lees meer »

“Het Stevin-project realiseren van mast naar mast”

Voor het Stevin-project dat de energiebevoorrading van België moet verzekeren in de toekomst, wordt een dubbele hoogspanningsverbinding aangelegd tussen Zomergem en Zeebrugge.

Lees meer »

Baggeren tegen de klok

In augustus werd een van de meest intensieve maritieme operaties ter wereld afgerond: de bouw van het tweede Suezkanaal, een prestigeproject zonder weerga dat in een waar recordtempo gerealiseerd werd, onder meer dankzij de cruciale inbreng van Belgische manschappen, machines en expertise.

Lees meer »

Fraai vernieuwde zeedijk behoedt Wenduine voor overstromingen

Een studie in het kader van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan bracht aan het licht dat de zeedijk van Wenduine en de befaamde Rotonde bij hevig stormweer vatbaar zijn voor overstromingen.

Lees meer »

Focus Funderingstechnieken | Complexe infraprojecten vereisen toegespitste funderings- en beschoeiingstechnieken

De bouw van nieuwe infrastructuur gaat vaak gepaard met ingenieuze beschoeiings- en funderingswerken. Om meer inzicht te krijgen in dit onderschat specialisme, zetten we hieronder een aantal mooie ‘funderingsprojecten’ in de kijker, vakkundig uitgevoerd door Votquenne Foundations nv.

Lees meer »

Focus Funderingstechnieken | Baanbrekende resonantie- techniek voor funderingswerken

De Nederlandse Dieseko Group is wereldwijd marktleider in hydraulische trilblokken (variabel moment, hoog frequent) en -aggregaten (200 – 5000 kW).

Lees meer »

Focus Funderingstechnieken | Nieuwe hydraulische aggregaten zorgen voor stevige fundamenten

Een van de specialiteiten van de firma Van Haut uit Kruibeke zijn funderingsmachines.

Lees meer »