Het Stevin-project

Om een grotere hoeveelheid elektriciteit van de kust naar het binnenland te transporteren, versterkt Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, het bestaande hoogspanningsnet in West- en Oost-Vlaanderen.

Lees meer »

“Het Stevin-project realiseren van mast naar mast”

Voor het Stevin-project dat de energiebevoorrading van België moet verzekeren in de toekomst, wordt een dubbele hoogspanningsverbinding aangelegd tussen Zomergem en Zeebrugge.

Lees meer »

Baggeren tegen de klok

In augustus werd een van de meest intensieve maritieme operaties ter wereld afgerond: de bouw van het tweede Suezkanaal, een prestigeproject zonder weerga dat in een waar recordtempo gerealiseerd werd, onder meer dankzij de cruciale inbreng van Belgische manschappen, machines en expertise.

Lees meer »

Focus Riolering | Arnhems moerriool gerenoveerd dankzij MAC-methode

De stabiliteit van mantoegankelijke riolen controleren op een niet-destructieve wijze is nieuw in de Benelux. Dit kan via het MAC-systeem dat IKT Nederland op de markt brengt.

Lees meer »

Focus Riolering | 8,8 kilometer rioolrenovatie voor Brussels Airport

De start- en landingsbanen op Brussels Airport worden binnenkort grondig vernieuwd. Vanaf 27 mei komt baan 25L/07R aan bod, de twee andere banen volgen de komende jaren. De vernieuwing van baan 25L/07R gaat gepaard met een aanzienlijk luik rioolrenovatie.

Lees meer »

Focus Riolering | Demer maakt opmerkelijke comeback in stadscentrum van Diest

Het kan verkeren, zei Bredero ooit. In de jaren 60 van vorige eeuw werd de Demer geweerd uit het centrum van Diest vanwege wateroverlast en geurhinder, anno 2015 wordt de oude rivierbedding opnieuw vanonder het stof gehaald.

Lees meer »

Focus Riolering | Smalle grachtelementen met infiltratieopeningen voor gemeente Zingem

Specifieke situaties vragen om een specifieke oplossing. Achter de tuinen van een verkaveling in Zingem liepen oude afwateringsgrachten die onmiskenbaar aan vervanging toe waren.

Lees meer »

Focus Riolering | Kanalisatie met Tubao-tanks zorgt voor extra parkeerruimte

Om zich in de toekomst verder te kunnen ontwikkelen, wilde Dujardin Foods de parkeerruimte op zijn bedrijfsterrein in Ardooie vergroten. De beek die de site doorkruiste, vormde echter een serieus obstakel.

Lees meer »

Focus Riolering | Gedetailleerde rioleringsinspectie dankzij zwenkbare inspectiecamera’s

Rioleringen zijn doorgaans complexe netwerken met allerhande aftakkingen die niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn. Zelfs de verste uithoekjes van het stelsel kunnen ten prooi vallen aan lekken, scheuren of chemische aantasting, en dus is het belangrijk om ook deze plekken grondig te inspecteren.

Lees meer »

Focus Riolering | Hinderbeperkende rioolrenovatietechnieken winnen aan belang

Een belangrijk deel van ons infrastructuurpatrimonium bevindt zich onder de grond. Onze rioleringen zijn helaas niet allemaal in goede staat, en dus zal rioolrenovatie de komende jaren meer en meer aan de orde zijn.

Lees meer »