Wetteren nieuw pompgemaal

Om overstromingen bij hevige regenval te voorkomen in bepaalde delen van Wetteren, laat De Vlaamse Waterweg nv een nieuw pompgemaal optrekken langs de Schelde. Een klus op maat van Herbosch-Kiere, die tevens een nieuwe ringdijk aanlegt om het gecontroleerd overstromingsgebied Bastenakkers te omringen.

Lees meer »

Steenbestortingen stabiliseren bodembescherming Oosterscheldekering

Om de stabiliteit van de bodembescherming van de Oosterscheldekering te garanderen, waren nieuwe steenbestortingen nodig aan de binnen- en buitenzijde van de kering. “Bij dergelijke bestortingen is het gezien de stroming geen sinecure om de stenen precies op de juiste plek te krijgen.

Lees meer »

Hefeiland en hijsbok drijven op de Schelde voor fundering nieuwe hoogspanningsmasten

In de Antwerpse haven zijn begin dit jaar de werken gestart voor de overspanning van de Schelde met een nieuwe hoogspanningslijn. Om de overspanning mogelijk te maken, bouwt Elia in de Schelde-oevers twee nieuwe masten van 192 meter hoog.

Lees meer »

Nieuwe gasterminal voor Waaslandhaven in aanbouw

In het Zuidelijk Insteekdok van de Waaslandhaven krijgt een nieuwe zeesteiger vorm. De vingerpier van 460 meter lang met vier aanlegplaatsen voor zeeschepen en binnenvaartschepen zal dienst doen als gasterminal.

Lees meer »

Micropalen versterken fundering hoogspannings­masten nabij Gent

Op de hoogspanningslijn Mercator-Horta in de regio Gent vervangt en versterkt Elia de geleiders om de importcapaciteit te verhogen. Om dit te bewerkstelligen, zijn ook de funderingen van 26 hoogspanningsmasten aan versterking toe. Micropalen en een verbindingsmassief geïnstalleerd door Herbosch-Kiere klaren de klus.

Lees meer »

Nakende sluisvernieuwing vergt 1,3 kilometer nieuwe kaaimuren

In het kader van de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding zal De Vlaamse Waterweg de komende jaren overgaan tot de vernieuwing en uitbreiding van een reeks sluizen op de Leie. Medio 2018 starten de werken aan het complex in Sint-Baafs-Vijve. Op dit moment wordt er op de rechteroever alvast een nieuwe kaaimuur gebouwd.

Lees meer »

Houtdok in Antwerpen krijgt nieuwe kade en steigers

Herbosch-Kiere is in oktober vorig jaar gestart met de bouw van een nieuwe kade en steigers voor woonboten aan de zuidelijke zijde van het Houtdok in de haven van Antwerpen. Ook het talud ten noorden van de Kempische brug wordt onder handen genomen. Het vernieuwde Houtdok zal klaar zijn tegen het einde van het jaar.

Lees meer »

Pilootprojecten streven naar efficiëntere baggerwerken

In het kader van het duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde laat Waterwegen en Zeekanaal NV sinds augustus baggerwerken uitvoeren om de bevaarbaarheid van de rivier te verbeteren met respect voor de omliggende natuur. Tegelijk zal W&Z het onderhoud van de vaargeul voortaan structureler en efficiënter aanpakken.

Lees meer »

Inhuldiging fiets- en voetgangersbrug Watersportbaan

Op woensdag 12 oktober werd de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de zijarm van de Watersportbaan officieel ingehuldigd. De nieuwe brug geeft fietsers en voetgangers een verkeersluwe en rechtstreekse verbinding met de Verenigde Natieslaan via de Yachtdreef.

Lees meer »

Permanente monitoring verhindert instorting kaaimuurconstructie

Om Antwerpen te behoeden voor overstromingen en tegelijk de link tussen land en water te versterken, worden de kaaimuren en de waterkering op de rechteroever van de Schelde respectievelijk verstevigd en verhoogd.

Lees meer »