Het Stevin-project

Om een grotere hoeveelheid elektriciteit van de kust naar het binnenland te transporteren, versterkt Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, het bestaande hoogspanningsnet in West- en Oost-Vlaanderen.

Lees meer »

“Het Stevin-project realiseren van mast naar mast”

Voor het Stevin-project dat de energiebevoorrading van België moet verzekeren in de toekomst, wordt een dubbele hoogspanningsverbinding aangelegd tussen Zomergem en Zeebrugge.

Lees meer »

Baggeren tegen de klok

In augustus werd een van de meest intensieve maritieme operaties ter wereld afgerond: de bouw van het tweede Suezkanaal, een prestigeproject zonder weerga dat in een waar recordtempo gerealiseerd werd, onder meer dankzij de cruciale inbreng van Belgische manschappen, machines en expertise.

Lees meer »

Fraai vernieuwde zeedijk behoedt Wenduine voor overstromingen

Een studie in het kader van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan bracht aan het licht dat de zeedijk van Wenduine en de befaamde Rotonde bij hevig stormweer vatbaar zijn voor overstromingen.

Lees meer »

Viaduct Woutersbrakel gerenoveerd met uniek betonherstelsysteem

Het befaamde viaduct van Woutersbrakel, een belangrijk deel van de Brusselse ring (80.000 voertuigen per dag), is een van de meest omvangrijke betonconstructies die de voorbije jaren in ons land gerenoveerd werden.

Lees meer »

Ingrijpende Leiewerken in Harelbeke

Het befaamde Seine-Schelde-project is veruit het grootste binnenvaartproject op Europese bodem. Ook in Vlaanderen brengt dit ingrijpende werkzaamheden met zich mee.

Lees meer »

Fietsostrade Antwerpen-Mechelen officieel ingereden

In een normale werkweek zijn de E19 en de gewestwegen tussen Antwerpen en Mechelen op piekuren volgepakt met files en aanschuivende voertuigen. Wie weet kan de nieuwe fietsostrade tussen beide steden voortaan echter voor heel wat gefrustreerde automobilisten soelaas bieden.

Lees meer »

Fietsostrade in Mechelen manueel gefundeerd met beschoeide sleuven en verankeringen

De langverwachte fietsostrade tussen de stations van Antwerpen en Mechelen (Nekkerspoel) is een feit. Aangezien deze vaak vlak naast het spoor loopt, was de aanleg ervan echter niet overal een sinecure.

Lees meer »

Totaaloplossingen voor ledverlichting in infrastructuurprojecten

Ledverlichting zorgt in menig infrastructuurproject voor een esthetische meerwaarde.

Lees meer »

Geslaagde facelift voor Bruul en Botermarkt

Als voorname verbindingsas tussen het stadscentrum en de stationsbuurt is de Bruul al lang een van de belangrijkste (winkel)straten van Mechelen en omstreken.

Lees meer »