Diverse types paalfunderingen voor kunstwerken op en rond A11-snelweg

De nieuwe A11-snelweg tussen Brugge en Westkapelle is klaar voor gebruik. Verspreid over een traject van twaalf kilometer zijn er maar liefst 55 kilometer nieuwe wegen en fietspaden aangelegd en een zeventigtal kunstwerken gebouwd.

Lees meer »

17,25m hoge instelbare pijlerbekisting voor A11-viaduct

Gedurende anderhalve kilometer loopt de A11 over een viaduct om de spoorlijn Brugge-Knokke en het Boudewijnkanaal te kunnen overbruggen.

Lees meer »

Grondwapeningselementen verstevigen steile taluds op A11-traject

De bouw van de A11 – de missing link tussen de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle – was een uitdagende opdracht.

Lees meer »

“De A11 was een huzarenstukje op het vlak van bekistingstechniek”

De realisatie van de twaalf kilometer lange A11 ging gepaard met de bouw van liefst zeventig nieuwe kunstwerken, waaronder enkele exemplaren met een uiterst specifieke morfologie.

Lees meer »

Gevarieerd takenpakket voor polyvalente wegenbouwer

Het A11-project omvatte niet enkel de bouw van een nieuwe snelweg, maar ook allerhande afbraak- en ontbossingsactiviteiten, grootschalige riolerings- en funderingswerken en de aanleg van kleinere, aanpalende wegen.

Lees meer »

850.000 m³ verdichtbare grond voor ophogingen A11

Voor de realisatie van de A11-snelweg, de omringende wegen en de vele kunstwerken op het traject waren heel wat ophogingen nodig.

Lees meer »

“De A11 biedt ons duurzame langetermijninkomsten”

De bouw van de nieuwe A11 was een uiterst bijzonder project, niet enkel vanwege de omvang van het werk en de vele bouwkundige hoogstandjes die het met zich meebracht, maar ook vanwege de innovatieve financieringsmethode die ontwikkeld werd om de realisatie en het dertigjarige onderhoud van de nieuwe snelweginfrastructuur te bekostigen.

Lees meer »

Kunst- en wegeniswerken van de bovenste plank

Op 22 maart 2014 ging de bouw van de langverwachte A11 tussen Brugge en Westkapelle officieel van start. 42 maanden later waren de nieuwe snelweg en de omliggende infrastructuur een feit, met dank aan de ongebreidelde inzet van het vijfkoppige aannemersconsortium.

Lees meer »

Geotextiel versterkt ondergrond E420-snelweg

Met de afwerking van de fundering komt de autosnelweg tussen Couvin en de Franse grens – een missing link op het Belgische autowegennet – een stap dichterbij. Om de slechte draagkracht van de ondergrond te versterken, waren aangepaste maatregelen nodig.

Lees meer »