Opleidingsprogramma voor jonge projectleiders werpt vruchten af

Goede medewerkers zijn zeldzaam, en volgens de recentste prognoses dreigt de kloof tussen de in- en uitstroom in de bouwsector alleen maar groter te worden. Omdat ervaren werkkrachten haast niet meer te vinden zijn, achtte Group Renotec het opportuun om het geweer van schouder te veranderen en zelf een stapsgewijs opleidingsprogramma uit te werken.

Lees meer »

Halfverhardingen voor een beter klimaat

Gezien de huidige klimaatveranderingen wordt er steeds meer gezocht naar nieuwe oplossingen voor wegverhardingen, bijvoorbeeld materialen die de omgevingstemperatuur niet verder verhogen en die het water goed afvoeren zonder uit te spoelen. Halfverhardingen zijn een mooi alternatief voor asfalt en beton.

Lees meer »

Op naar een gedifferentieerd hemelwaterbeleid

Hoe kan de rioleringswereld zich het best aanpassen aan steeds heftigere buien zonder dat de kosten de pan uit swingen? Een gedifferentieerd hemelwaterbeleid lijkt de oplossing. De jaarlijkse neerslag opsplitsen in verschillende soorten buiten – klein, normaal en extreem – en op basis daarvan specifieke maatregelen nemen, kan een goede eerste stap zijn.

Lees meer »

Europese platines bewijzen meerwaarde in Brugse Jakobinessenstraat

Wie rondwandelt in het historisch centrum van Brugge en regelmatig een van de vele kleine kasseistraatjes inslaat, waant zich anno 2017 nog steeds in de middeleeuwen. Dat de stad op verantwoorde wijze omgaat met haar patrimonium, blijkt onder meer uit de recente heraanleg van de Jakobinessenstraat.

Lees meer »

Nieuw straatprofiel met ruime boulevard op Oostendse Koninginnelaan

Tegen het einde van dit jaar is de nieuwe Koninginnelaan in Oostende een feit. Ze bestond lang uit twee eenrichtingsstraten met aanpalende parkeerplaatsen, aan weerszijden van een centrale zone met bomen. Geen ideale habitat voor voetgangers en fietsers, die dankzij de realisatie van een nieuw, asymmetrisch straatprofiel voortaan echter een 5 meter brede boulevard ter beschikking hebben.

Lees meer »

Waterdoorlatend bestratingszand verhoogt de sponswerking van steden

Onder invloed van de voortschrijdende ‘verstening’ hebben woongebieden niet alleen steeds meer te maken met wateroverlast, maar ook met ‘wateronderlast’. Door overmatige afstroming van neerslag naar de riolering of het oppervlaktewater kunnen er watertekorten in de bodem ontstaan, wat kan leiden tot verdroging, verzilting of verzakkingen.

Lees meer »

“Miscommunicatie is de grootste oorzaak van faalkosten”

Gebrekkige gegevensuitwisseling en miscommunicatie zijn zoals bekend de voornaamste oorzaken van de enorme faalkosten in de infrasector. Infrakit gaat die mistoestanden te lijf door alle gegevens van een project te bundelen in één omgeving en ze op een juiste manier te verstrekken.

Lees meer »

Bouwmaterialendistributeur pakt uit met hoogwaardige voegmortels

Ook in 2018 zal er op de Dag van de Openbare Ruimte allerminst gebrek zijn aan kwalitatieve nieuwigheden. Dit is onder meer te danken aan de aanwezigheid van SBM*, dat alles uit de kast haalt om gemeenten, aannemers en andere professionals te laten kennismaken met zijn hoogwaardige producten.

Lees meer »

Lichte hongingraatstructuren verenigen infiltratie en landschappelijke inrichting

Waterinfiltratie en -buffering zijn sinds de introductie van de hemelwaterverordening een absolute must. De Franse specialist Nidaplast etaleert op de Dag van de Openbare Ruimte zijn ultralichte honingraatstructuren in geëxtrudeerd polypropyleen,

Lees meer »

Innovatief straatmeubilair en brievenbussen

Zitbanken, overkappingen, fietsenrekken, bloembakken, afvalbakken, infoborden … Claerbout Metaalwaren beschikt niet enkel over innovatief straatmeubilair, maar ook over stijlvolle brievenbussen. Dit zal ongetwijfeld blijken op de Dag van de Openbare Ruimte…

Lees meer »