Geostrips: is kunststof beter dan staal?

Afgekort als GST is het een strook van ten hoogste 200mm breed, gemaakt uit een polymeer en toegepast in de burgerlijke bouwkunde, in contact met grond.

Lees meer »

Eenvoudig betonmatrasconcept met focus op detail

De betonmatras ACBM (Articulated Concrete Block Mattress) zorgt ervoor dat bodem­erosie wordt voorkomen.

Lees meer »

Innovatieve en stabiele fundering voor waterbuffering en trage infiltratie

Door de klimaatswijziging komen hevige regenbuien steeds vaker voor. Straten en pleinen komen blank te staan, met wateroverlast en gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg.

Lees meer »

Geotextiele tubes

Gebruikmaken van een probleem om een oplossing te bieden of van een probleem een oplossing maken? Geotextiele tubes tonen dat het kan. In dit artikel krijgt u een overzicht van de verschillende toepassingen.

Lees meer »

Hybride anti-erosieoplossing van kunststof en begroeiing

De oorzaken van taluderosie bij waterlopen zijn complex: de energie van het doorstromende water, de golfslag, het uittredend grondwater (onder meer bij een wisselende waterspiegel), eventuele hevige regenval en/of de aanwezigheid van knaagdieren. Taluds kunnen ook bezwijken door een gebrek aan interne grondstabiliteit of omdat ze te steil gebouwd zijn. Teximat-erosiematten kunnen soelaas bieden.

Lees meer »

Geokunststof prominent aanwezig in hedendaagse havens

Havens zijn knooppunten van zeeroutes en maken intercontinentaal handel en transport mogelijk. Een efficiënt transport via waterwegen in het binnenland wordt een noodzaak.

Lees meer »

Geotextiel versterkt ondergrond E420-snelweg

Met de afwerking van de fundering komt de autosnelweg tussen Couvin en de Franse grens – een missing link op het Belgische autowegennet – een stap dichterbij. Om de slechte draagkracht van de ondergrond te versterken, waren aangepaste maatregelen nodig.

Lees meer »

Cubirock® prefab schanskorven

Schanskorven worden sinds de jaren 70 veelvuldig gebruikt in de waterbouw. Vaak moest men ze echter met de hand vullen, met eventuele verdichtingsproblemen tot gevolg. Het Cubirock-systeem maakt komaf met deze problematiek. De prefab schanskorven zijn bruikbaar als grond als grondkering, als architecturaal element, als landhoofd en als oever (onder water gestapeld).

Lees meer »

Alarm-geotextiel

Vervuilde grond mag soms blijven zitten, mits aan typische voorwaarden wordt voldaan. In andere gevallen dient vervuilde grond afgevoerd of ingekapseld in een waterdichting.

Lees meer »

FlexMac-schanskorven: tijdelijke waterkering bij lokale overstromingen

Wanneer storm het land teistert en rivieren buiten hun oevers treden, proberen burgers in nood het opkomende water doorgaans zo goed en zo kwaad mogelijk te weren met behulp van zandzakjes. Het is vechten tegen de bierkaai, want meestal bieden zulke ‘vaderlandertjes’ slechts tijdelijk soelaas. FlexMac-schanskorven vormen echter een prima alternatief.

Lees meer »