Schanskorven: traditie ondersteund door moderne kennis en wetenschap

Schanskorven gaan tweeduizend jaar terug in de tijd, toen de Romeinen ze gebruikten voor het beschermen tegen erosie van de grond rond pijlers van bruggen in rivieren. Vandaag kennen schanskorven talrijke toepassingen maar ze worden dikwijls intuïtief toegepast.

Lees meer »

Weten door meten dankzij slimme geokunststoffen

Intelligente geotextielen of geogrids laten toe om de vervorming van geokunststof in het grondmassief of onder de ophoging zeer nauwkeurig te meten, en dit dankzij de Geoptex-technologie waarbij vezels voor de instrumentatie van de vervormingen meteen in de geokunststof worden geïntegreerd.

Lees meer »

Duurzaamheid troef door het bouwen met natuurlijke materialen

De taluds zijn tegen eriosie beschermd door een Greentex bio-afbreekbaar geotextiel dat zorgt voor een gunstig micro-klimaat om het ingebed zaad te laten ontkiemen.

Lees meer »

Morgen in onze dijken en bermen: de bever

Knaagdieren, met bevers voorop, vormen een bedreiging voor de stabiliteit van onze dijken. Kunststof blijkt niet hard genoeg te zijn om een barrière te vormen tegen bevers, staal wel. Daarop ontwikkelde het Italiaanse Maccaferri MacMat R®, een stalen zeskant vlechtwerk met daarrond een 3D-structuur in kunststof.

Lees meer »

Geogrids: de duivel schuilt in het detail

Binnen de familie van de geokunststoffen nemen geogrids een speciale plaats in. Door hun open structuur lenen ze zich tot een 3D-continuïteit van het materiaal waarmee ze samen geplaatst worden. De eigenschappen van de grond of van het asfalt blijven intact, maar het geogrid voegt er sterkte en stijfheid aan toe.

Lees meer »

Geostrips: is kunststof beter dan staal?

Afgekort als GST is het een strook van ten hoogste 200mm breed, gemaakt uit een polymeer en toegepast in de burgerlijke bouwkunde, in contact met grond.

Lees meer »

Eenvoudig betonmatrasconcept met focus op detail

De betonmatras ACBM (Articulated Concrete Block Mattress) zorgt ervoor dat bodem­erosie wordt voorkomen.

Lees meer »

Innovatieve en stabiele fundering voor waterbuffering en trage infiltratie

Door de klimaatswijziging komen hevige regenbuien steeds vaker voor. Straten en pleinen komen blank te staan, met wateroverlast en gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg.

Lees meer »

Geotextiele tubes

Gebruikmaken van een probleem om een oplossing te bieden of van een probleem een oplossing maken? Geotextiele tubes tonen dat het kan. In dit artikel krijgt u een overzicht van de verschillende toepassingen.

Lees meer »

Hybride anti-erosieoplossing van kunststof en begroeiing

De oorzaken van taluderosie bij waterlopen zijn complex: de energie van het doorstromende water, de golfslag, het uittredend grondwater (onder meer bij een wisselende waterspiegel), eventuele hevige regenval en/of de aanwezigheid van knaagdieren. Taluds kunnen ook bezwijken door een gebrek aan interne grondstabiliteit of omdat ze te steil gebouwd zijn. Teximat-erosiematten kunnen soelaas bieden.

Lees meer »