Microtunneling in Kopenhagen

Thema Ondergrondse Infra en Riolering | Onlangs werd in Kopenhagen een interessant tunnelling-project uitgevoerd. Energie- en warmteleverancier Hofor wilde een tunnel die zowel warmteleidingen als piping voor andere nutsvoorzieningen kon huisvesten.

Lees meer »

Horizontale doorpersing met recordlengte langs gewestweg in Borgloon

Thema Ondergrondse Infra en Riolering | Om het afvalwater van goed 1100 inwoners uit Voort (deelgemeente Borgloon) via het bestaande rioleringsnet af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Hoepertingen in plaats van naar de Motbeek, legt Aquafin een nieuw stuk riolering aan langs de drukke Sint-Truidersteenweg.

Lees meer »

Een ecologisch en economisch zinvol afvoersysteem voor regenwater

Thema Ondergrondse Infra en Riolering | Regenwater dat over verharde oppervlakken wegstroomt, neemt doorgaans ook een groot deel van de aanwezige verontreinigingen mee. Die verontreinigingen verlagen de kwaliteit van het afgevoerde water en vragen dan ook om aangepaste oplossingen.

Lees meer »

Leuvense sociale woningen krijgen warmte uit rioolwater

Warmtewinning uit rioolwater is al gemeengoed in Duitstalig Europa. In België was het echter lang wachten op een uitgewerkt pilootproject buiten de industriële sector. Enter Peter De Smet, initiatiefnemer en afgevaardigd bestuurder van investeringsfonds Clean Energy Invest. Samen met VLARIO, het kenniscentrum voor de rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector, startte hij een rioolwaterwinningsproject op in Leuven.

Lees meer »

Regenwater op Agristo-site gebufferd met Protube-buizen

Thema Ondergrondse Infra en Riolering | Het voldoet aan de bijhorende eisen inzake regenwateropvang dankzij de plaatsing van een Protube-systeem: drie gekoppelde buizen die het regenwater ondergronds bufferen, vertraagd afvoeren en deels stockeren als bluswatervoorraad.

Lees meer »

Aquafin ontwikkelt plan voor asset management op lokaal niveau

Thema Ondergrondse Infra en Riolering | Meer dan 5.500 kilometer leidingen heeft Aquafin nu al in beheer voor het Vlaamse Gewest. Gezien de ouderdom van een groot deel van de infrastructuur stijgt het budget voor vervangingen en renovaties jaar na jaar. Steden en gemeenten doen er goed aan om ook hun rioleringsinfrastructuur preventief te inspecteren en waar nodig in te grijpen.

Lees meer »

Specifieke rioleringsstudie en -materialen voor nieuwe tramstelplaats

Thema Ondergrondse Infra en Riolering | Op 20 april 2015 gingen in opdracht van Eurostation de werken voor een nieuwe tramstelplaats van De Lijn aan de Slijkensesteenweg in Oostende van start. Het project vereiste een grondige rioleringsstudie en de levering van tal van infiltratiekratten en andere kunststof rioleringsmaterialen.

Lees meer »

Creatief bouwen met prefab putten

Thema Ondergrondse Infra en Riolering | Oorspronkelijk waren ondergronds geplaatste betonnen smeerkelders bedoeld voor het onderhoud van auto’s en vrachtwagens. Intussen worden ze echter op de meest creatieve manieren ingezet. Er zijn immers oneindig veel configuraties mogelijk.

Lees meer »

VLARIO-dag 2016: Hoe bewuster omgaan met de rioleringsproblematiek?

Thema Ondergrondse Infra en Riolering | Op dinsdag 22 maart verzamelden alle actoren binnen de Vlaamse rioleringssector in Antwerp Expo voor de VLARIO-dag 2016. Terwijl de tijd buiten even stilstond, kregen we binnen onder meer een idee van de manier waarop burgers beter betrokken kunnen worden bij het rioleringsbeleid.

Lees meer »

Focus Riolering | De voordelen van een prefab betonnen riolering

Waterafvoer- en rioleringsstelsels zijn er in vele vormen en gedaanten. Een van de mogelijkheden is een systeem dat volledig bestaat uit prefab betonelementen.

Lees meer »