Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Albertkanaal | Nieuwe bruggen

Albertkanaal | Nieuwe bruggen

Deelproject verhoging bruggen Albertkanaal zit op schema

Het PPS-project Verhoging bruggen Albertkanaal – cluster 1 zit goed op schema. Een dik jaar geleden begon de tijdelijke handelsvennootschap Via T Albert, bestaande uit Franki Construct, Kumpen, Aswebo (allen Willemen Infra), Hye en Aelterman aan de opdracht die moet resulteren in de verhoging van zeven bruggen tussen Herentals en Eigenbilzen. De opdracht is onderdeel van een groter project met als einddoel het verhogen van een totaal van een 60-tal bruggen over het Albertkanaal. Daardoor zal de capaciteit van de belangrijkste watersnelweg in Vlaanderen, goed voor bijna 40 miljoen vervoerde goederen per jaar, met 25 % stijgen. 

Het project kadert binnen de Verklaring van Tallin, die op 17 oktober 2013 werd ondertekend door de Europese Commissie, Frankrijk, Nederland en het Vlaams en Waals Gewest. De partners verbonden zich er zo toe alle passende maatregelen te nemen om de binnenvaart op de North Sea-Mediterraenen Corridor (verder) te ontwikkelen tegen 2030. De Verklaring bevat een lijst met specifieke projecten, waaronder dus ook de verhoging van 63 bruggen over het Albertkanaal. Meer bepaald wordt de vrije doorvaarhoogte over de ganse lengte van het kanaal verhoogd tot 9,1 meter. Daarmee wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts het vrachtverkeer op de weg een halt toeroepen en anticiperen op de verwachte groei van het goederenverkeer, onder meer door de verdere ontwikkeling van de terminals op Linkeroever in Antwerpen. “Nog meer vracht vervoeren over de weg is geen optie en daarom investeren we stevig in alternatieven, zoals onze waterwegen. Door de bruggen over het Albertkanaal te verhogen, bieden we ondernemers een aantrekkelijk alternatief voor vrachtwagentransport”, duidt hij. Aantrekkelijk, want door de verhoging zullen schepen voortaan meer containers kunnen vervoeren, wat een capaciteitsverhoging van de watersnelweg met 25 % betekent.

Via T Albert

De nieuwe brug in Herentals-Lier.

Mei 2020
De Vlaamse Waterweg en de speciaal voor dit project opgerichte handelsvennootschap Via T Albert, bestaande uit Franki Construct, Kumpen, Aswebo (allen Willemen Infra), Hye en Aelterman ondertekenden een jaar geleden een contract voor het PPS-project Verhoging bruggen Albertkanaal – cluster 1. In die eerste cluster worden de bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal, Stokrooie, Kwaadmechelen Zwartenhoek, Eindhout, Geel-Stelen en Herentals-Lier onder handen genomen. Het gaat om een DBFM-contract. Er wordt dus niet enkel een beroep gedaan op de THV voor de bouw, maar ook voor het ontwerp, de financiering en het dertigjarige onderhoudsperiode. De bouwwerkzaamheden werden een klein jaar geleden opgestart en het einde ervan is voorzien voor mei 2020. Greisch, BM Engineering, Infrabo, TML en Omgeving nemen de belangrijkste studies van respectievelijk de staalbouw, de civiele techniek, riolering-  en wegenis, minder hinder en integrale ontwerpkwaliteit in onderaanneming van de aannemer voor hun rekening. In concreto staat bijvoorbeeld BM Engineering in voor de studie en het ontwerp. Zo worden de betonnen kaaimuren vernieuwd op elke plaats waar een brug wordt gebouwd om de vernauwing van het Albertkanaal weg te nemen, opgeteld 3 kilometer. Voor elke brug maakt BM ook de uitvoeringsstudies van de landhoofden – met ophogingen en keerconstructies voor de aanrijhellingen – en van de pijlers. 

De zeven nieuwe bruggen worden stalen boogbruggen van eenzelfde type. Vlaanderen investeert daarnaast ook in gecombineerde pomp-installaties-waterkrachtcentrales op de zes sluizencomplexen van het Albertkanaal en hier en daar wordt het Albertkanaal ook wat verbreed en verdiept.

Veel stakeholders
Sven Somers van Franki Construct, projectdirecteur, over de werf: “Cruciaal in dit project zijn planning en het constante overleg met stakeholders om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Anders dan bij werkzaamheden aan bijvoorbeeld een autosnelweg, raak je hier immers aan alle soorten verkeer: scheepvaart, auto-, fiets-, voetgangers- en treinverkeer. Ook allerlei kabels en leidingen moesten worden verplaatst in samenspraak met de nutsleidingen. Het is een moeilijke evenwichtsoefening, gezien de stringente timing om op tijd alle bruggen vernieuwd te hebben.”

“Daarom bouwen we waar mogelijk de brug eerst integraal op een terrein naast de te vervangen brug om ze dan in één keer te vervangen, wat natuurlijk het minste hinder veroorzaakt”, vult Katleen Renier (Hye) aan. Zij is hoofd werkvoorbereiding en uitvoering van de projectcluster. “Die manier van werken is echter niet overal mogelijk omdat er niet altijd zo’n montageterrein voorhanden is of hoogspanningskabels het plaatsen van de volledige brug in één stuk te gevaarlijk maken. Een andere uitdaging is natuurlijk ook gewoon het feit dat je boven en naast een kanaal werkt.”

Via T Albert

De oude brug van Geel-Stelen werd tijdelijk verschoven zodat op haar oorspronkelijke plaats aan de nieuwe brug kon worden gewerkt zonder hinder voor het verkeer.

Inspectiegondel
“Omdat het om een DBFM-contract gaat, stopt ons werk niet bij afronding van de werken”, zegt Sven Somers. “Wij staan ook in voor het dertigjarige onderhoud. Zo voorzagen we nu al een speciale onderhoudsgondel die we zullen gebruiken om de onderkant van de bruggen op tijd en stond te inspecteren en te herschilderen. De Vlaamse Waterweg maximaal ontzorgen, dat is onze betrachting.”

“En dat zullen we met de volle overgave doen, want de samenwerking met de Vlaamse Waterweg verloopt meer dan vlot en wij hebben er het volste vertrouwen in dat dat zo zal blijven”, besluit Katleen Renier.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details