Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Baksteenfabrikant draagt steentje bij aan klimaatadaptieve openbare ruimtes
Met het oog op klimaatadatieve oplossingen focust Vandersanden op drie pijlers: eenvoud en toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en kwaliteit, en maatwerk.

Baksteenfabrikant draagt steentje bij aan klimaatadaptieve openbare ruimtes

De aanpassing van onze openbare ruimte aan klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen voor de Belgische overheid en de bouwsector. Vandersanden neemt het voortouw in klimaatadaptatie en ontwikkelt oplossingen die een antwoord bieden op hevige regenval en bodemdroogte. “Als familiebedrijf denkt Vandersanden uiteraard aan het welzijn van de volgende generaties. Daarom willen we binnen de sector een pioniersrol vervullen op het vlak van klimaatadaptieve oplossingen”, aldus Kris Van Duyse, Commercial Director Pavers bij Vandersanden.

Kris Van Duyse, Commercial Director Pavers bij Vandersanden

Als familiebedrijf stelt Vandersanden zich elke dag opnieuw de vraag hoe het mee kan bouwen aan een prettige leefomgeving die anticipeert op de ecologische uitdagingen van vandaag en morgen. Kris Van Duyse: “We denken daarbij in generaties, niet in jaren. Daarom bouwen we graag mee aan een openbare ruimte die niet alleen vandaag, maar ook over 10, 50 of 100 jaar nog steeds duurzaam, klimaatbestendig, mooi en kwalitatief is. Als fabrikant van onder andere straat- en gevelstenen kunnen wij zowel het uitzicht van onze leefomgeving verbeteren als klimaatadaptief een meerwaarde bieden met onze producten. Een win-winsituatie dus. Wat de bouwsector betreft, speelt Vandersanden hierin zeker een pioniersrol. Met klei als natuurlijke en onuitputtelijke grondstof beschikken we al van oudsher over een zeer circulair en duurzaam product. Door ook nog klimaatadaptieve producten op de markt te brengen, wordt onze duurzame bijdrage nog groter.” 

Drie pijlers

Met het oog op klimaatadatieve oplossingen focust Vandersanden op drie pijlers: eenvoud en toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en kwaliteit, en maatwerk. Kris Van Duyse: “Wat maatwerk betreft willen we studiebureaus en gemeentebesturen zoveel mogelijk ontzorgen en ondersteunen met onze eigen experts. Elke stadswijk en elke dorpskern is anders. Wie wil investeren in duurzaamheid, moet systeemoplossingen ontwikkelen die inspelen op (hyper)lokale uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan ondergrondse waterstromen, het soort ondergrond, hoogteverschillen die waterstromen beïnvloeden, verharding en bebouwing, grondwaterstanden, de intensiteit van regenbuien en de plaatselijke jaarlijkse regenval.”

Verder moet klimaatadaptatie eenvoudig en toegankelijk zijn. “Bij Vandersanden streven we ernaar klimaatadaptieve oplossingen te bieden naar de noden van de aannemers, zodat zij hun manier van werken nauwelijks of niet moeten aanpassen”, verduidelijkt Kris Van Duyse. “We geloven dat deze oplossingen overzichtelijk en niet te complex moeten zijn. Dit tegen een zo laag mogelijke kostprijs. En tot slot moeten kwaliteit en aantrekkelijkheid ook steeds hand in hand gaan. Gemeenten hoeven geen compromis te sluiten tussen aantrekkelijkheid en duurzaamheid bij de invulling van hun openbare ruimte. Klimaatadaptieve oplossingen moeten dezelfde kwaliteitsstandaarden als klassieke producten hebben én moeten er even mooi en hoogwaardig uitzien.”

Als familiebedrijf stelt Vandersanden zich elke dag opnieuw de vraag hoe het mee kan bouwen aan een prettige leefomgeving die anticipeert op de ecologische uitdagingen van vandaag en morgen.

Drainflow

Vandersanden gelooft in de kracht van waterinfiltrerende bestrating, waarbij het regenwater infiltreert op de plek waar het valt. Om die reden ontwikkelde Vandersanden Drainflow®: waterpasserende kleiklinkers met de kwaliteit van klassieke kleiklinkers én met waterinfiltrerende eigenschappen. Kris Van Duyse: “De stenen zijn mechanisch te verwerken en de toepassing vermijdt andere complexe en kostbare ingrepen zoals bijvoorbeeld de aanleg van aparte rioleringen voor hemelwater. De stenen zijn praktisch en eenvoudig in te passen in de bestaande bebouwde omgeving. Waterpasserende kleiklinkers zijn in combinatie met de juiste ondergrond dan ook een eenvoudige, mooie en duurzame oplossing die onze openbare ruimte preventief wapent tegen de impact van klimaatverandering.”

Vandersanden ontwikkelde Drainflow®: waterpasserende kleiklinkers met de kwaliteit van klassieke kleiklinkers én met waterinfiltrerende eigenschappen.

CO2-negatieve stenen

Voor Vandersanden is klimaatadaptatie vandaag een prioriteit. Kris Van Duyse: “Maar we denken ook vooruit. De horizon is momenteel gericht op 2050, maar klimaatverandering zal ook decennia en eeuwen daarna een grote uitdaging blijven. Daarom werken we vandaag onder andere aan de ontwikkeling van CO2-neutrale en zelfs CO2-negatieve stenen. Zo willen we de CO2-impact van onze stenen minimaliseren voor een gunstige levenscyclusanalyse (LCA) en milieukostenindicator (MKI). Bovendien helpt onze energiezuinige baksteenoven in Tolkamer ons vandaag al om de CO2-uitstoot van onze productieprocessen te reduceren. Daarnaast kijken we ook naar mogelijkheden om onze producten, die van nature zeer sterk zijn, te dematerialiseren. Een dikte van 6 cm kan bijvoorbeeld voldoende zijn, zonder aan sterkte, kwaliteit of duurzaamheid in te boeten.”

Tot slot zal ook Vandersanden als bedrijf mee evolueren. In een wereld en met een klimaat dat steeds complexer wordt, groeit Vandersanden van producent van gevelstenen en kleiklinkers naar een partner voor overheden die hun openbare ruimte duurzaam en klimaatadaptief vorm willen geven. “Door de krachten te bundelen met onze partners en gemeenten, zetten we samen een stap voorwaarts in de verduurzaming van openbare ruimten in België en daarbuiten. Wij zijn klaar om de uitdagingen aan te gaan en we zullen er alles aan doen om ook de verschillende besturen mee op die duurzame trein te krijgen”, besluit Kris Van Duyse.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details