Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Belgische gieterij zet zich in voor het klimaat
Als tegenwicht voor de emissies die nog niet voor het hele proces kunnen worden vermeden, zet Fondatel zich in om gecertificeerde klimaatprojecten te steunen die de wereldwijde koolstofuitstoot verminderen.

Belgische gieterij zet zich in voor het klimaat

Fondatel, onderdeel van de holding Bremhove die tot de familie IDE behoort, is de enige gieterij in België die deksels, kolken en roosters in gietijzer produceert. Het uitgebreide assortiment van hoge kwaliteit wordt in België en Frankrijk op de markt wordt gebracht. Niet alleen kwaliteit, ook de huidige klimaatproblematiek staat bij de fabrikant hoog op de prioriteitenlijst. Zo sluit Fondatel zich bijvoorbeeld aan bij de Europese IED-richtlijn (Industrial Emissions Directive), terwijl het concrete acties uitvoert om de uitstoot op al haar productielocaties te verminderen.

Fondatel wil zijn impact op het milieu verminderen en wordt in haar klimaattransitietraject ondersteund door de teams van CO2logic. De activiteiten worden afgestemd op de vereisten van de Europese IED-richtlijn en daarvoor wordt gewerkt op drie prioritaire gebieden. Ten eerste: inschrijven op een reglementaire milieuvergunning die de grenswaarden van de verschillende lokale effecten bestudeert en definieert. Ten tweede: de implementatie van verantwoord afvalbeheer, waarvan 90 % intern of door andere bedrijven kan worden bereikt. En tot slot: de vaststelling en onmiddellijke uitvoering van een plan om de koolstofemissies te verminderen.

Fondatel, onderdeel van de holding Bremhove die tot de familie IDE behoort, is de enige gieterij in België die deksels, kolken en roosters in gietijzer produceert.

Koolstofevaluatie

Sinds de oprichting heeft Fondatel actief bijgedragen aan het hergebruik van materialen. 90 % van de materialen is recycleerbaar. Voor gietijzer bedraagt dit zelfs 99,90 %. Om verder te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te meten, heeft Fondatel in september 2021 haar eerste koolstofevaluatie uitgevoerd (voor het jaar 2020) op het volledige toepassingsgebied van haar activiteit. Deze beoordeling maakte het mogelijk om de belangrijkste emissiebronnen te identificeren, namelijk de aankoop van grondstoffen (goed voor ongeveer 50 % van de emissies) en de emissies in verband met de productie in de domeinen 1&2 (ongeveer 33 % van het totaal).

Fondatel heeft sindsdien een reeks concrete acties uitgevoerd:

  • Optimalisering van de grondstoffen­voorziening: verhoging van het aandeel gerecycleerde materialen dat wordt verwerkt, betrokkenheid van de leveranciers bij de aanpak …
  • Herziening van de productieprocessen om het energieverbruik te verminderen.
  • Reorganisatie van de logistieke keten om de impact van het transport van de verkochte onderdelen te verminderen.
  • Ontwikkeling van een nieuwe CO2-indicator die bij elke partij wordt berekend om de CO2-impact in real time te meten, afhankelijk van de samenstelling van het gietijzer.
  • Aanstelling van een stuurgroep en voortdurend toezicht op de maatregelen van het actieplan.
Sinds de oprichting heeft Fondatel actief bijgedragen aan het hergebruik van materialen.

Tienjarenplan

Naast deze onmiddellijke acties en met de steun van de teams van CO2logic werkt Fondatel aan een tienjarenplan voor de belangrijkste impactcategorieën: aankoop van grondstoffen, eigen energieverbruik en circulariteit. Tegelijkertijd wordt de monitoring en actualisering van de koolstofvoetafdruk op jaarbasis gepland om de effecten van het klimaatplan van het bedrijf nauwkeurig te kunnen volgen. Als tegenwicht voor de emissies die nog niet voor het hele proces kunnen worden vermeden, zet Fondatel zich ten slotte in om gecertificeerde klimaatprojecten te steunen die de wereldwijde koolstofuitstoot verminderen en extra voordelen hebben die in overeenstemming zijn met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

In 2022 heeft Fondatel, geheel in lijn met zijn prioriteiten, gekozen voor een project dat met name innovatie en de ontwikkeling van schone energie ondersteunt: het methaanproject van de Sichuankoolmijn in China.

Sichuankoolmijn

In 2022 heeft Fondatel, geheel in lijn met zijn prioriteiten, gekozen voor een project dat met name innovatie en de ontwikkeling van schone energie ondersteunt: het methaanproject van de Sichuankoolmijn in China. Het project draagt bij tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door het opvangen van methaan dat voorheen vrij in de atmosfeer kwam.
Bovendien wordt de plaatselijke economische ontwikkeling gestimuleerd door werkgelegenheid te bieden aan de plaatselijke bevolking, waarbij elke werknemer een uitgebreide technische en algemene opleiding krijgt op de werkplaats. Zo wordt de plaatselijke economische ontwikkeling gestimuleerd. Het project helpt een precedent te scheppen voor andere projecten in de regio. Ten slotte zullen ketels worden geïnstalleerd om de afvalwarmte van de gasgeneratoren te recycleren en de mijnwerkers van warm water te voorzien. 

Dergelijke initiatieven stellen Fondatel in staat bij te dragen tot de wereldwijde koolstofneutraliteit en tot het ontstaan van een meer duurzame en verantwoorde industrie.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details