Albert II-dok
02:11
10-10-2018

Bemaling op maat voor verlenging kaaimuur Albert II-dok Zeebrugge

In de voorhaven van Zeebrugge wordt de bestaande kaaimuur aan de noordzijde van het Albert II-dok over een lengte van 300 meter verlengd. Om te kunnen rekenen op een droge bouwput met zo weinig mogelijk hinderlijke installaties ging hoofdaannemer Artes Depret in zee met de firma G. Smeyers. Deze laatste opteerde voor een uitvoering van de bemaling met horizontale drains met zandaanvulling. 

Voor de constructie van de nieuwe kaaimuur werd eerst een beschermdijk aangelegd tot op het peil +5,00 waarin een damplankenwand werd aangebracht. Achter de damplankenwand werd het terrein aangevuld tot op het peil +3,50 TAW. De nieuwe

GROND/WEG/WATERBOUW partners

3D-laserscannersHallepoorttunnel