Albert II-dok
02:11
10-10-2018

Bemaling op maat voor verlenging kaaimuur Albert II-dok Zeebrugge

In de voorhaven van Zeebrugge wordt de bestaande kaaimuur aan de noordzijde van het Albert II-dok over een lengte van 300 meter verlengd. Om te kunnen rekenen op een droge bouwput met zo weinig mogelijk hinderlijke installaties ging hoofdaannemer Artes Depret in zee met de firma G. Smeyers. Deze laatste opteerde voor een uitvoering van de bemaling met horizontale drains met zandaanvulling. 

Voor de constructie van de nieuwe kaaimuur werd eerst een beschermdijk aangelegd tot op het peil +5, 00 waarin een damplankenwand werd aangebracht. Achter de damplankenwand werd het terrein aangevuld tot op het peil +3, 50 TAW. De nieuwe kaaimuur bestaat uit een buispalenwand die wordt ingeheid vanaf het peil +3, 50 TAW tot op peil -35, 00 TAW. Achter de buispalenwand worden bijkomend ook nog een reeks trek- en drukpalen ingeheid. Nadien wordt aan een kaaiplateau aangelegd op het peil +2, 00 TAW. Op de buispalenwand wordt een kopmuur aangebracht vanaf het peil 0, 00 TAW tot op het peil +8, 00 TAW. 

Voor het droogzetten van de bouwput heeft de firma Artes Depret een beroep gedaan op de diensten van G. Smeyers nv. Gezien de aard van de ondergrond – aangevuld zand bovenop natuurlijke alluviale afzettingen van zand en klei – en het feit dat over een breedte van ca. 30 meter zo weinig mogelijk hinderlijke installaties mochten opgesteld worden, koos G. Smeyers voor de bemaling voor een uitvoering met horizontale drains met zandaanvulling.

Albert II-dok
De bestaande kaaimuur aan de noordzijde van het Albert II-dok wordt over een lengte van 300 meter verlengd.

Vier drainagestrengen
In totaal bracht G. Smeyers vier drainagestrengen aan over een lengte van 300 meter. De drainagestrengen werden aangebracht met een diepdraineermachine tot op het peil -2, 50 TAW. De hele sleuf, met een breedte van 30 cm, werd opgevuld met draineerzand. De lengte van de drainagestrengen werd beperkt tot 75 meter. In totaal werd 1.300 meter drainageleiding geplaatst omstort met ca. 4.000 ton zand dat G. Smeyers ter plaatse kon opgraven.  

De eerste drainagestreng werd geplaatst net achter de beschermdamwand en heeft als voornaamste doel het lekwater doorheen de beschermdamwand op te vangen en terug in de voorhaven te pompen. Vervolgens bracht G. Smeyers twee drainagestrengen aan, één aan beide zijden van de toekomstige kaaimuur. Deze drains hebben als voornaamste doel het grondwaterpeil te verlagen tot het peil 0, 00 TAW ter hoogte van de buispalenwand. De laatste bemalingsdrain werd aangebracht op zo’n 30 meter achter de beschermdamwand, wat ongeveer samenvalt met het einde van het werkplatform. Deze drain heeft als voornaamste taak het grondwater op te vangen dat vanuit het achterland naar de bouwput kan toestromen.

Zestien zuigerpompen
Om de bouwput volledig hydraulisch te isoleren werden aan het begin en het einde van de nieuwe kaaimuur nog twee kopse drains aangebracht, eveneens geplaatst tot op het peil -2, 50 TAW. Na het aanbrengen van de drains werden deze aangesloten op zuigerpompen die bovengronds werden opgesteld op een steunplatform aangebracht tegen de beschermdamwand. De installatie is zo uitgevoerd dat alle pompen gegroepeerd konden worden opgesteld. In totaal werden zestien zuigerpompen in bedrijf gesteld. Al het opgepompte bemalingswater wordt terug geloosd in de voorhaven. Op deze manier is geen enkele hinder te verwachten van de bemalingsinstallatie voor de hoofdaannemer bij de uitvoering van de voorziene werken. 

Albert II-dok
De bemaling van de kaaimuur is uitgevoerd met horizontale drains met zandaanvulling. 

Constructieve samenwerking
Op deze werf heeft G. Smeyers een bemalingssysteem ontworpen dat maximaal tegemoet komt aan de eisen van de hoofdaannemer. Een droge bouwput moest gegarandeerd worden en de installatie moest zo weinig mogelijk hinder veroorzaken voor de uitvoering van de werken. “We hebben de uitvoering perfect ingepland in de globale planning van de aannemer. Door het feit dat we ter plaatse voldoende kwalitatief draineerzand konden opgraven, was het uitgewerkte voorstel ook budgettair haalbaar”, klinkt het bij G. Smeyers. “Deze werf is een mooie referentie voor onze firma, die duidelijk aantoont dat wij daadwerkelijk tot een constructieve samenwerking komen wanneer een hoofdaannemer beslist om met ons in zee te gaan.”       

Tekst | G. Smeyers  Beeld | Thierry Pirsoul
Uitgelichte afbeelding: 
Het draineerzand kon G. Smeyers ter plaatse opgraven.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

3D-laserscannersHallepoorttunnel