Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Bentonietslib onder nieuwe Vlarebo-wetgeving

Bentonietslib onder nieuwe Vlarebo-wetgeving

Op 1 april 2019 ging het nieuwe Vlarebo van kracht. Zo wordt onder andere het gebruik van bentonietslib (boorslurry) afkomstig van gestuurde boringen voortaan via de ‘grondverzetsregeling’ geregeld. Een technisch verslag van aanvoer van de boorslurry tot en met afvoer van het eindproduct is bijgevolg verplicht. Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu (RDL) neemt de vlucht vooruit en zorgt, met dank aan op maat gemaakte software van QEOS, een eenvoudige opvolging van de productstroom voor de aanvoer, productie en afvoer.

Een aantal bodemachtige materialen maakten op 1 april de overstap van het Vlarema naar het Vlarebo. Daaronder hoort ook bentonietslib, ook wel boorslurry genoemd. “Een logische en vooral ook nodige switch”, vertelt Peter Hendrikx, director operatons bij RDL, dat zich sinds enkele jaren specialiseert in de verwerking van bentonietslib tot een bodemverbeterend middel voor de landbouw. “Het illegaal lozen van boorslurry was tot vandaag zowat standaard. Zonder analyse op bijvoorbeeld vervuiling, waardoor de vervuiling zich nog verder verspreidt. De nieuwe wetgeving brengt daar nu verandering in.”

“Zeker wanneer attesten en certificaten getoond moeten worden”, vertelt Paul Catoul van QEOS, een softwarebedrijf dat op vraag van RDL applicatiesoftware ontwikkelde om het volledige traject te registreren. Van aanvoer van op de werf, productie bij RDL, tot afvoer. Paul Catoul: “QEOS is gespecialiseerd in de ontwikkeling van op maat gemaakte software, vooral gebaseerd op positiebepaling. De verzamelde data zijn erg belangrijk voor tijdsregistratie, facturatie, rapportering en opvolging. Een snel, eenvormig systeem ontwikkelen dat iedere stap correct registreert en de klant verzekert dat alles conform de wet gebeurt, is de grote kracht van QEOS. Het is dan ook jammer dat een dergelijke wetswijziging onder de radar blijft, terwijl het verzamelen van de juiste gegevens op het juiste moment net een grote troef is.”

Technisch verslag bij boringen
Bentonietslib is het mengsel van bodem, bentoniet en water dat vrijkomt bij de uitvoering van boringen. Volgens de nieuwe wetgeving dient de opdrachtgever voor het gebruik van bentonietslib een technisch verslag op te laten maken. En dit wanneer de boringen uitgevoerd worden op een verdacht terrein (zoals de openbare weg, oude wegbeddingen en wegbermen) of wanneer in totaal meer dan 250 m³ bodemmaterialen vrijkomen. Wanneer het gaat om een onverdacht terrein waar minder dan 250 m³ bodemmaterialen vrijkomen, moet er geen TV worden opgemaakt en moet er dus ook geen grondverzettoelating worden aangevraagd. Wel moet de afvoer van het bentonietslib voorafgaandelijk gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie.

RDL

Het gebruik van bentonietslib (boorslurry) afkomstig van gestuurde boringen wordt voortaan via de ‘grondverzetsregeling’ geregeld.

 

Legaal versus illegaal
De nieuwe wetgeving is een kolf naar de hand van RDL. “Vandaag wordt nog steeds 80 procent illegaal gedumpt. Het enige wat legaal gebeurt, is wat via RDL passeert. We mikken met ons eindproduct in eerste instantie op aardappelsector”, vertelt Peter Hendrikx, die ook het traject van de verwerking kort toelicht. “Bij het afsluiten van een werf wordt een eindverklaring opgesteld en vervolgens worden analyses uitgevoerd door een erkend labo. Op basis van die analyses wordt een technisch verslag opgesteld waarvoor we een conformverklaring en vervolgens ook grondtransporttoelatingen voor afvoer kunnen aanvragen. Uiteindelijk bezorgen wij nog een eindrapport aan Grondbank. Zo is de cirkel rond.” 

Met de softwareapplicatie van QEOS neemt RDL de vlucht vooruit. Paul Catoul: “De meeste bedrijven die boringen uitvoeren zijn ongetwijfeld in orde met hun meldingen, maar welke analyses zijn uitgevoerd en waar gaat de bentonietslurry naartoe? Met een eenvormig, snel en conform systeem om van a tot z alles te registreren heeft RDL een sluitend bewijs van opvolging en de juiste troef in handen.”  Peter Hendrikx bevestigt: “Met dit systeem hebben we een streep voor. Zeker omdat het aantal controles nu alleen maar zullen toenemen. Bovendien zijn we momenteel het enige bedrijf in België dat boorslurry verwerkt tot een bodemverbeteraar. En we zien zeker nog veel groeimarge.”

Voor meer info over de gewijzigde wetgeving kan u terecht bij Grondbank en Grondwijzer. Wie beter kennis wil maken met softwareontwikkelingsspecialist QEOS kan terecht op Matexpo, Agribex en Werktuigendagen, waar het bedrijf onder andere uitpakt met gepersonaliseerde demonstraties.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details