Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Brede communicatiecampagne engageert Vlaming voor asbestveilig Vlaanderen

Brede communicatiecampagne engageert Vlaming voor asbestveilig Vlaanderen

Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken. Dat is de doelstelling van het Vlaams Actieplan Asbestafbouw dat vorige zomer is goedgekeurd door de Vlaamse regering. De OVAM schat dat onze gebouwen 2,3 miljoen ton asbesthoudend materiaal bevatten, in meer dan 3.500 toepassingen. Om de Vlaming te informeren en te engageren om samen de uitdaging aan te gaan, lanceert de OVAM de communicatiecampagne ‘Samen verslaan we het asbestbeest’. 

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Asbestafbouw goed. Het Actieplan streeft naar een asbestveilig Vlaanderen via de invoering van een asbestinventaris en een gefaseerde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 en 2040.  De nieuwe communicatiecampagne van de OVAM maakt onderdeel uit van het actieplan. “Dit is geen klassieke campagne”, steekt Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM, van wal. “Het Actieplan Asbestafbouw is zeer complex, stelt meerdere doelstellingen voorop en richt zich tot meerdere doelgroepen. Bovendien strekt de campagne zich uit over meerdere jaren.” 

OVAM

Op de website www.asbestinfo.be maakt OVAM het publiek wegwijs in de asbesthoudende materialen die er zijn, wat de gevaren zijn, wat ze zelf en vooral niet zelf mogen verwijderen en waarvoor een deskundige dient ingeschakeld te worden.

 

Informatie is de sleutel
Een intensief voortraject heeft geleid tot het actieplan en de campagne die nu voorligt. De voorbije jaren heeft de OVAM de asbesthoudende materialen in de Vlaamse gebouwen trachten te inventariseren. De conclusie is niet mals: hoewel asbest sinds 2001 verboden is, bevatten onze gebouwschillen nog 2,3 miljoen ton asbesthoudend materiaal. Er bestaan meer dan 3.500 toepassingen, voornamelijk gehanteerd tussen 1945-98. “Die veelheid aan materialen heeft gevolgen voor het communicatietraject, waarbij we vooral inzetten op informatieverstrekking”, legt Jan Verheyen uit. “Op de website www.asbestinfo.be maken we het publiek wegwijs in de asbesthoudende materialen die er zijn, wat de gevaren zijn, wat ze zelf en vooral niet zelf mogen verwijderen en waarvoor een deskundige dient ingeschakeld te worden. Daarnaast verspreiden we campagnefilmpjes via de televisie, via het doe-het-zelfkanaal Dobbit en voeren we een uitvoerige sociale mediacampagne.”

Op maat van elke doelgroep
De campagne is niet alleen complex omwille van de veelheid aan materialen, maar ook de diversiteit aan doelgroepen. Jan Verheyen: “Asbest zit niet alleen in particuliere woningen, maar ook in scholen, landbouwbedrijven, sportinfrastructuur… Zowat alle segmenten in onze maatschappij krijgen ermee te maken. Bijgevolg verspreiden we als onderdeel van onze campagne heel gericht informatie naar elke doelgroep zoals de onderwijskoepels, de steden en gemeenten, de bedrijven…”  Verder ondersteunt de OVAM lokale besturen en intercommunales bij het opzetten van asbestverwijderingsprojecten. Dergelijke projecten omvatten onder meer het voordelig ophalen van asbestafval aan huis of gegroepeerde verwijderingsformules (groepsaankopen) voor asbestverwijdering. De OVAM voerde hiervoor de voorbije jaren reeds verschillende proefprojecten uit die nu dankzij de subsidies over heel Vlaanderen uitgerold kunnen worden.

OVAM

Tegen 2032 wil de Vlaamse overheid dat alle gebouweigenaars van gebouwen met een risicobouwjaar over een asbestinventaris beschikken.

 

Asbestinventaris
“En we gaan nog een stapje verder”, benadrukt Jan Verheyen. “Tegen 2032 wil de Vlaamse overheid dat alle gebouweigenaars van gebouwen met een risicobouwjaar over een asbestinventaris beschikken. De OVAM zal hiervoor een centrale databank beheren en toezien op een certificatiesysteem voor erkende asbestdeskundigen. De Vlaamse regering wil eigenaars maximaal stimuleren om asbesttoepassingen te verwijderen die op basis van de asbestinventaris in slechte staat blijken. Asbestcement daken en gevels en de losgebonden asbesttoepassingen sowieso tegen 2034, andere toepassingen in slechte staat tegen 2040. Ook daarrond zal een communicatiecampagne volgen, van zodra de concrete timing vastligt.” 

Belangrijk hierin is de voorbeeldfunctie die de overheid zelf op zich neemt. Voor publieke gebouwen voorziet de ontwerpregelgeving dat de mijlpalen van 2034 en 2040 al een verplichting zijn. Voor andere gebouwen hanteert de Vlaamse overheid ze voorlopig als streefdatum.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details