Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Bronbemaling met focus op minimale milieu-impact
De uitvoering van de bemaling voor de aanleg van de riolering moet zo uitgevoerd worden dat de impact hiervan op het natuurgebied minimaal is.

Bronbemaling met focus op minimale milieu-impact

De Gemeente Kampenhout en Aquafin plannen de aanleg en de indienstneming van een gescheiden rioleringsstelsel in de wijk Terbronnen in Kampenhout. De door de gemeente Kampenhout nieuw aangelegde vuilwaterriolering in de wijk zal via een door Aquafin aan te leggen collectorleiding in de Kasteellaan ter hoogte van de Keibeek aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Zo zal de vuilvracht in de toekomst uiteindelijk toekomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kampenhout. G. Smeyers uit Zandhoven ontfermt zich over de bijzondere bronbemaling in dit project.

Het regenwater zal in de hele wijk in de toekomst opgevangen worden in een aparte leiding welke het hemelwater zal afvoeren naar de Keibeek. De werken zijn gestart begin juni 2022 zullen iets meer dan een jaar duren. In het bestek werd bijzondere aandacht besteed aan de uitvoering van de bronbemaling en dit om te kunnen voldoen aan de strenge eisen van de bemalingsvergunning. Hierin werd gesteld dat het dagdebiet van de bemaling maximaal 980 m³/dag mocht bedragen in het beschermde natuurgebied en 1685 m³/dag in de zones daar juist buiten. Het totale vergunde jaardebiet bedroeg 150.200 m³/jaar.  

Horizontale drains

De uitvoering van de bemaling voor de aanleg van de riolering moet zo uitgevoerd worden dat de impact hiervan op het natuurgebied minimaal is. Om het opgepompte debiet te beperken werd in het bestek opgelegd de bemaling uit te voeren met horizontale drains. Omwille van een goede ervaring in het verleden met deze bemalingstechniek voor werken uitgevoerd in de nabije omgeving werd nu deze uitvoeringstechniek expliciet in het bestek voorgeschreven. Alle bemalingspompen moeten tevens automatisch aangestuurd worden om te voorkomen dat het grondwater nodeloos te diep zou worden verlaagd. De bemaling moet zo kort mogelijk in bedrijf gesteld worden en de lengte van de bemalingsstreng mag in het natuurgebied maximaal 30m bedragen, in de zones daarbuiten maximaal 50m. 

G. Smeyers uit Zandhoven ontfermt zich over de bijzondere bronbemaling in dit project.

Herinfiltreren

Ten slotte werd ook opgelegd om na de aanleg van de riolering de geplaatste drains te gebruiken om het opgepompte grondwater maximaal terug in de ondergrond te infiltreren. Gezien de strenge voorwaarden van de bemalingsvergunning, met bijkomend nog een complexe ondergrond waarbij turf- en zandsteenbanken kunnen worden aangetroffen, is de uitvoering van de bemaling zeker geen alledaags werk. Voor de uitvoerig van de bemalingswerken deed de firma Viabuild een beroep op de diensten, expertise en knowhow van de G. Smeyers, gespecialiseerd in complexe bemalingen.  

Begin Juni 2022 werd gestart met de aanleg van de horizontale drains op 5m diepte voor de eerste fase van de werken. In de ondergrond werden nog verrassend veel en harde zandsteenbanken aangetroffen . De werken moesten dan ook vrij snel gestaakt worden om grote schade aan de draineermachine te voorkomen. Tijdens spoedoverleg tussen alle betrokken partijen stelde G. Smeyers een variante uitvoeringsmethode voor met machinaal geboorde verticale filters waarbij deze zodanig worden uitgevoerd dat deze na de bemalingsfase kunnen worden omgebouwd naar infiltratiefilters. 

Buffercontainer

In de sleuf worden op de sleufbodem nog twee extra drains aangebracht die na de aanleg van riolering ook zullen aangewend worden om bemalingswater te infiltreren. Het opgepompte bemalingswater wordt tijdens de aanleg van de riolering verzameld in een buffercontainer alvorens het water te lozen in de Keibeek. Op vraag van het bestuur werd deze buffercontainer voorzien van de nodige aansluitingen om water af te nemen.

In de huidige periode van grote droogte wordt er dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dit water gratis af te halen. Op de werf wordt het water gebruikt om de straten en werfwegen te besproeien om de stof ontwikkeling tegen te gaan. De gemeentelijke diensten nemen op hun beurt water af om eigen plantsoenen van water te voorzien en ten slotte maken ook verschillende particulieren dankwaar gebruik om gratis water af te komen halen om tuinen te besproeien en regenwater putten te vullen. 

Dankzij de creativiteit van de firma G. Smeyers kon er snel een oplossing voorgesteld worden waarbij de werf zonder stilstand kon doorgaan en waarbij toch aan de eisen van de verginning kon worden voldaan.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details