Gemeenschapscentrum
02:05
11-12-2018

Brugge gemeenschapscentrum

“Gecombineerde uitvoering van bemaling en fundering verlaagt de uitvoeringskost en bouwtermijn”

In de Xaverianenstraat in Brugge verrijst een nieuw gemeenschapscentrum waar ruimte is voor sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Votquenne Foundations stond in voor paalfunderingen en de verankerde berlinerwand. Het zusterbedrijf A.Vyncke stond in voor de bemaling. “Sinds vorig jaar maakt dit bedrijf deel uit van dezelfde groep boven Votquenne Foundations, en kunnen we beide nu gecombineerd aanbieden voor de realisatie van bouwputten”, klinkt het. 

Het multifunctioneel complex in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels zal bestaan uit vier niveaus en omvat naast een ondergrondse parkeergarage een sporthal, sportvelden, bibliotheek en polyvalente Verder is het de ambitie van de stad Brugge om nieuwe krachtbalvelden aan te leggen voor de Krachtbalclub Sint-Michiels. Ook de aanpalende hogeschool VIVES zal gebruik kunnen maken van de nieuwe sportinfrastructuur. Een nieuwbouw kan niet zonder een degelijke bouwput en fundering. Daarvoor vond hoofdaannemer Artes Depret de geknipte partij in Votquenne Foundations en A.Vyncke uit Kortrijk. 

Gemeenschapscentrum
Voor het plaatsen van de paalfundering heeft Votquenne Foundations voornamelijk met een Woltman 75 gewerkt. 

Filterbemaling met horizontale drain
Votquenne Foundations is een jonge en dynamische kmo in 2006 opgericht door ir. Bart Cloet. De firma profileert zich als nationaal toonaangevend in het aanreiken van pasklare, kwalitatieve en klantgerichte totaaloplossingen met betrekking tot machinale beschoeiings- en funderingstechnieken. “Voor dit project in Brugge heeft A.Vyncke de bemaling geplaatst en Votquenne Foundations de paalfundering en de verankerde berlinerwanden uitgevoerd”, vertelt Bart Cloet, gedelegeerd bestuurder bij Votquenne Foundations. “Voor de bemaling hebben we geopteerd voor het plaatsen van een filterbemaling, dit tot 10 meter diep. Omdat we onverwacht op stoorlagen in de bodem zijn gestoten, zijn we op een alternatief voorstel overgeschakeld en werden horizontale drains bijgeplaatst. Dit was de enige manier om de grond droog te krijgen. Deze gewijzigde uitvoering voor de bemaling had bovendien ook impact op de funderingstechnieken alsook op de aangepaste fasering van één en ander. Door de gecombineerde aanpak van werken kon dan ook door beide partijen accuraat en snel ingespeeld worden op deze veranderende omstandigheden waardoor het bouwproject niet aan uitvoeringstermijn moest inboeten.”

Vervolgens heeft Votquenne Foundations de beschoeiingen geplaatst ter hoogte van de torenkranen en de boom. Het gaat om een boom die beschermd is en in het bouwproject wordt geïntegreerd. “Vandaar is ons gevraagd een beschoeiing te plaatsen, zodanig dat de boom voldoende beschermd was tegen de impact van de werken”, aldus Bart Cloet. 

Gemeenschapscentrum
Voor de bouw van dit gemeenschapscentrum in Brugge heeft A.Vyncke de bemaling geplaatst en Votquenne Foundations de paalfundering en de verankerde berlinerwanden uitgevoerd. 

Paalfundering
Eenmaal de bouwput was uitgegraven, is Votquenne Foundations overgegaan tot het plaatsen van de grondverdringende funderingspalen, die op trek belast zijn vanwege het mogelijk opdrijvingsgevaar van het gebouw. “Om de palen te boren, hebben we zware boormachines ingezet, aangezien we de trekpalen dienden te verankeren in harde zandlagen”, legt Bart Cloet uit. “Wij hebben hiervoor de nodige machines in huis. In Brugge hebben we voornamelijk gewerkt met de Woltman 75 met een boorkoppel van 50 ton-m.”

Lagere uitvoeringskost
Dankzij de opname in de groep van de firma A. Vyncke in maart 2017 kan Votquenne Foundations bemalingstechnieken gecombineerd aanbieden met de funderingen en beschoeiingen. “Dit verlaagt de uitvoeringskost voor de klant en verkleint het risico op potentiële schade, aangezien beide technieken niet meer los van elkaar bestaan maar door één en dezelfde groep beheerd worden”, aldus Bart Cloet. 

De werkzaamheden aan het gemeenschapscentrum zijn voor Votquenne Foundations gestart in april. De vloerplaat van het complex is intussen gestort. Alleen de bemaling moet de Kortrijkse firma nog verder onderhouden tot het multifunctioneel complex voltooid is.   

Tekst | Liesbeth Verhulst  Beeld | Votquenne Foundations
Uitgelichte afbeelding: 
Dankzij de opname in de groep van de firma A. Vyncke in maart 2017 kan Votquenne Foundations bemalingstechnieken gecombineerd aanbieden met de funderingen en beschoeiingen.

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Fondatel-LecomteStaalbouwdag