BESIX Infra
02:59
27-11-2018

Bufferbekken van 840 m3 maakt hemelwateras Kontich compleet

Langs de Edegemsesteenweg in Kontich realiseert BESIX Infra voor Aquafin een hemelwateras. Deze maakt de verbinding tussen het centrum van de gemeente en de Edegemsebeek. De blauwe ader zal zorgen voor het voorkomen van wateroverlast in het centrum en de omgrenzende wijken en het duurzaam beheren en zichtbaar verankeren van hemelwater in de publieke ruimte. Een speelplein in de De Villermontstraat krijgt een belangrijke waterherbergende functie. Een enorm bufferbekken onder het speelplein kan 840.000 liter water opvangen en is opgebouwd uit kunststofbuizen, uniek voor België.  

De omvangrijke kunststofbuizen voor het bufferbekken zijn geleverd door Wavin, een firma die kan teren op meer dan 60 jaar ervaring met kunststof leidingsystemen- en oplossingen. Antea Group stond in voor het ontwerp van de heraangelegde Edegemsesteenweg en van de hemelwateras. Deze as moet ervoor zorgen dat bij zware regenbuien en langdurige neerslag het water op een gecontroleerde manier wordt afgevoerd naar de waterloop Edegemsebeek. In het verleden werd de regio rond deze straat immers geregeld getroffen door ernstige wateroverlast, enerzijds doordat het rioleringsstelsel de toevloed niet kon verwerken, anderzijds omdat de waterloop buiten zijn oevers trad als gevolg van een enorme toevloed van regenwater afkomstig van hogerop gelegen delen van het stroomgebied en pieklozingen van overstortwater.

BESIX Infra
De buizen zijn in situ aan elkaar gelast door middel van een unieke uitvoeringsmethode met geïntegreerde elektrolasmoffen.

Kunststofbuizen voor bufferbekken
Aan de Edegemsesteenweg wordt een belangrijke regenwaterverbinding gerealiseerd die toekomstig al het regenwater van het volledige centrum van de gemeente zal afvoeren naar het oppervlaktewater. Om piekdebieten af te vlakken en de afvoer van zeer grote regenwatervolumes op een te korte periode te voorkomen, zullen in het afvoerstelsel een aantal vertragende constructies worden ingebouwd die de stroomsnelheid vertragen en zorgen voor een tijdelijke buffering van het hemelwater. Het groen- en speelpark ter hoogte van de De Villermontstraat wordt hierbij functioneel ingeschakeld als waterplein. Onder het speelplein wordt een enorm bufferbekken gerealiseerd van maar liefst maar liefst 840 m³, of bijna twee keer de inhoud van het gemeentelijk zwembad. Deze ondergrondse buffering bestaat uit een kunststofbuizensysteem, een unicum in ons land. Daarnaast zullen leidingen en grachten maar liefst 1.789 m3 water bufferen. In de Altenastraat wordt ook een kleiner bufferbekken gerealiseerd. 

Wavin levert voor het bufferbekken in totaal 32 buizen met elk een diameter van 2,4 meter. Deze worden door Thermopol in onderaanneming geplaatst voor hoofdaannemer BESIX Infra. Samen hebben de buizen een totale lengte van 200 meter. Ze zijn in situ aan elkaar gelast door middel van een unieke uitvoeringsmethode met geïntegreerde elektrolasmoffen. In de aansluitingen van de buizen zit een weerstanddraad die onder spanning wordt gezet waarbij door verhitting de buizen volledig waterdicht aan elkaar worden gelast. Een trendbreuk want tot nog toe werd voor dergelijke ondergrondse constructies steeds gekozen voor ofwel een betonconstructie ofwel een kunststof krattensysteem. “In Nederland hebben we dit systeem al meermaals met succes toegepast, maar dit is een primeur voor België”, zegt Willem Schrooyen, sales manager bij buizenfabrikant Wavin. “Het grote voordeel is dat de buizen volledig waterdicht zijn. Dat is nodig om het grondwater op peil te houden. Nog een troef is dat de buizen eenvoudig toegankelijk zijn voor onderhoud en inspectie.” Het water in het bekken wordt afgevoerd naar de Edegemsebeek. Een overstortconstructie tussen het bekken en de beek moet ervoor zorgen dat dit geleidelijk en gecontroleerd verloopt.   

Het plein zelf krijgt een belangrijke waterherbergende functie. Door gebruik te maken van het sterke reliëf van het plein waarbij door het verlagen van het huidige maaiveld aan de bovenzijde een enorm grote buffercapaciteit zal worden gerealiseerd voor overtollig hemelwater, ontstaat als het ware een tijdelijk waterplein in perioden van hevige en langdurige neerslag. Het waterplein introduceert een nieuw stadslandschap met meervoudige gebruiksmogelijkheden.

BESIX Infra
Wavin leverde 32 buizen voor het bufferbekken in Kontich. 

Groen waterplein
Het vasthouden van regenwater in de openbare ruimte van de gemeente Kontich met tegelijkertijd het verweven van plantsoenen en park als hoogwaardige groene elementen versterkt de ecologie en biodiversiteit binnen de woonkern. Het waterplein fungeert als groene speelomgeving voor kinderen en biedt een plaats voor bewoners om elkaar te ontmoeten, te onthaasten en te vertoeven in de natuur. 

Bij de herinrichting worden natuurlijke speelelementen en speelaanleidingen geplaatst en wordt een zogenaamde ‘waterkom’ gerealiseerd die de relatie van het waterplein met de omgeving symboliseert. De randen van deze ‘waterkom’ vormen een aaneensloten zitelement waar het aangenaam vertoeven is tussen en onder de bomen. Er werd een onderzoek uitgevoerd naar de levensstandaard van de bomen op het plein waarbij de grote en meest waardevolle bomen worden gevrijwaard zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan het groenzicht. Tegelijkertijd wordt er voor de bomen die zullen gerooid worden een compensatie voorzien door de heraanplant van heel wat bijkomende bomen. Ook in de aangrenzende pleinverharding wordt maximaal ingezet op vergroening zodat er een zachte overgang wordt gemaakt tussen wonen, verkeer en natuur.

BESIX Infra
Samen hebben de buizen een totale lengte van 200 meter.

Het inrichten van het waterplein in de buitenruimte ondersteunt het steeds bewuster omgaan met regenwater bij de inwoners en creëert bovendien een toenemend draagvlak bij de bevolking, o.m. het inzetten op het maximaal scheiden van regen- en afvalwater en het inzetten op hergebruik en infiltratie en het vasthouden aan de bron.

Het waterplein zorgt voor een optimum tussen het vasthouden van de neerslag op de plek waar het valt, het bergen van water in het gebied en het gelijkmatig afvoeren van het water naar elders.

Tekst | Wavin – Antea Group  Beeld | Antea Group

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Digitalservices1 kopiërenRiothermie