Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
“Buisleiding kan traditionele transportmodaliteiten zwaar ontlasten”

“Buisleiding kan traditionele transportmodaliteiten zwaar ontlasten”

De Vlaamse wegen kreunen onder de files en in Nederland loopt het spoor- en wegennet al enige tijd tegen de grenzen van zijn capaciteit aan. De bestaande transportmodaliteiten zijn verzadigd, meldt de Nederlands-Belgische vereniging Buisleiding Industrie Gilde (BIG). “Het potentieel van de buis- of pijpleiding als transportmiddel is vandaag nog zwaar onderbenut”, benadrukt Han Admiraal, voorzitter van het BIG.

Buisleiding Industrie Gilde is een vereniging van bedrijven, instellingen en personen die beroeps- of bedrijfsmatig betrokken zijn bij het vakgebied (ondergrondse) buisleidingen. “We opereren grens- en sector overschrijdend en in het bestuur zijn België en Nederland evenredig vertegenwoordigd”, vertelt Han Admiraal. “BIG bestaat al sinds het einde van de vorige eeuw, maar vandaag voelen we meer dan ooit de noodzaak om onze stem te laten horen en het pleidooi voor pijp- en buisleidingen als transportmiddel te voeren. In de huidige grote maatschappelijke debatten, zoals rond milieu en mobiliteit, blijft de rol van buisleidingen onderbelicht. En daar willen wij graag verandering in brengen.”

Buisleiding

Han Admiraal, voorzitter Buisleiding Industrie Gilde. (Beeld: Koen Mol)


Vijfde transportmodaliteit
Naast de weg, het spoor, de lucht en het water ziet BIG de buisleiding als de vijfde transportmodaliteit. Han Admiraal: “Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt en dat gas, elektriciteit, telefoon en internet beschikbaar zijn. De afvalstromen van onze sanitaire voorzieningen worden zonder dat we het goed en wel beseffen afgevoerd naar zuiveringsstations. Als samenleving zijn we dan ook enorm afhankelijk van pijpleidingen, maar het potentieel is nog groot. Vandaag worden leidingen nog hoofdzakelijk voor vloeistoffen en gassen gebruikt, maar we kunnen nog veel meer ondergronds vervoeren. Van pakjes en pallets tot zelfs containers. De discussie om goederen te vervoeren via ondergrondse leidingen loopt al enige tijd, maar een duidelijke visie en strategie ontbreken.”

Buisleiding

BIG benadrukt de maatschappelijke waarde van buisleidingen. Het mobiliteitsprobleem wordt aangepakt, het milieu krijgt meer ademruimte, open ruimte krijgt weer kansen en jobs worden gecreëerd.


Privaat én publiek zijn aan zet
De sleutel ligt volgens BIG bij private- én publieke partijen. “De grote vraag is: wie neemt het initiatief en hoe? En wat dat betreft zien we te vaak een afwachtende houding van zowel private- en publieke partijen”, aldus Han Admiraal. “Private partijen zien graag erkenning als volwaardige infrastructuur omdat dit evidente voordelen biedt bij planning en aanleg van projecten. Publieke partijen zien daar van af uit angst de rekening gepresenteerd te krijgen. Deze klassieke tegenstelling wordt nog onvoldoende doorbroken. Daarbij is ook niet altijd duidelijk wie aan zet is en vanuit welke rol. Dat is heel jammer want het basisidee ligt op tafel en vooral: de technische kennis en knowhow om dergelijke projecten uit te voeren zijn in overvloed aanwezig.”

Buisleiding

Het potentieel van de buis- of pijpleiding als transportmiddel is vandaag nog zwaar onderbenut. (Beeld: Carel Kramer)


Noodzaak
BIG benadrukt de maatschappelijke waarde van buisleidingen. Het mobiliteitsprobleem wordt aangepakt, het milieu krijgt meer ademruimte, open ruimte krijgt weer kansen en jobs worden gecreëerd. Han Admiraal: “Dat zijn allemaal belangrijke drijfveren, maar de noodzaak profileert zich nog meer door de capaciteitsgrenzen waar onze traditionele, bestaande transportmodaliteiten momenteel tegenaan botsen. We kunnen gewoon niet anders dan de ondergrondse mogelijkheden benutten, maar dat is een proces van lange adem. Bij BIG beseffen we dit en behalve de vinger uitsteken naar de overheden, moet ook de buisindustrie extra inspanningen leveren. Dit doen we intern door de kennis van de leden bij elkaar brengen om te kijken welke doorbraken we zelf kunnen en moeten forceren. De leidingen multifunctioneler en flexibeler maken is daar een voorbeeld van. Daarnaast hebben we ook de masteropleiding Pipeliner, een unieke multidisciplinaire opleiding tot Master of Science in Pipeline Technology. Met Pipeliner opleiding wil de sector het niveau nog verder ontwikkelen en waarborgen.”   

Buisleiding

Naast de weg, het spoor, de lucht en het water ziet BIG de buisleiding als de vijfde transportmodaliteit.(Beeld: Carel Kramer)

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details