Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Co2 neutral label: uitdaging of opportuniteit?
De strijd tegen de CO2-uitstoot is een werk van lange adem, waarbij elke bedrijf, iedere werknemer, iedere burger betrokken moet worden.

Co2 neutral label: uitdaging of opportuniteit?

Zo streven Ready Beton en Satic-Minera, twee bedrijven die tot de Nederlandse groep De Hoop Terneuzen behoren en op de Belgische markt actief zijn, naar een ambitieuze maar realistische aanpak. 

“Het is erg belangrijk dat je een dergelijke opdracht vanuit een visie benadert die beantwoordt aan de economische en ecologische realiteit. Wetenschappers spreken van het ‘klimaatalarm’ en iedereen, zowel binnen als buiten het bedrijfsleven, moet zijn steentje bijdragen – hoe klein dat steentje ook is”, zegt Herman De Backker, gedelegeerd bestuurder bij Ready Beton en algemeen directeur bij Satic-Minera. “We anticiperen op de maatregelen die de overheid treft of in de toekomst ongetwijfeld zal nemen. Zowel van onze opdrachtgevers als onze klanten verwachten wij een toenemende vraag naar een actieve aanpak om de impact van onze activiteiten op onze omgeving en het milieu zo beperkt mogelijk te houden en – voor zover dit kan – CO2- neutraal te werken. In Nederland zijn de ‘groene aanbestedingen’ reeds behoorlijk ingeburgerd. Offertes voor overheidswerken worden getoetst aan de MKI (Milieukostenindicator), en wie wil meedingen, moet goed scoren op dat vlak.”

Van ontginning tot de werf

De ontwerpers van het bedrijfsplan voor uitstootbeperking zijn vertrokken vanuit de typische kenmerken van de activiteiten van de twee Belgische dochterondernemingen. Satic-Minera is actief in de handel en logistiek van bouwgrondstoffen, Ready Beton produceert stortklaar beton in de centrales van Rotselaar, Brussel en Anderlecht en levert aan werven in de omgeving. Beide bedrijven hebben watergebonden vestigingen, onder meer in de haven van Brussel. De leveringen van de grondstoffen van Satic-Minera aan haar klanten worden zoveel mogelijk uitgevoerd per schip, het meest milieuvriendelijke transportmiddel, en als dat niet mogelijk is, per vrachtwagen.  

“In onze bedrijven zijn er een aantal factoren waar je niet omheen kan, zoals de ligging van de steengroeves en onze klanten. Dat zijn voornamelijk betoncentrales, asfaltcentrales, betonfabrieken en werven”, legt Jurgen Lufin, logistiek manager bij Satic-Minera uit. “Die liggen op grote afstand van elkaar, waarbij snelheid en de logistieke kost belangrijke parameters zijn. Vanuit de betoncentrales van Ready Beton wordt het beton naar de werven getransporteerd met betonmixers. Onze gebruiksklare beton moet  onmiddellijk geleverd worden.”

Jurgen Lufin: “Ready Beton en Satic-Minera willen de bestellingen zoveel mogelijk zelf coördineren, en waar nodig in samenwerking met onze partners in logistiek. En dat zowel bij het transport over het water als over de weg. Nu zou globaal gesproken ongeveer 30 % van de vrachtwagens zonder lading rijden. Dat percentage moet naar beneden door meer gegevens tussen de bedrijven uit te wisselen, zodat een vrachtwagen op zijn terugreis een vracht van een ander bedrijf kan meenemen. Dit is voor onze logistieke mensen een dagelijkse uitdaging. De hele dag zijn zij in de weer om de leegvrachten tot een strikt minimum te beperken. Transporten combineren blijft een belangrijke optie voor de toekomst. Zo moet het vervoer van puin en cement nog meer over het water kunnen gebeuren.”

Eerst reduceren, dan compenseren 

“In 2010 legden we binnen de groep onszelf de doelstelling op om onze CO2-footprint  met 20% te reduceren tegen 2020, zijnde jaarlijks met 2 %”, gaat Jurgen Lufin verder. “Door ingrepen in verschillende facetten van onze bedrijfsactiviteiten zoals energieverbruik, faalkosten, aanvoer grondstoffen per schip, intern logistieke stromen, modernisering van de vloot, hergebruik van recyclagewater en de betonoverschotten van de werven … konden we onze doelstelling meer dan behalen. De eerste grote stap was gezet. Daarnaast herbekeken we onze energiecontracten en zetten deze om naar 100 % groene energie. En we kozen er eind 2020 voor om zowel onze eigen vloot betonmixers als ons machines op de werkvloer te laten rijden op CO2-neutrale brandstof.”

Jurgen Lufin: “Door die maatregelen en ingrepen in de bedrijfsvoering werd het grootste gedeelte van onze CO2-footprint beperkt tot een strikt minimum. Om het label CO2-neutraal te verkrijgen, dienden we nog een kleine restfractie van CO2-uitstoot te compenseren door een project voor het behoud van het regenwoud in Nicaragua te steunen. Hiermee steunen we één van de projecten die werden opgezet om op een duurzame wijze bij te dragen aan zowel de sociale als de ecologische voetafdruk van plaatselijke bevolking. Een prachtig voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In dit hele proces werden we begeleid door CO2logic.”

De strijd tegen de CO2-uitstoot is een werk van lange adem, waarbij elke bedrijf, iedere werknemer, iedere burger betrokken moet worden. Het resultaat zal een combinatie zijn van vele, kleinere maatregelen, die telkens de nodige opportuniteiten met zich meebrengen om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details