Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Complexe bemaling bij realisatie nieuwe fabriek in Duinkerke
Op het nieuwe terrein werden in een eerste fase een reeks diepsonderingen uitgevoerd.

Complexe bemaling bij realisatie nieuwe fabriek in Duinkerke

Bouwbedrijf Alheembouw zal voor aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes uit Nieuwkerke een gloednieuwe fabriek bouwen in de Franse stad Duinkerke. De fabriek wordt gebouwd op een nieuw aangelegd industrieterrein gelegen in het havengebied van de deelgemeente Saint Georges sur l’Aa. Al van in de studiefase betrok Alheembouw de firma G. Smeyers bij de realisatie van het project.

Het nieuwe industrieterrein werd ontwikkeld door de haven van Duinkerke, die het terrein bouwrijp maakte. Van het natuurlijk terrein werd eerst de teelaarde afgegraven tot op de polderklei, waarna een droge zandaanvulling tot op het peil +3,90 NGF werd aangebracht. Het terrein waar de nieuwe aardappelverwerkingsfabriek door Claerebout zal worden gebouwd, meet ongeveer 700 lm bij 250 lm. 

Voor de bemalingswerken doet Alheembouw een beroep op G. Smeyers. Op het nieuwe terrein werden in een eerste fase een reeks diepsonderingen uitgevoerd. Uit de analyse van de sondeerresultaten werd afgeleid dat de bodem is opgebouwd uit lagen zeezand, polderklei, fijn zand, klei, middelmatig zand, opnieuw klei en uiteindelijk grof zand in laag zeven. G. Smeyers kreeg de opdracht tot het plaatsen van een aantal peilbuizen met monitoring van de grondwaterstanden en analyse van de samenstelling van het grondwater. Er werden ondiepe (laag 3) en diepe (laag 5) peilbuizen geboord voor het opmeten van de grondwaterstand. 

Er werd vastgesteld dat er op het terrein twee verschillende watertafels voorkomen, namelijk een ondiepe grondwatertafel in laag 3 die zich stabiliseert op peil +2,50 NGF. En een diepere grondwatertafel in laag 5 die zich stabiliseert op peil +1,65 NGF. De analyse van het grondwater toonde aan dat het ondiepe water zoet is en geen verontreinigingen bevat. Het diepere grondwater daarentegen is zout en bevat geen verontreinigingen, maar wordt lichtjes beïnvloed door de getijden. 

Vervolgens werden de  plannen geconsulteerd en werden de zones waar bemaald moest worden vastgelegd. Zo moeten er over ongeveer 50 % van de oppervlakte van het fabriek funderingszolen gemaakt worden tot onder het grondwaterpeil. Hiervoor is een bemaling nodig in laag 3, die het best worden uitgevoerd met horizontale drains. Het opgepompte water is zoet en mag geloosd worden in de openbare waterloop die langs het terrein stroomt. 

Voor de bemalingswerken doet Alheembouw een beroep op G. Smeyers.

Grote buffertank

Er moet op het terrein ook een grote buffertank gebouwd worden. Hiervoor is een bouwput nodig met een diameter van 40 m en een diepte van 6 m onder maaiveld. Deze bouwput zal bemaald worden met dieptebronnen. Maar het opgepompte grondwater is zout en mag niet geloosd worden in de openbare waterloop. G. Smeyers kreeg tevens de opdracht om de bemalingsstudie op te maken voor het aanvragen van de vergunning. Om op een snelle afhandeling en bijhorende goedkeuring van de vergunningsaanvraag te kunnen rekenen was het belangrijk dat het geloosde bemalingsdebiet tijdens de duur van de werken niet meer dan 200.000 m³ zou bedragen . 

Aan de deze voorwaarden kon worden voldaan door het water opgepompt met de dieptebronnen uit laag 5 volledig te hervoeden in dezelfde laag op enkele honderden meters van de bouwput. In totaal bestond het globale bemalings ontwerp uit ongeveer 850 lm drainagesleuf van 4 tot 6 m diep, 8 dieptebronnen van 23 m diep en 24 retourputten met eveneens een diepte van 23 m. De bemalingsvergunning is inmiddels toegekend en de werken zijn in uitvoering. 

“Het project Clarebout Duinkerke is voor G. Smeyers een belangrijk project. Het toont duidelijk aan dat ook voor complexe bemalingen in het buitenland een beroep gedaan kan worden op onze diensten”, klinkt het.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details