Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Overig

Complexe boorwerken voor onderzoek naar verbetering zoetwaterschikbaarheid

Veurne Topsoil kopiëren
De boorwerken moesten worden uitgevoerd op een bestaand akkerland.

Tekst | G. Smeyers

Beeld | G. Smeyers

28 april 2021 Leestijd 4 minuten

Deel dit artikel

Om de evolutie van de zoetwaterlenzen van nabij op te volgen was er nood aan een nieuwe kartering van de actuele verziltingsgraad van het freatisch grondwater in het kust- en poldergebied. Aansluitend wordt ook onderzocht in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid kunnen vergroten. Daarom wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de zoetwaterbeschikbaarheid in de ondiepe ondergrond te verbeteren.

Studies tonen aan dat er in het poldergebied een tekort is aan water tijdens de zomer, maar een overschot tijdens de winter. Een mogelijke oplossing is om de beschikbaarheid van zoetwater tijdens de zomer maanden te verhogen door het toepassen van kreekruginfiltratie. Deze oude met zand gevulde zeegeulen liggen als licht verhoogde ruggen boven op het omliggende poldergebied wat hen zeer geschikt maakt voor het aanvullen van zoetwatervoorraden. 

Pilootproject

De VMM plant daarom de bouw van een pilootproject gelegen aan de Crocodillewedstraat in Veurne. Deze locatie werd gekozen omwille van de aanwezigheid van een kreekrug aangrenzend aan een waterloop die tijdens de wintermaanden voldoende kwalitatief grondwater aanvoert. Om de effecten op het grondwater rond het infiltratiesysteem (horizontale drains) te onderzoeken wordt een grondwatermeetnet uitgevoerd, bestaande uit een aantal diepe en ondiepe peilbuizen. 

Via een onderhandelingsprocedure werd de opdracht voor het uitvoeren van dit meetnet toevertrouwd aan de firma G. Smeyers. De door G. Smeyers uitgebrachte offerte werd zowel op financieel als op technisch gebied als beste bevonden. De boorwerken moesten worden uitgevoerd op een bestaand akkerland. Er moesten de nodige afspraken gemaakt worden met de eigenaar van het perceel betreffende de toegang en het gebruik van zijn terrein. Omzichtig te werk te gaan was dan ook zeer belangrijk.

5 diepe peilbuizen

In totaal werden 5 diepe peilbuizen uitgevoerd, met een maximale diepte tot 20 m onder het maaiveld. De peilbuizen werden geplaatst in boorgaten uitgevoerd door spoelboringen. Alvorens de peilbuizen in het boorgat werden geplaatst, werden onmiddellijk na de boring geofysische boorgatmetingen uitgevoerd over de volledige diepte van het boorgat. Dit om de zoet-zoutwatergrens te kunnen bepalen. Ook moest van elke boring een gedetailleerde boorstaat opgemaakt worden . 

Ten slotte moest in elke peilbuis een datalogger worden ingebouwd voor de continue registratie van de waterpeilen die in realtime online raadpleegbaar zijn. De werken werden uitgevoerd onder permanent toezicht van de leidend ambtenaar van VMM en zijn zeer goed verlopen. Het werk voor VMM te Veurne is een belangrijke referentie voor de firma G. Smeyers. “Het toont duidelijk aan dat we, meestal opererend als onderaannemer, perfect moeilijke boorwerken kan uitvoeren en coördineren als hoofdaannemer en dit tot algehele tevredenheid van de opdrachtgever, in dit geval VMM”, klinkt het bij G. Smeyers.    

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Olivia Castelein

Projectmanager

Benieuwd naar de mogelijkheden? Ik vertel u graag alles over onze samenwerkingspakketten.

0%

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details