Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
COPRO kiest voor digitale weg vooruit

COPRO kiest voor digitale weg vooruit

De kerntaak van COPRO is nog steeds dezelfde als bij het ontstaan 35 jaar geleden: optreden als betrouwbaar en onpartijdig controleorgaan van bouwproducten. De manier waarop die taak wordt uitgevoerd daarentegen, onderging in de loop der jaren een stevige evolutie en is sterk onderhevig aan de vraag uit de markt. “We zetten daarom heel sterk in op digitalisering van onze processen en verder zijn we ook intensief bezig met het ontwikkelen van uitvoeringscertificatie”, aldus CEO Dirk Van Loo.

COPRO ontstond 35 jaar geleden uit een behoefte vanuit de sector. “Er was nood aan een derde onafhankelijke partij om bouwproducten te controleren”, vertelt Dirk Van Loo, die in 2016 Erik Barbé opvolgde als CEO. “Dat is ook vandaag nog steeds onze kerntaak, maar er veranderen wel dingen. We zijn nog steeds van mening dat een goed project begint bij een goed product, maar er zijn nog veel andere factoren die invloed hebben op het eindresultaat. COPRO controleert het product tijdens het volledige productieproces, maar ook transport, verwerking, plaatsing … hebben een belangrijke rol op de eindkwaliteit. Daarom zijn we intussen ongeveer 3 jaar bezig met het ontwikkelen van uitvoeringscertificatie van testcases en enkelen zitten al in een vergevorderd stadium. In 2019 werden hier heel wat inspanningen voor geleverd. Ook door de sector. Het maken van referentiedocumenten waar iedere partij zich in kan vinden, is het meest tijdrovend.”      

De stuurgroep, met vertegenwoordigers van de belangrijkste publieke bouwheren, selecteerde een aantal uitvoeringen als testcase, waaronder de plaatsing van vangrails, waterdichting van brugdekken en infiltratie/buffering van hemelwater. Dirk Van Loo: “Een gecertificeerd product staat niet garant voor een perfect eindproduct. Wat als men het infiltratiebekken plaatst in een ondoorlatende grond? Of wat als een vangrail ondersteboven geplaatst wordt? Stuk voor stuk gevallen waar we willen bijdragen aan de kwaliteit door middel van uitvoeringscertificatie. Zeker voor heel technische uitvoeringen die een grote impact hebben op het eindresultaat. De vertegenwoordigers van de betreffende sector leggen vast welke eisen er moeten worden opgelegd aan de uitvoerder. En dan is het aan COPRO om dit te controleren.”

“We zijn nog steeds van mening dat een goed project begint bij een goed product.”

 

Whereabouts

Maar die controle vergt een totaal andere aanpak dan productcontrole. “Producten zijn op zich eenduidiger te controleren”, verduidelijkt Dirk Van Loo. “Voor producten bestaan er normen, voorschriften en eisen. Maar kan iemand een product juist en veilig plaatsen? Dat is vaak veel minder duidelijk en ook beïnvloedbaar door externe factoren zoals bijvoorbeeld werf- en weersomstandigheden. En dat maakt het complex. Controleren doen we op basis van steekproeven. De uitvoerder heeft een meldingsplicht voor het uitvoeren van de werken. We werken hiervoor momenteel ook aan een digitaal whereabouts-systeem, dat eveneens nuttig is voor onze productcontroles. COPRO moet aanwezig kunnen zijn wanneer de producent aan het produceren is. En dus moeten wij ook weten wanneer er geproduceerd wordt. Met de tool die we ontwikkelen kunnen fabrikanten eenvoudig hun planning doorgeven.”

Het digitale whereabouts-systeem is meteen een mooi voorbeeld van de digitale weg die COPRO is ingeslagen. Dirk Van Loo: “De bouwwereld staat niet stil en wij moeten mee. Er bewegen tegenwoordig veel meer producten op de werf, dus ook het aantal normen en eisen loopt op. Dat doet enerzijds het belang van COPRO als controleorgaan groeien, maar anderzijds betekent dit ook dat we steeds sneller en efficiënter moeten kunnen werken. Wij beseffen heel goed het belang van de rol die wij spelen op het vlak van digitalisering. We leven in een wereld van big data en het is aan ons om al dan niet te informeren of die beschikbare data ook echt betrouwbaar zijn.”

Digilab

In een wereld die steeds sneller draait en waar alles evolueert, is het uiterst belangrijk dat er zo efficiënt mogelijk te werk gegaan wordt. Wanneer COPRO een product controleert, wil de producent zo snel mogelijk resultaten zien. COPRO ontwikkelde daarom Digilab, een online tool om gegevensoverdracht tussen laboratoria en certificaathouders te digitaliseren. Dirk Van Loo: “Met meer dan 5.000 monsternames per jaar was de nood aan zo een tool best hoog. We zaten samen met labo’s en allerhande partijen uit de sector om te onderzoeken hoe we best gegevens op een betrouwbare manier kunnen uitwisselen. Enerzijds om onze aanvragen aan het labo te bezorgen en anderzijds om de data naar de fabrikanten te communiceren. Het labo stuurt ons nu resultaten die rechtstreeks in ons systeem worden ingelezen. Zo kan de betrokken inspecteur alles veel sneller en juister inlezen en kunnen we de resultaten sneller aan de producent bezorgen.”

COPRO ontwikkelde Digilab, een online tool om gegevensoverdracht tussen laboratoria en certificaathouders te digitaliseren.

 

Projects

Onder de noemer Projects werkt COPRO ook aan een systeem om op de werf de geleverde producten meteen te scannen en te controleren. “En dat biedt nog extra voordelen”, verduidelijkt Dirk Van Loo. “Zo komt tracering namelijk heel dichtbij. De volgende stap is nadenken over een uniform platform. Want wat ik hier aanhaal, heeft enkel betrekking op COPRO. Het blijft inefficiënt als een werfleider voor een andere type product een andere website moet raadplegen of tool moet opstarten. Dat compliceert het verhaal. Werkgroepen van verschillende instellingen zijn intussen al gesprekken gestart om tot een uniform platform te komen. Hopelijk zijn we hier in 2020 de eerste resultaten van.”

Multifunctionele krachten

“En zo razen we verder op de digitale weg. Op 1 november namen we officieel afscheid van 40 mobiele printers. Alle verslagen en bijlagen worden nu in pdf-formaat via email bezorgd en niet langer uitgeprint en ondertekend. COPRO kan rekenen op een relatief jong team, dat zich bewust is van de veranderingen die nodig zijn. Verandering is in het begin altijd moeilijk en eerst merk je vooral de lasten en minder de lusten. Dat hebben we vooral in 2018 gemerkt. 2019 was wat dat betreft een jaar waar we de eerste vruchten van onze digitale transformatie konden plukken”, besluit Dirk Van Loo.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details