Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
COPRO zet mee schouders onder groenblauwe transformatie
Certificatie van buffering en infiltratie van hemelwater, certificatie van de afvoer van teerhoudend asfalt, natuurinclusief bouwen (NTMB), de certificatie van CO2-management, de integratie van duurzaamheid in BENOR, de certificatie van asbestdeskundigen … Stuk voor stuk voorbeelden van initiatieven van COPRO om de groenblauwe transformatie een duw in de rug te geven.

COPRO zet mee schouders onder groenblauwe transformatie

Extremere weersomstandigheden, de steeds schaarser wordende grondstoffen, de stijgende energieprijzen, het streven naar CO2-neutraliteit … Het collectief milieubewustzijn werd de voorbije jaren stevig aangewakkerd en de stap richting een groenblauwe transformatie is definitief ingezet. Ook binnen de bouwsector. “Er is een duidelijke tendens, vanuit de publieke overheid, om te streven naar duurzame aanbestedingen. En die trein zullen wij als onpartijdig keuringsorganisme zeker niet missen”, vertelt Dirk Van Loo, CEO van COPRO.

COPRO ontstond 38 jaar geleden uit een behoefte vanuit de sector. Er was nood aan een derde, onpartijdige instelling om bouwproducten te controleren en COPRO nam die taak op zich. Die taak vormt vandaag nog steeds de basis, maar de invulling is sterk geëvolueerd en vooral breder geworden. Naast productcertificatie kwamen de voorbije jaren ook de eerste uitvoeringscertificaten op de markt en vandaag verruimt COPRO haar blik ook tot op projectniveau. Want tijdens de groenblauwe transformatie die de maatschappij momenteel doormaakt, wil ook COPRO een voortrekkersrol opnemen. Dirk Van Loo: “Je kan er gewoon niet meer omheen, iedereen zit vandaag in een energietransitie. Ook in de publieke sector is het bewustzijn sterk gegroeid. Niet langer alleen de producten moeten voldoen aan bepaalde normen, ook op projectniveau worden duurzaamheidseisen gesteld.”

Tijdens de groenblauwe transformatie die de maatschappij momenteel doormaakt, wil ook COPRO een voortrekkersrol opnemen.

Complexiteit

En daar komt heel wat bij kijken. “Projecteisen zijn veel complexer dan bijvoorbeeld de technische normen waaraan producten moeten voldoen”, aldus Dirk Van Loo. “Zo is product 1 bijvoorbeeld duurzamer dan product 2, maar blijkt op projectniveau dat je van product 1 veel meer nodig hebt of dat het transport veel vervuilender is. Die parameters moet je allemaal in acht nemen bij de keuze van de materialen. Hetzelfde geldt voor onderhoud, aanleg … Die complexiteit is zeker een uitdaging voor de toekomst. Vanuit de publieke overheid zien we in ieder geval een positieve tendens om te streven naar duurzame aanbestedingen.”

COPRO is vastberaden om zich te wapenen voor die vraag vanuit de projectmarkt. Dirk Van Loo: “Wij kunnen daaraan bijdragen. Onder andere door het uitvoeren van onafhankelijke controles. Is het ‘groen asfalt’ wel ‘groen’? Hoeveel gerecycleerde granulaten zitten effectief in beton? Dit moet tijdens de productie gecontroleerd worden. Voor ons zijn dit andere controles dan de bouwtechnische controles die we kennen. We moeten eerst goed in kaart brengen wat allemaal onder die noemer valt. Want sommige parameters worden reeds afgedekt door EPD’s of andere keurmerken, normen, eisen …”

Naast productcertificatie kwamen de voorbije jaren ook de eerste uitvoeringscertificaten op de markt en vandaag verruimt COPRO haar blik ook tot op projectniveau.

Breder verhaal

Duurzaamheid is overigens maar één aspect in een breder verhaal. Certificatie van buffering en infiltratie van hemelwater, certificatie van de afvoer van teerhoudend asfalt, natuurinclusief bouwen (NTMB), de certificatie van CO2-management, de integratie van duurzaamheid in BENOR, de certificatie van asbestdeskundigen … Stuk voor stuk voorbeelden van initiatieven van COPRO om de groenblauwe transformatie een duw in de rug te geven. Dirk Van Loo: “Je kan een gracht beschermen met waterdichte betonnen platen. Die zullen makkelijk 100 jaar meegaan en op die manier duurzaam zijn, maar natuurinclusief is het niet. Je kan ook kiezen voor waterdoorlatende betonoplossingen of kijken in de richting van bio-afbreekbare materialen. Het gaat vandaag dus veel verder dan technische productcertificatie. Zelfs de omgeving moet onder het vergrootglas gelegd worden. Een infiltratiebekken, bijvoorbeeld, moet sterk genoeg en goed geplaatst zijn, maar wanneer het in een kleibodem geplaatst wordt, zal de  infiltratie niet werken.”

Hoeveel gerecycleerde granulaten zitten effectief in beton? Dit moet tijdens de productie gecontroleerd worden.

Leidende rol

Omdat COPRO aan het begin van de keten acteert, wil het ook graag een leidende rol spelen. Dirk Van Loo: “COPRO beschikt over een zeer grote expertise in duurzaamheid en de wil bij onze mensen is zeker aanwezig. De medewerkers die we vandaag aantrekken zijn zich heel erg bewust van de transformatie die we meemaken. COPRO heeft de ervaring om mensen aan tafel te brengen wanneer het over technische eisen gaat en dit kunnen we zeker ook doen voor duurzaamheid. We beschikken over veel productdata  en kunnen dus ook de duurzaamheid ervan een waarde geven.”

In het kader van circulariteit is een volledige kennis over de bestanddelen van een product immers onontbeerlijk. Die informatie is zeer belangrijk voor een eventueel tweede leven. Een nieuw asbest- of teerverhaal, waarbij we pas veel later op problemen zijn gestuit, moet absoluut vermeden worden. COPRO kan dit uiteraard niet alleen en samenwerken wordt cruciaal in dit verhaal. Zo is COPRO ook lid van de Belgian Alliance for Sustainable Construction (BA4SC), een nieuwe alliantie voor duurzame ontwikkeling, samen met alle stakeholders. “Lokaal en gewestelijk zijn er al veel initiatieven, maar er was ook nood aan een alliantie die al die initiatieven uitwisselt, samenbrengt en aligneert. Want milieu kent nu eenmaal geen grenzen”, besluit Dirk Van Loo.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details