Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
De FEBE Elements Awards 2019 erkennen de flexibiliteit, esthetiek en functionaliteit van prefab betonprojecten.

De FEBE Elements Awards 2019 erkennen de flexibiliteit, esthetiek en functionaliteit van prefab betonprojecten.

FEBE, Federatie van de Betonindustrie, heeft op donderdag 28 november 2019 in Waver de FEBE Elements Awards uitgereikt. Voor deze 8e editie heeft het gloednieuwe gebouw “La Sucrerie” in Waver meer dan 200 mensen uit de bouwsector verwelkomd. De ceremonie, versterkt door de aanwezigheid van plaatsvervangend minister Jean-Luc Crucke, minister van Begroting, Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuur van Wallonië, bekroonde de volgende projecten:

  • Precast in Landscape

Prefab betoninstallaties voor de ruimte (publiek)

  • Precast in Infrastructure

Voornamelijk ondergrondse projecten dankzij prefabbeton

Tijdens deze bijzondere avond konden de gasten ook een uitzonderlijke tentoonstelling ontdekken ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het tijdschrift BETON, uitgegeven door FEBE.

Ontdek de winnaars en genomineerden hieronder


Precast in Landscape

Winnaar – De Motten – Tongeren

Bij de omvorming van het stadspark DE MOTTEN wensten de Stad Tongeren, de Vlaamse Milieumaatschappij en Fluvius een opgefriste ontmoetingsplaats te verwezenlijken met ruimte voor recreatie. Centraal in dit ontwerp staat de nieuwe waterloop “Jeker”.

De oplossingen in prefabbeton geven een duurzaam, veilig, comfortabel én harmonieus karakter aan het park. Betonstraatstenen in drie tinten creëren een uniform gevoel op de promenade langs de Jeker. De zitkubussen combineren veiligheid en comfort ter hoogte van de schoolomgeving. Schuine geprefabriceerde keerwanden in zichtbeton werken het hoogteverschil aan één van de pleintjes stijlvol weg.

De aanleg van de nieuwe parkings gebeurde met donkere betonstraatstenen in combinatie met robuuste waterpasserende betontegels die zorgen voor een groen accent.

Een aaneenschakeling van bijna 700 meter aan prefab zitbanken vormt DE absolute blikvanger. Deze elementen met een variërende zitbreedte zijn uitgevoerd in licht opgeruwd architectonisch beton en plaatselijk bekleed met hout. Ze staan garant voor een optimale waterbeleving langsheen de Jeker.

Dankzij een intense en constructieve samenwerking zijn we erin geslaagd de publieke ruimte in Tongeren te verbeteren. De fabrikant van het prefab beton speelde daarbij een cruciale rol door mee te denken en onze visie op het park zichtbaar te maken tot in de kleinste details.

Stedenbouwkundige: Sweco Belgium nv Aannemer: BAM Contractors sa Studiebureau: Sweco Belgium nv Opdrachtgever: Stad Tongeren – Vlaamse Milieumaatschappij – Fluvius Prefab elementen: Ebema nv

Mening van de jury: Het stadspark De Motten is ontwikkeld om, door de openlegging van de Jeker, deze terug aan het centrum te geven. Het totaalconcept is een originele manier om het water opnieuw in de stad te krijgen, waarbij meerdere functies zeer goed gecombineerd worden.

Hierbij is een multifunctioneel plein aangelegd, met waterpartijen, skatepark, evenementenplein…De speelfontein kan in de winter omgetoverd worden tot een schaatsbaan.

Er is gebruik gemaakt van een klimaatrobuust ontwerp: integratie van een overstromingsgebied, goed waterbeheer.

Het stadspark is een toonbeeld van de hedendaagse mogelijkheden van prefabbeton in de publieke ruimte. Ondanks het sober gebruik van de verschillende materialen oogst het resultaat heel fris. Persbericht FEBE Eléments Awards 2019

Genomineerd: Fontein Boerenkrijgpark – Overmere (Berlare)

Op het inkomplein van het als monument beschermde Boerenkrijgpark in Berlare, hebben we een nieuwe fontein geïntegreerd.

Dit element bestaat uit een vierkant waterbassin met betonnen zitranden en in het midden een betonnen waterlabyrint waar het water door middel van zeven spuitkoppen borrelend doorheen wordt gestuurd.

De fontein biedt een grote esthetische meerwaarde en opwaardering binnen de historische context van het park.

Deze constructie is een verfijnde uitwerking van een creatieve gedachte. Het centrale bassin verwijst naar de woelige periode van de Boerenkrijg. Dit wordt weerspiegeld in zowel de grillige vorm van het beton, als in de beweging van het water.

De fontein bestaat uit 5 verschillende geprefabriceerde betonnen elementen, namelijk 4 randen en een kronkelende horizontale figuur. De verhoudingen en afmetingen laten toe om de fontein als zit- en als speelelement te gebruiken. Zeven regelbare sproeiers geven het water een derde dimensie.

De fontein is een op maat gemaakte constructie, die enkel gerealiseerd kon worden door een intensieve samenwerking tussen de ontwerper, de opdrachtgever, de aannemer, de leverancier van de geprefabriceerde betonnen elementen en de specialist fonteintechnieken. Deze ploeg slaagde erin om de verschillende onderdelen tot een duurzaam geheel samen te brengen.

Architect: buro voor vrije ruimte – OMGEVING cvba Aannemer: Quintelier nv Studiebureau: buro voor vrije ruimte – OMGEVING cvba Opdrachtgever: Gemeentebestuur Berlare Prefab elementen: Betonal nv Andere partner: Aquafontal bvba (fonteintechnieken)

Mening van de jury: De Jury is gecharmeerd door het unieke karakter van deze fontein, die eveneens ruimte aanbiedt om te spelen.

Het ontwerp en vooral de productie moeten bol gestaan hebben van zeer grote uitdagingen, maar het resultaat is een unieke toepassing van prefabbeton waarbij het out-of-the-box denken aantoont wat prefabbeton allemaal aankan.

Genomineerd: The Edge – Permanent op Werchter

Onze opdracht bestond erin om een park te realiseren met een dubbele functie: enerzijds een festivalterrein waar tijdens de zomer occasioneel hoogdynamische festivalactiviteiten kunnen plaatsvinden en anderzijds een publiek toegankelijk park gedurende de rest van het jaar.

In het park is daartoe een dreefstructuur aangelegd waardoor verschillende landschapskamers ontstaan, waaronder de hoofd-inkomzone aan de Werchtersesteenweg. Dit was vroeger een lagergelegen, oneffen grindzone.

We hebben deze vervangen door gras, geplaatst in betonnen, waterdoorlatende grasdallen.

Voor dit project werd een speciale grasdal ontwikkeld in de vorm van een ‘W’ verwijzend naar de gemeente Werchter.

Het gebruik van prefab beton verhoogt het loopcomfort en vermindert het struikelgevaar voor de festivalganger op deze belangrijke vluchtroute. Persbericht FEBE Eléments Awards 2019

Het prefab beton verleent eveneens draagkracht aan deze zone. Ondanks het feit dat dit gebied autovrij is moet het bij de opbouw van het festival voldoende stabiliteit bieden aan het rollend materieel.

De grasdallen lieten bovendien toe om een mooie aansluiting te maken op de boomroosters en op de lage paaltjes langs de steenweg.

De inkomzone is, mede dankzij de fabrikant van de grasdallen, een goed functionerende, mooie en unieke toegang tot het landschapspark geworden.

Architect en studiebureau: Architeam bvba Aannemer : Michiels H. Opdrachtgever : Werchter Park bvba Prefab elementen : Ebema nv

Mening van de jury : Door te spelen met vormen kun je met een simpel product een creatief uitzicht creëren, met een mooie link naar Werchter of naar de geluidsrimpels. Het product is sterk in zijn eenvoud en past binnen de duurzame aanpak, waarbij zowel functionaliteit, zijnde begaanbaarheid tijdens de festivals, als de integratie in de groene omgeving aan bod komen.Precast in Infrastructure

Winnaar: Herinrichting Zilverberkstraat – Leeuwerikstraat – Turnhout

De Zilverberkstraat en Leeuwerikstraat in Turnhout vormen een bestaande wijk die helemaal werd heraangelegd. Een ideale gelegenheid om de aanpak van hemelwater te herdenken. Hierbij werden we geconfronteerd met een aantal uitdagingen. De omgeving heeft een hoog grondwaterpeil en de bodem is slecht doorlatend. Toch gingen we in dit project voor een volledige infiltratie van het hemelwater.

We werkten met een infiltrerende onderfundering onder een wegdek dat op zijn beurt eveneens waterdoorlatend is. Als het hard regent en deze eerste capaciteit onvoldoende is, stroomt het water naar wadi’s aan de zijkant van de weg of komt het in de parkeervakken met betonnen grasdallen terecht. Wanneer ook dit onvoldoende is, leidt de overloop het water naar een betonnen poreuze buis onder de weg.

Ook de woningen zijn via infiltrerende huisaansluitputjes aangesloten op deze buis. Als extra veiligheidsmaatregel voorzagen we een prefab overstortkamer die het water voldoende tijd laat om te infiltreren.

In een woonwijk brengen mensen en kinderen veel tijd op straat door. Ook daar hebben we aan gedacht in het ontwerp. De straten zien er nu veel groener uit en er is een speeltuintje geïntegreerd in het project. Samen met de verkeersremmende maatregelen verhoogt dat alles de beleving van de buurt.

Aannemer: Van Geel Wegenbouw bvba Studiebureau: Technum Tractebel Engineering nv Opdrachtgever: Aquafin nv – Stad Turnhout Prefab elementen: Tubobel Aqua nv – Webeco nv – Martens Beton nv

Mening van de jury: De jury is overtuigd door het totaalconcept van dit ontwerp, dat helemaal gericht is op infiltratie van het hemelwater.

Het is een ideale combinatie van waterdoorlatende verhardingen, wadi’s en poreuze betonbuizen met overstorten.

Het resultaat is een mooi en redundant systeem dat reeds zijn efficiëntie en robuustheid heeft aangetoond.

Door de goede interactie tussen de structurele onderbouw en waterdoorlatende bovenbouw blijft het pleintje als speelpleintje behouden. Het is een maatschappelijk zeer relevant project waarbij de ondergrondse structuur het meest uitgesproken is. Persbericht FEBE Eléments Awards 2019

Genomineerd: Park De Nieuwe Koers – Oostende

Oostende heeft er met het park De Nieuwe Koers, 13 ha groot, een ecologische verbindingszone als een evenementenpark bij. De site bevat een permanent ingerichte evenementenweide van ongeveer 9ha groot waar alle nodige voorzieningen werden aangebracht.

Met de opmaak van het masterplan voor het park De Nieuwe Koers werd gezocht naar een architecturaal element waarin de nutsvoorzieningen konden worden ondergebracht. Hierbij werd vermeden dat de gerealiseerde putten op het maaiveld beschadigd konden worden tijdens het onderhoud van de parkweide.

De architect stelde in het masterplan betonnen platformen als zitelement voor die geïntegreerd zijn in de parkweide. Het studiebureau werkte dit idee verder uit en ging op zoek naar elementen om de nutsvoorzieningen, water en elektriciteit, te combineren in het betonnen zitelement. De keuze viel op een integratie van prefab ondergrondse kasten in een prefab betonnen zitelement.

De 6 centrale rustpunten bestaan uit 2 prefab elementen, een sokkel en een zitplaat, en het bovenvlak bevindt zich 60 cm boven het maaiveld. De betonnen prefab elementen zijn geplaatst met behulp van hijsbanden. De deksels van de ondergrondse kasten werden voorzien van beton zodat het zitelement uniform afgewerkt is.

De betonnen zitelementen combineren comfort en functionaliteit in 1 esthetisch geheel, dat mee het uitzicht van het evenementenpark De Nieuwe Koers bepaalt.

Architect: Arcadis scs Aannemer : Verhelst Aannemingen nv Studiebureau : Catherine Pyck en Arcadis scs Opdrachtgever : Stadsbestuur Oostende Prefab elementen : Lithobeton nv

Mening van de jury : Het concept is een originele integratie van technische installaties in een functioneel geheel. Door de extra functie als bovengrondse zitbank, die geniaal is in zijn eenvoud, verdwijnt de technische installatie in het totaalbeeld van het park. Het eindresultaat zit, buiten het seizoen, grotendeels verstopt in hoog gras. Enkel bij evenementen wordt het gras gemaaid en wordt de zitbank zichtbaar en functioneel.

Genomineerd : Perfect Inspectieput – Ichtegem

Bij het plaatsen van een riolering onder een grote helling, is de waterdichte aansluiting tussen buis en put een belangrijk aandachtspunt voor de aannemer. Dat was ook het geval bij dit project in Ichtegem.

De aannemer heeft bij grote hellingen doorgaans twee opties. Ofwel plaatst hij de put waterpas en tast hij de limieten van de verbinding tussen buis en put af, ofwel plaatst hij de put mee met de helling van de buis, realiseert hij een eenvoudige verbinding, maar komt hij in de problemen ter hoogte van het maaiveld.

Toen we in 2018 beslisten om in een nieuwe productielijn voor inspectieputten te investeren, beslisten we om maximaal rekening te houden met de behoeften van aannemers en rioolbeheerders, en om een oplossing te implementeren die de aannemer niet langer voor deze keuze stelt.

De geprefabriceerde betonnen ‘Perfect’ inspectieput biedt het antwoord op deze vraag. Een reeks van standaard stukken uit polystyreen zorgt voor realisatie van de nodige uitsparingen voor de aansluitingen en voor de vorming van het stroomprofiel. Door de uitsparing onder een helling te snijden kunnen ook schuine aansluitingen gerealiseerd worden. Persbericht FEBE Eléments Awards 2019

In Ichtegem werd de aannemer geconfronteerd met een helling tot 5%. Hij koos voor dit systeem wat toeliet om de riolering op een perfecte manier aan te leggen…

Architect: Studiebureau Jonckheere bvba Aannemer: Verhegge Marc bvba Studiebureau: Studiebureau Jonckheere bvba Opdrachtgever: Fluvius Prefab elementen: Alkern VOR Beton nv

Mening van de jury: De jury vindt deze technische oplossing een ingenieus systeem dat aantoont dat er voor elk probleem een oplossing is met prefabbeton.

Het is een technisch antwoord op een gekend probleem: betonnen buizen onder een grote hoek aansluiten op een prefabbetonnen inspectieput. Hierdoor kan de waterdichtheid van het geheel beter gegarandeerd worden wat de duurzaamheid van de riolering ten goede komt.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details