Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
De Watergroep zet sterk in op klimaatrobuuste watervoorziening
De Watergroep levert drinkwater aan ruim 3,3 miljoen huishoudelijke klanten en honderden bedrijven.

De Watergroep zet sterk in op klimaatrobuuste watervoorziening

We leven in een waterschaarse regio en worden steeds harder geconfronteerd met de gevolgen en de uitdagingen van klimaatverandering. Als waterbedrijf zoekt De Watergroep naar creatieve manieren om daarmee om te gaan. “Het klimaatrobuust maken van onze watervoorziening om enerzijds lange periodes van droogte en anderzijds kortere periodes met hevige regenval op te vangen, is vandaag onze grootste uitdaging”, vertelt Hans Goossens, directeur-generaal bij De Watergroep.

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. 1.600 medewerkers zijn dagelijks in de weer om via een netwerk van meer dan 34.000 kilometer leidingen water te leveren aan 177 gemeenten gespreid over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Zo bedient De Watergroep ruim 3,3 miljoen klanten en honderden bedrijven. De historische missie – het leveren van kwaliteitsvol drinkwater tegen een correcte prijs – blijft ook in 2021 nog steeds relevant. “Daarnaast zorgen wij via een duurzame kringloopbenadering voor een economisch en ecologisch verantwoord beheer van alle schakels in deze waterketen: regenwater, grond- en oppervlaktewater, drinkwater, proceswater en afvalwater”, vertelt Hans Goossens.

Hans Goossens, directeur-generaal De Watergroep

Klimaatrobuuste watervoorziening

Een klimaatrobuuste watervoorziening is cruciaal om het hoofd te bieden aan de hedendaagse klimaatvraagstukken. Hans Goossens: “Een klimaatrobuuste watervoorziening kan omgaan met extremen. Enerzijds heb je bij lange periodes van droogte, vaak gecombineerd met hitte, aanzienlijke voorraden grond- en oppervlaktewater nodig. Belangrijk hierbij is dat we inzetten op een diversiteit van bronnen, inclusief hergebruik en decentrale systemen. Bij extreme hitte en droogte moeten we bovendien over een piekcapaciteit beschikken omdat mensen net dan meer water verbruiken, bijvoorbeeld om eens vaker te douchen of voor toepassingen waar ze in normale omstandigheden regenwater voor gebruiken. Anderzijds zijn er de periodes van korte, maar hevige regenval, zelfs ‘waterbommen’ waarmee we, recent nog, geconfronteerd werden. Waterinfiltratie lijkt misschien geen taak van de waterbedrijven op zich, maar we denken wel mee over mogelijkheden om lokaal zo efficiënt mogelijk water op te slaan of te infiltreren. De Watergroep werkt aan verschillende projecten die inzetten op infiltratie.”

De Watergroep steekt in dit verhaal de hand uit naar steden en gemeenten om werk te maken van die klimaatrobuuste plannen. “En je merkt dat het bewustzijn groeit, maar het zou altijd sneller mogen want tijd is geen bondgenoot”, aldus Hans Goossens. “De doorlooptijd van vele stedelijke en gemeentelijke projecten is vaak lang, om de eenvoudige reden dat er bij dergelijke projecten vaak heel veel partijen betrokken zijn. Het is niet altijd evident om alle neuzen snel in dezelfde richting te krijgen.”

De Watergroep zoekt ook zelf naar creatieve manieren om de watervoorziening klimaatrobuuster te maken. Hans Goossens: “Met Leakie, ons actieplan tegen waterverlies, willen we het waterverlies op ons eigen leidingnet aanzienlijk reduceren. Door meer te meten, data te verzamelen en een proactief herstel- en vervangingsbeleid kunnen we sneller lekken opsporen en voorkomen, zodat er minder water zomaar wegstroomt.  Voor onze klanten betekent dit minder hinder en minder schade, en voor het milieu is dit een heel goede zaak.” 

Binnen Riopact bundelen De Watergroep en Aquafin de krachten om steden en gemeenten bij te staan bij hun afvalwaterbeheer.

Samenwerken

Om de watervoorziening klimaatrobuust te maken, is samenwerking met andere partners cruciaal. “Binnen Riopact bijvoorbeeld bundelen we de krachten met Aquafin om steden en gemeenten te helpen bij het behalen van de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water”, vertelt Hans Goossens. “Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is een ontziltingsproject aan de kust, waarbij we samen met Aquaduin, het Nederlandse waterbedrijf Dunea, onderzoeksinstituut KWR en circulair innovator Allied Waters  een innovatief onderzoek voeren  naar brak grondwaterwinning en -zuivering.” 

Binnen Riopact bundelen De Watergroep en Aquafin de krachten om steden en gemeenten bij te staan bij hun afvalwaterbeheer.

Belang van assetmanagement en digitalisering

Het klimaatrobuust maken van de watervoorziening is uiteraard ook gekoppeld aan een vernieuwing van de infrastructuur, die op vele plekken intussen al decennia oud is. Dat betekent dat er heel wat investeringen zitten aan te komen. Het is belangrijk dat die op de juiste manier gebeuren. “Een goed assetmanagement is daarom erg belangrijk  en ook dat is iets waar we sterk op inzetten. Digitalisering staat daarbij centraal en ook op dat vlak heeft De Watergroep de voorbije jaren stappen gezet. De toekomst zie ik positief tegemoet. Ik ben van nature positief ingesteld, maar een gezonde bezorgdheid is zeker op zijn plaats. Er ligt veel werk op de plank om tot een klimaatrobuuste watervoorziening te komen, maar met de juiste structurele aanpak, een goed assetmanagement en nauwe samenwerking zetten we stappen in de goede richting”, besluit Hans Goossens.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details