Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Digitalisatie van de wegenbouwprocessen: onvermijdelijk want nodig!
Wim Van den Bergh, dr.Ing. Professor Wegenbouwkunde en Asfalttechnologie Universiteit Antwerpen Onderzoeksgroep EMIB – Sustainable Road Engineering

Digitalisatie van de wegenbouwprocessen: onvermijdelijk want nodig!

In vele sectoren is een evolutie aan de gang van digitalisering. Het is ook voor de wegenbouwsector de grootste uitdaging omdat de digitalisering de noodzakelijke stap is voor efficiëntieverhoging. We kunnen dit ook zien als deel van de kwaliteitszorg of zelfs het overkoepelende geheel: dankzij digitale sensoren en tools, wordt een hogere impact op milieu, veiligheid en kwaliteit haalbaar.

Vanuit mijn eigen ervaring, de asfaltwegenbouw, kan ik een aantal voorbeelden geven, ter illustratie en je zal mogelijk vergelijkbare situaties in andere sectoren kunnen vinden. Vandaag stond ik met mijn collega’s nog op een proefvak, en hoorde: “dan kunnen we dat materiaal goedkoper aanbieden”. Neen dus: verhoog kwaliteit, garandeer een lagere ecologische voetafdruk en verleng de levensduur. Voor dezelfde prijs, overtuig de opdrachtgever, dat is misschien nog wel het moeilijkste, of toch niet, dankzij digitalisering.

Waar heb ik het over? In de asfaltwegenbouw zie ik twee belangrijke digitaliseringprojecten: ten eerste het gebruik van de procesparameters tijdens de productie, transport en aanleg gebruiken om milieu, veiligheid en kwaliteit te verbeteren. Ten tweede het verzamelen van relevante gegevens uit het proces, gekoppeld aan meetgegevens tijdens gebruiksfase om hiermee een ‘health monitoring’ van het infrastructuurproject te realiseren. 

Wat kan je er zoal mee aanvangen? Voor het eerste project zijn er al vele tools op de markt. Uit het ROAD_IT project van de Universiteit Antwerpen zijn bij verschillende aannemers en servicebedrijven systemen ontwikkeld, zoals een track and trace-systeem en digitalisering van leverbonnen. Bij de recente aanleg van de twee zwaarbelaste wegen van de Haven van Antwerpen, Antwerpsebaan en Nieuwe Westweg, werden de infraroodlinescanner, een instrument om de temperatuur te monitoren van het asfaltoppervlak tijdens de aanleg, en de smart compaction systeem, deze geeft de graad van verdichting en het aantal walsgangen op een bepaalde plek, ingezet. 

Temperatuur en verdichting zijn voor asfalt de belangrijkste uitvoeringsparameters om kwaliteit te beheersen, dus ook een optimalisering van de levensduur. Gezien het systeem in real time kan gevolgd worden, kan onmiddellijk ingegrepen worden, bijvoorbeeld wanneer de vrachtwagen in de file staat en de verwerkingsmachine de snelheid kan verlagen om een te lange stilstand te vermijden. Hierdoor wordt aldus versnelde schade ontweken, dus minder herstelling op langere termijn. Dit leidt vervolgens tot een lagere ecologische voetafdruk, ook door minder hinder, meer veiligheid enzovoort. Ik noem deze systemen een quick win voor beide partners in een wegenwerk. Zulke systemen zijn reeds commercieel beschikbaar en geven de aannemer een groot voordeel ten opzichte van niet-gebruikers: een bewijs van goede uitvoering. 

Voor het tweede systeem zie ik de verdere ontplooiing van BIM – Building Information Modelling – Management in de wereld van de infrastructuur als een noodzaak. De drijvende kracht van het Agentschap Wegen en Verkeer om voor openbare wegen een tool ter beschikking te stellen, juich ik toe. Op dat gewestelijk niveau dient het systeem ontwikkeld en gecoördineerd te worden. Het zit trouwens in de filosofie van BIM: open toegankelijk voor elke actor in het bouwproces. Je kan dit niet verwachten van individuele aannemers om het systeem te ontwikkelen, maar wel om vanaf vandaag mee in te stappen. We gaan een lange leercurve tegemoet, gezien elke schakel, van klein naar groot gegevens dient aan te leveren of te gebruiken. Wat zijn hiervan de voordelen, waarom zouden we BIM gebruiken? 

Er zijn vele voordelen, waarvan de belangrijke zijn: transparantie van ontwerp, clashdetecties (waarom komt die rioleringskolk net op het fietspad?), bewaren van gegevens voor later herstel … weerom gaat dit systeem door aandacht te besteden aan het ontwerp en openheid, leiden tot winst in uitvoeringstijd, materiaal, materieel, transport, hinder … Koppel de ontwerp- en uitvoeringsgegevens aan meetgegevens van tijdens de gebruikersfase, en alle materialen, zones, secties met hun historiek kunnen op deze manier bewaard blijven. Bij vroegtijdige schade kan de oorzaak mogelijk teruggevonden worden is de negatieve kijk op dit systeem, maar je kan ook stellen: waar zitten de succesmengsels, randcondities, uitvoering … die leiden tot een kwaliteitsvol product? Zullen we deze tools vanaf heden als een positieve ondersteuning zien in plaats van Big Brother is Watching you? Jazeker. Het zal onze sector alleen maar ten goede komen.      

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details