Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Dijksterkte en dijkreparaties testen in Hedwige-Prosperpolder
Bird view Hedwige-Prosperpolder (© Vilda – Yves Adams)

Dijksterkte en dijkreparaties testen in Hedwige-Prosperpolder

Hoe staat het met de sterkte van de dijken in deze regio? En hoe kunnen we dijkschade het best herstellen? Dit zijn vragen die het INTERREG-project Polder2C’s wil beantwoorden. En wel op een hele bijzondere wijze. Onder realistische omstandigheden worden dijkbezwijkproeven en schadehersteloefeningen uitgevoerd in de proeftuin op de grens van Nederland en België, het Living Lab Hedwige-Prosperpolder.

De Hedwige-Prosperpolder, wordt de komende jaren in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan ontpolderd en verandert zo in getijdennatuur. Tijdens deze transformatie wordt een nieuwe ringdijk aangelegd en de Scheldedijk vervolgens afgegraven. De ontpoldering wordt in 2024 afgerond. Tot die tijd biedt  het gebied een uniek testgebied, het Living Lab. Een proeftuin met echte dijken, om proeven uit te voeren en innovatieve technieken te testen. 

Overloopgenerator in actie (© Marc Pannier)

Overloopproeven

Het Living Lab is al enige tijd volop in gebruik door het Polder2C’s project. In november 2020 zijn verschillende veldproeven uitgevoerd, met name om te zien hoe sterk de dijken zijn en welke factoren de sterkte bepalen. Dit is onderzocht met overloopproeven, die nabootsen dat de waterstand in de rivier boven de kruin van de dijk uitstijgt. Het water stroomt over de dijk om de erosieweerstand van vegetatie en afdeklaag te bepalen. Zo wordt onderzocht wat het effect is van de hoeveelheid water, maar ook van factoren zoals graverij, het type bekleding en de aanwezigheid van een boom. Een eerste conclusie is dat zolang de dijkbekleding gesloten is, de dijk behoorlijk veel waterstroom kan weerstaan. Echter, bij gaten in het grasdek of de dijk, is de schade fors. 

Materialen voor reparaties (© Marc Pannier)

Schade herstellen

Interessant aan het Polder2C’s project is dat de ontstane schade in het Living Lab gebruikt wordt om schadehersteltechnieken uit te proberen. Twee schades als gevolg van de overloopproeven waren aanzienlijk. Deze zijn half december gerepareerd met folie en zandzakken. De ene schade is hersteld door een incisie te maken in de grasmat met een graafmachine. Vervolgens zijn de grasmat, pinnen en zandzakken gebruikt om de folie te verankeren. De andere schade is bedekt met folie, die verankerd is met pinnen, een wal van zandzakken op de dijk en zandzakken aan de randen van de folie. Beide methodes hebben solide reparaties opgeleverd. Tijd moet uitwijzen of beide reparaties even sterk zijn. 

Reparaties aan dijk, incisie met graafmachine (© Marc Pannier)

Onderzoek op de planning

In het najaar van 2021 wordt golfoverslag op de dijk nagebootst en staat een bresproef op de planning. Bij deze laatste wordt lokaal een dijkverlaging aangebracht en bij opkomend getij gezien hoe snel dit gat groeit. De impact van het schor op de bresgroei wordt hierbij onderzocht. Ook staan nog enkele andere hersteltechnieken op het programma. Benieuwd naar de laatste stand van zaken? Ga naar www.polder2cs.eu.

Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract No [2S07-023]. Het totale budget bedraagt 6,5 miljoen euro. Interreg 2 Zeeën is bedoeld om het kustgebied langs Kanaal en Noordzee klimaatadaptiever te maken. Meer informatie vindt u op www.interreg2seas.eu.     

Polder2C’S Project

Polder2C’s is een internationaal onderzoeksproject met als doel om het 2 Zeeën gebied klimaatadaptiever te maken. Dertien partners en een groot aantal waarnemend partners uit deze regio verenigen zich om samen beter voorbereid te zijn op de effecten van klimaatverandering. Het Nederlandse STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen, en Xperta, Departement Mobiliteit en Openbare Werken uit Vlaanderen, zijn de trekkers van het project. Het project heeft een aantal focusgebieden: de sterkte van waterkeringen, noodmaatregelen en betrekken van de werknemers van de toekomst. Bijzonder aan het project is dat onderzoek en praktijk op een unieke manier gecombineerd worden in het Living Lab Hedwige-Prosperpolder.


"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details