Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Drinkwaterleverancier speelt in op uitdagingen van de toekomst
Bij werkzaamheden verwacht de maatschappij terecht, méér minder hinder en daar tracht FARYS op verschillende manieren een antwoord op te bieden. Als drinkwateroperator houdt FARYS al vanouds een hoog investeringsritme aan, zowel in zijn distributienet van zo’n 12.000 kilometer als in zijn pomp- en opslaginfrastructuur en zijn transportnet van zowat 700 kilometer.

Drinkwaterleverancier speelt in op uitdagingen van de toekomst

De jubileumeditie van dit magazine is voor Dirk Verbeelen, directeur Netinfradiensten van TMVW, een gelegenheid om enkele evoluties in de verwachtingen van het bedrijf rond werken op het openbaar domein te duiden. Onder de operatornaam FARYS is TMVW verantwoordelijk voor de drinkwaterlevering aan circa 700.000 huishoudelijke en industriële klanten in Vlaanderen. 

Meer concreet staat TMVW in voor de drinkwaterlevering aan die circa 700.000 klanten in een groot deel van Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen en werkt het in dit werkingsgebied nauw samen met een aantal steden en gemeenten bij het beheer van hun saneringsinfrastructuur. Daarnaast voorziet FARYS ook in verscheidene diensten rond de bouw, onderhoud en beheer van gemeentelijke sportaccommodaties.

In het licht van de evoluties op maatschappelijk vlak, technologie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en -niet in het minst- klimaat, dienen zich wijzigingen aan in de wijze waarop infrastructuurprojecten en de uitvoering ervan worden aangepakt. 

“Een drinkwater- of rioleringswerf is niet langer louter een technisch gegeven. Er moet op alle vlakken rekening gehouden worden met de impact ervan op de omgeving in brede zin”, klinkt het.

“Een drinkwater- of rioleringswerf is niet langer louter een technisch gegeven. Er moet op alle vlakken rekening gehouden worden met de impact ervan op de omgeving in brede zin.”

Hoog investeringsritme

Als drinkwateroperator houdt FARYS al vanouds een hoog investeringsritme aan, zowel in zijn distributienet van zo’n 12.000 kilometer als in zijn pomp- en opslaginfrastructuur en zijn transportnet van zowat 700 kilometer. Onder de samenwerking ‘Aquaduct’ vormt dit laatste nu al een draaischijf die de productiecentra verbindt met alle afzetgebieden in Oost- en West-Vlaanderen. Onder meer in het kader van de Vlaamse Blue Deal worden verdere investeringen voorzien om de leveringszekerheid in het hele gebied te versterken.

In het kader van de uitdagingen op vlak van sanering en klimaateffecten worden de eerstkomende jaren belangrijke extra inspanningen voorzien qua aanleg van rioleringen en aandacht voor hemelwatergebruik.

Doorgedreven assetmanagement

Veralgemeende digitale inventarisering en nieuwe technologie laten een gerichter assetmanagement van de drinkwaterinfrastructuur toe en de mogelijkheid tot netwerkmodelleringen en actief risicobeheer. Aan de hand van dit assetmanagement worden rationele planning en uitvoering van onderhouds-, vervangings- en uitbreidingsbeslissingen mogelijk, met een gunstige impact op de werking voor alle betrokken spelers: studiebureaus, aannemers, dienstverleners, andere nutsbedrijven …

Op initiatief van de Vlaamse overheid wordt een gelijkaardige aanpak toegepast op de hele saneringsinfrastructuur. Ook hier laat dit op termijn toe om de beschikbare middelen rationeel en optimaal in te zetten en te coördineren met alle stakeholders.

Als drinkwateroperator houdt FARYS al vanouds een hoog investeringsritme aan, zowel in zijn distributienet van zo’n 12.000 kilometer als in zijn pomp- en opslaginfrastructuur en zijn transportnet van zowat 700 kilometer.

Méér Minder Hinder

Samen met het toenmalige Eandis stond TMVW aan de wieg van ‘Synductis’. Via dit initiatief slaan onderhand bijna alle nutsbedrijven de handen in elkaar om hun respectieve planning en werken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en werken te coördineren. Dit toonde reeds gunstige resultaten en de samenwerking wordt dan ook verder uitgediept. 

Deze afstemming is inmiddels louter een uitgangspunt geworden. “Het echte verschil zal meer en meer gemaakt worden door een bijzondere en gezamenlijke aandacht voor omwonenden en voor wat in de bredere maatschappij leeft en wat mensen bezighoudt. Kijk bijvoorbeeld maar naar de soms heftige reacties rond wat gebeurt met bemalingswater op een werf in de straat”, aldus Dirk Verbeelen.  

De maatschappij verwacht, terecht, méér minder hinder. En dit zeker, maar niet alleen meer op het vlak van comfort, mobiliteit en dergelijke bij werken in de onmiddellijke omgeving. Goede communicatie rond projecten en werken wordt essentieel. Tijdig, helder, realistisch én empathisch. 

Naast de praktische aspecten wordt ook meer en meer gevraagd naar het waarom van werven, de samenhang met andere werken of projecten en hoe ze passen in een bredere problematiek, zoals bijvoorbeeld droogte- of overlastbestrijding. Op niet al te lange termijn is het te verwachten dat ook kritischer en assertiever zal gekeken worden naar de impact van werken op vlak van ecologie, duurzaamheid, circulariteit. Werforganisatie, materialengebruik, sleufloze en CO2-vriendelijke alternatieven komen zo zeker in het vizier.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details