Cirkeltips
02:07
01-11-2018

“Duurzamer bouwen en slopen kan ook opleveren”

Wereldwijd verbruikt de bouwsector 40 tot 50 % procent van alle grondstoffen. Dat maakt dat de milieu-impact van bouwbedrijven erg groot is. De OVAM heeft daarom ‘Cirkeltips’ in het leven geroepen. Tips & tricks om hergebruiken, sorteren en recycleren te stimuleren en deel te gaan uitmaken van een circulaire maatschappij.

Cirkeltips is een online tool die bedrijven helpt om een duurzamer materiaalbeheer te ontwikkelen. Ze kunnen hun afvalproductie vergelijken met die van andere, gelijkaardige bedrijven en krijgen tips om hun materiaalbeheer te verduurzamen. OVAM-woordvoerder Jan Verheyen stipt er enkele aan die voor bouwbedrijven bijzonder interessant kunnen zijn: “Bouwbedrijven zitten vaak

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Herentalsebaan