Cirkeltips
02:07
01-11-2018

“Duurzamer bouwen en slopen kan ook opleveren”

Wereldwijd verbruikt de bouwsector 40 tot 50 % procent van alle grondstoffen. Dat maakt dat de milieu-impact van bouwbedrijven erg groot is. De OVAM heeft daarom ‘Cirkeltips’ in het leven geroepen. Tips & tricks om hergebruiken, sorteren en recycleren te stimuleren en deel te gaan uitmaken van een circulaire maatschappij.

Cirkeltips is een online tool die bedrijven helpt om een duurzamer materiaalbeheer te ontwikkelen. Ze kunnen hun afvalproductie vergelijken met die van andere, gelijkaardige bedrijven en krijgen tips om hun materiaalbeheer te verduurzamen. OVAM-woordvoerder Jan Verheyen stipt er enkele aan die voor bouwbedrijven bijzonder interessant kunnen zijn: “Bouwbedrijven zitten vaak vragen over hoe ze hun bouwafval zo vlot en zo correct mogelijk kwijt kunnen. Alles begint uiteraard met goed sorteren. Dat is namelijk belangrijk om de recyclagestromen zo zuiver mogelijk te houden en kan voor bepaalde materialen zelfs geld opleveren. Om bouwbedrijven hier snel wegwijs in te maken, hebben we een FAQ rond sorteren samengesteld. Hiermee willen we ook de nieuwe sorteerverplichting, die sinds 1 juni van kracht is, extra onder de aandacht brengen (zie Cirkeltip 349).” 

Cirkeltips
Het TOTEM -roject omvat een bijzonder uitgebreide online databank van materialen en hun milieu-impact.

Afvalzakken voor plastics
Een tweede interessante Cirkeltip is nummer 135. Deze gaat over het Clean Sites-project, dat loopt in samenwerking met Val-i-Pac en het WTCB. Verheyen: “Val-i-Pac biedt specifieke afvalzakken om op bouwwerven plastic afval te verzamelen, zowel voor professionals als voor particulieren. De troeven van deze zakken zijn hun formaat en hun prijs. Voor een klein bedrag kan je er een groot volume aan plastics in kwijt. En ze kunnen nadien gewoon terug ingeleverd worden bij de verdeler. Door de juiste restmaterialen in de juiste zak te steken, zijn we goed op weg om afvalstromen te beheersen en efficiënt te verwerken. Het project loopt vlot, en er wordt ook nagegaan of het kan worden uitgebreid naar andere kunststoffracties. Met materialen zoals hout, metaal en papier staan we al een stuk verder op het vlak van sorteren en recycleren, maar voor kunststoffen is dat nog niet altijd evident. Wist je trouwens dat ook vlak glas apart gehouden moet worden? Er bestaan immers uitstekende technieken om dat te verwerken.”

Milieu-impact van materialen
De derde tip van Verheyen is het TOTEM-project. “TOTEM is een tool die een bijzonder uitgebreide databank van materialen en hun milieu-impact omvat. Bouwbedrijven en architecten kunnen met andere woorden nagaan wat de impact van bepaalde keuzes is tijdens de ontwerpfase. Als je weet dat materialen en bouwelementen tijdens hun volledige levensduur goed zijn voor 10 tot 30 % van de totale milieu-impact, dan besef je hoeveel voortuitgang we nog kunnen boeken op het vlak van duurzaamheid door slimmere keuzes te maken.” Wie hier nog meer informatie over wil, kan alle info terugvinden in Cirkeltip 350.

Cirkeltips
Bouwbedrijven zitten vaak met vragen over hoe ze hun bouwafval zo vlot en zo correct mogelijk kwijt kunnen.

Ervaring van Beneens met Cirkeltips
Algemeen bouwbedrijf Beneens en zonen draagt maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Op alle vlakken: mensgericht, maar ook qua duurzaam omspringen met grondstoffen. Preventieadviseur en veiligheidscoördinator Dirk Boeckx houdt zich niet alleen bezig met de veiligheid, maar waakt ook over de kwaliteit en milieuaspecten. “We hebben sowieso al een goede verstandhouding met de OVAM omdat we zo circulair mogelijk willen werken. De Cirkeltips zijn een ideale tool voor bouwbedrijven die op dat vlak nog veel progressie kunnen maken. Met een minimale inspanning kan je gemakkelijk enkele ‘quick wins’ realiseren. Wij hebben er bijvoorbeeld tips uit gepuurd om ons zaagproces zodanig te optimaliseren dat we zo weinig mogelijk zaagresten overhouden. Daarnaast was het interessant om te weten te komen voor welke restfracties je nog geld kan krijgen. Misschien kan er in de toekomst ook eens een Cirkeltip verschijnen over welke producenten bepaalde materiaalstromen kunnen hergebruiken of verwerken tot nieuwe producten? Dat kan leuke synergiën opleveren.”     

Tekst | Valérie Couplez   Beeld | OVAM

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Herentalsebaan