Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Economische bemaling met waterglasinjectie helpt rioleringsproject Beernem sterk vooruit
Voor Aannemingen Vanlerberghe is de toepassing van waterglasinjectie een primeur.

Economische bemaling met waterglasinjectie helpt rioleringsproject Beernem sterk vooruit

De riolerings- en wegeniswerken in Beernem gaan met rasse schreden vooruit. Met deze werken willen Aquafin en de gemeente Beernem het afvalwater van ongeveer 130 inwoners uit Oedelem, dat nu nog rechtstreeks in de grachten en de Zuiddambeek, Zoetebeek of Biezemoerbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. In een tijdelijke maatschap TM ontfermen de firma’s Norré-Behaegel en Aannemingen Vanlerberghe zich over de werken. “De bemalings-, beschoeiings- en rioleringswerken nemen wij volledig voor onze rekening”, vertelt Hendrik Vanlerberghe, zaakvoerder van Aannemingen Vanlerberghe uit Diksmuide.

De riolerings- en wegeniswerken in Beernem gaan met rasse schreden vooruit.

Na de uitvoering van dit project zal het afvalwater worden gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Beernem. Om het project te realiseren zullen Aquafin en de gemeente Beernem een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Hierbij wordt het afvalwater gescheiden van het regenwater opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Beernem. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten, die op hun beurt afwateren naar de waterlopen in de buurt. Om het bovenlokaal fietsroutenetwerk verder uit te bouwen, is de Provincie West-Vlaanderen mee in het project gestapt. Er wordt immers een fietspad aangelegd langs de Scherpestraat en de Beernemstraat, tussen de rotonde in Beernem en de bebouwde kom in Oedelem. De aanleg van dit fietspad wordt uitgevoerd in kader van het Fietsfonds.

Voor de werken startten, maakte Aquafin afspraken met de nutsbedrijven om hen de kans te geven nutsleidingen zoals telefonie, internet, water, gas of elektriciteit te vernieuwen. Na de werken van de nutsbedrijven verschenen de aannemers op de werf. De effectieve werken gingen in februari 2022 van start, zullen in totaal 25 maanden duren en worden gefaseerd uitgevoerd. “Vanlerberghe staat in voor alle ondergrondse rioleringswerken, terwijl Norré-Behaegel zich focust op de bovenbouw, namelijk de wegeniswerken en het fietspad”, verduidelijkt Hendrik Vanlerberghe. 

Economische oplossing

Wat de rioleringswerken, en meer bepaald de bemaling betreft, stuitte Aannemingen Vanlerberghe op een interessante uitdaging. Hendrik Vanlerberghe: “Om de invloed van de bemaling op de omgeving, wegens de aanwezigheid van veenlagen te beperken, voorzag het bestek de plaatsing van waterremmende schermen, hetzij  tot op de kleilaag op 12 m diepte, hetzij tot op 8 m diepte waarbij de bodem tussen de twee schermen diende te worden dichtgegrout. Omdat de kleilaag op bepaalde plaatsen nog dieper lag en de kosten voor een waterremmend scherm te hoog zouden oplopen, besloten wij om over het volledige traject, aan beide zijde van de sleuf, een waterremmend scherm tot 8m diepte te voorzien en de bodem ertussen dicht te maken door middel van waterglasinjectie. Op die manier konden we een waterdichte kuip creëren, binnen een aanzienlijk kortere uitvoeringsperiode”

Met deze werken willen Aquafin en de gemeente Beernem het afvalwater van ongeveer 130 inwoners uit Oedelem, dat nu nog rechtstreeks in de grachten en de Zuiddambeek, Zoetebeek of Biezemoerbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Waterglasinjectie

Waterglasinjectie is een vorm van horizontale bodemafsluiting waarbij een vloeistof – een mengsel van waterglas, water en een harder – wordt geïnjecteerd in de poriën tussen de grondkorrels en zodoende een waterremmende laag vormt in de bodem van een bouwkuip. “Waterglasinjectie is een specifieke techniek die een opmars kent. We hebben hiervoor verschillende bedrijven gecontacteerd en gaven uiteindelijk het vertrouwen aan Grondinjectie Nederland BV, terwijl het geotechnisch studiebureau Doorgrond BV instond voor de opmaak van de nodige rekennota’s. Waterglasinjectie is niet voor alle ondergronden geschikt. Zo komt klei- en leemgrond bijvoorbeeld niet in aanmerking gezien de fijnkorrelige structuur ervan. De grofkorrelige zandgrond die zich in Beernem boven de kleilaag bevindt, is daarentegen wel geschikt. Belangrijk: de gel die wordt geïnjecteerd is oplosbaar en zal uiteindelijk verdwijnen zodat de ondergrondse waterstroom zich herstelt. Het bestek voorzag een waterremmend scherm tot -12 m diepte, maar wij kozen dus voor een scherm op -8 m diepte, maar dan gecombineerd met waterglasinjectie. Een oplossing die duidelijk economischer is.”

De effectieve werken gingen in februari 2022 van start, zullen in totaal 25 maanden duren en worden gefaseerd uitgevoerd.

Bemaling als dienst

Voor Aannemingen Vanlerberghe is de toepassing van waterglasinjectie een primeur. “En het is zeker een succes. De eerste fase werd intussen afgerond en fase twee is momenteel in uitvoering. De bemaling voeren we volledig zelf uit. Wat de beschoeiingswerken en de soil mix-wand betreft doen we een beroep op de expertise van Omni-Tech, het zusterbedrijf van Aannemingen Vanlerberghe. Ook de injectiekanaaltjes voor de waterglasinjectie werden door Omni-Tech geïnstalleerd. We voorzien dus voor onze eigen werven een bemaling van a tot z, maar in de toekomst willen we deze dienst ook aanbieden aan derden. Waarbij we dan waterdichte wanden, vloeren en bemaling aanbieden in één pakket”, besluit Hendrik Vanlerberghe.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details