Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Een slimme bacteriële reiniging van het afvalwater
Sommige gebouwen liggen te ver om een aansluiting via de riolering te voorzien. Voor deze gebouwen moet op termijn een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) voorzien worden.

Een slimme bacteriële reiniging van het afvalwater

Met de BioClear Premium waterzuiveringsinstallatie van DS Plastics – gespecialiseerd in de behandeling van huishoudelijk afvalwater en industrieel afvalwater – heeft DS Plastics Watertight Solutions een nieuwe parel toegevoegd aan het gamma. De geprefabriceerde polyethyleen tanks – zonder verbindingen onder water – blinken uit in installatie-, gebruiks- en onderhoudsgemak, en werken volgens het principe van een slimme bacteriële reiniging. Uiteraard voldoet de installatie ook aan alle nieuwe normen en het systeem bevat tevens een agrément SPW (Service Public de Wallonie).

Water is een kostbaar goed, essentieel voor al het leven op aarde. We vinden het zo vanzelfsprekend dat we het onuitputtelijk achten. Vergis je niet: als de natuurlijke balans uit evenwicht raakt, dreigt er zowel schaarste als overlast. Daarom zet DS Plastics Watertight Solutions zich in om water op duurzame wijze te beheersen, behandelen en af te voeren. Bevolkingstoename, stijgend waterverbruik, extreme weersomstandigheden … zijn een wake-upcall.  We moeten dringend ons waterbeleid herzien. Slimmer en milieuvriendelijker omspringen met water om het te vrijwaren voor morgen. “DS Plastics Watertight Solutions biedt hiervoor een resem oplossingen die hun steentje bijdragen tot een beter milieu en een beter leven”, vertelt zaakvoerder Tom Henneman. 

Het BioClear-gamma van de Belgische fabrikant DS Plastics is ontworpen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, met uitzondering van regenwater en afvloeiing.

Bacteriële zuivering

Met regenwaterbeheersing, waterbehandeling, prefab riolering & maatwerkconstructies, kabel- & leidingdoorvoer, stookolie & opslagtanks en DS Construction tools & storage focust DS Plastics Watertight Solutions op zes pijlers. Op het vlak van waterbehandeling heeft de specialist uit Lokeren sinds kort de BioClear Premium waterzuiveringsinstallatie in het gamma. De BioClear-installatie is ontworpen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater dat overeenkomt met het equivalent van 5 tot 20 bewoners. 

Het BioClear-gamma van de Belgische fabrikant DS Plastics is ontworpen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, met uitzondering van regenwater en afvloeiing. Door hun ontwerp en de gebruikte technologie zijn de systemen in het BioClear-gamma ook perfect aangepast aan intermitterend gebruik en aanvaarden de systemen langdurige onderbrekingen. Het is een succesvol proces dat kan teren op meer dan 30 jaar ervaring en nationale en internationale referenties. Voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater biedt DS Plastics, in samenwerking met EPUR, een aerobe biologische behandeling door middel van een ondergedompeld vast bacterieel bed. De biomassa wordt in de reactor op een vaste drager gefixeerd, waardoor een efficiënte bacterieflora kan worden geselecteerd die in staat is de biologisch afbreekbare verontreiniging optimaal te verteren.

Lage productie afvalslib

Het grote specifieke oppervlak van de drager en zijn geometrische eigenschappen zorgen voor een zeer goede hechting van de biofilm, een goed verdeelde en homogene zuurstoftoevoer en een nulrisico op verstopping. De configuratie van de reactoren maakt het mogelijk om, afhankelijk van de dimensionering van het zuiveringssysteem, te kiezen voor de juiste bacteriële fauna voor het type en de belasting van de verontreiniging. Het belangrijkste kenmerk van de reactoren is de bijzonder lage productie van afvalslib, veel kleiner dan het volume dat alle andere methoden achterlaat.

Ook op het vlak van materiaal, installatie, gebruik en onderhoud biedt de BioClear 5 W01 tal van voordelen. De volledig uit polyethyleen gefabriceerde tanks hebben geen onderwaterverbindingen en garanderen dan ook een betrouwbare werking. Door het compacte systeem worden grondwerken tot een minimum beperkt en kan de installatie eenvoudig en snel gebeuren. Op het vlak van onderhoud en gebruik zijn onder andere het lage geluidsniveau en de geringe productie van secundair slib een grote troef.

De geprefabriceerde polyethyleen tanks – zonder verbindingen onder water – blinken uit in installatie-, gebruiks- en onderhoudsgemak, en werken volgens het principe van een slimme bacteriële reiniging.

Het belang van IBA

Sommige gebouwen liggen te ver om een aansluiting via de riolering te voorzien. Voor deze gebouwen moet op termijn een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) voorzien worden. Een IBA is een installatie die voorzien is op het zuiveren van zowel grijs als zwart afvalwater. Regenwater moet dus sowieso afgekoppeld worden van de afvalwaterleidingen op het moment de dat IBA aangesloten wordt. Bij nieuwbouw moet deze onmiddellijk geplaatst worden. Voor bestaande gebouwen zal de gemeente of rioolbeheerder de eigenaar verwittigen op het moment dat de IBA geplaatst moet worden.

Het plaatsen van de IBA is in de eerste plaats een verplichting van de eigenaar van de woning, maar in sommige gemeenten komt de rioolbeheerder tussen. Dit kan enerzijds door een gemeentelijke subsidie, anderzijds door het volledig overnemen van de plaatsing en het onderhoud. De zogenaamde collectieve aanpak houdt in dat de gemeente of rioolbeheerder de IBA aankoopt, plaatst en onderhoudt als dienstverlening naar de burger. Voor deze dienstverlening betaalt de burger idealiter een gelijkaardige bijdrage als andere inwoners die aangesloten zijn op de riolering. Een eenmalige aansluitkost kan hier dus gevraagd worden. Indien een IBA jouw afvalwater zuivert, betaal je logischerwijze geen bovengemeentelijke saneringsbijdrage op je waterfactuur.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details