Hoezebeekcollector
02:15
14-11-2017

Eeuwenoud metselwerkriool klaar voor nieuwe toekomst

De Hoezebeekcollector is een eeuwenoud metselwerkriool dat het afvalwater van duizenden Aalstenaars afvoert naar een nabijgelegen zuiveringsstation. Het gewelf maakte vroeger deel uit van de stadsomwalling en leed aan enkele ernstige kwaaltjes, waaronder gebarsten bakstenen. Een structurele renovatie met kunststofkokers drong zich op, al was dit gezien de uiterst beperkte toegankelijkheid, de moeilijke werkomstandigheden en het grote aandeel manuele arbeid allerminst een sinecure.

Een rioleringsproject met epische allures, zo zou je de renovatie van de verloederde Hoezebeekcollector in Aalst gerust kunnen noemen. Vermits het riool quasi volledig overbouwd is, was het slechts toegankelijk via één ingang – een put van 3 op 3 meter ter hoogte van het Keizersplein – en was werken in open sleuf geen optie. Dit maakte dat het overgrote deel van de benodigde ingrepen op manuele wijze moest gebeuren. “Onze mensen – twee ploegen van vier man sterk – werkten dagelijks acht uur onder de grond om de collector ‘van binnenuit’ te renoveren, en dat in uiterst moeilijke omstandigheden. Denk aan slib en rioolwater dat 1, 2 meter hoog stond, rioolgassen, beperkt zicht …”, vertelt Jan Masyn, Hoofd Afdeling Rioolrenovatie bij Viabuild, dat instond voor de uitvoering van de complexe vernieuwingsoperatie.

3D-scan
Vooraleer Viabuild effectief van start ging met de renovatie van het 450 meter lange tracé tussen de Korte Zoutstraat en de Arbeidstraat, liet het eerst een doorgedreven reiniging uitvoeren om de collector puin- en slibvrij te maken. Nadien onderwierp het de vrijgemaakte rioolomgeving aan een grondige inspectie en een 3D-scan. “Die 3D-technologie kwam enorm van pas omdat we in het oude gewelf een nieuwe, gladde buis moesten plaatsen, bestaande uit glasvezelversterkte panelen (GVP-panelen)”, legt Jan Masyn uit. “Het gebruik ervan was behoorlijk uniek, maar vormde een belangrijke meerwaarde omdat het ons toeliet om de schaaldelen te optimaliseren. Dankzij het digitale model dat we via de scan verkregen, konden we de kunststofkokers een zo groot mogelijke sectie geven, rekening houdend met de gevraagde helling, een minimum aan debietsverlies en een toereikende structurele sterkte.

Robot-op-rupsen
Viabuild plaatste in totaal meer dan tweehonderd GVP-panelen met een lengte van ongeveer 2 meter en een maximale hoogte en breedte van respectievelijk 1, 3 en 1, 8 meter – goed voor een gewicht van circa 2 ton per element. Nadat ze met de grootste voorzichtigheid in de collector waren gehesen, werden de kokers met behulp van een speciale ‘robot-op-rupsen’ over de instabiele bodem getransporteerd en op hun plaats gezet. “Daarna zijn ze verankerd en met behulp van een liersysteem in elkaar geschoven”, vult Jan Masyn aan. “De aansluitingen tussen de elementen zijn vervolgens gedicht met epoxyhars, en de holle ruimte tussen de oude en de nieuwe buis is opgevuld met grout.”

Hoezebeekcollector Aalst

Specifieke veiligheidsmaatregelen
Gezien het natte voorjaar en het carnaval in Aalst kon Viabuild pas in april aan de slag. De speciale arbeidsomstandigheden vergden echter specifieke veiligheidsmaatregelen. “We hebben overlegd met de brandweer en moesten onder meer speciale vluchtwegen voorzien”, licht Jan Masyn toe. “Voorts dienden we het riool voortdurend te ventileren, hebben we het gasgehalte continu gemonitord om de luchtkwaliteit op peil te houden en hebben we zelfs ‘luchtdoorlaatbare’ riooldeksels ontwikkeld om een toereikende zuurstoftoevoer te garanderen. Vermits veiligheid voor ons een topprioriteit is, hebben al onze medewerkers die in riolen actief zijn een opleiding “werken in besloten ruimtes” gevolgd en waren ze dus perfect op de hoogte van de mogelijke gevaren.”

Instabiele bodem
Een eeuwenoud metselwerkriool renoveren is geen sinecure. Zoals gevreesd had ook de Hoezebeekcollector enkele onaangename verrassingen in petto. “Zo stelden we tijdens de werken vast dat de bodem instabiel was”, vertelt Jan Masyn. “Aangezien een belasting van 4 ton allicht te veel zou zijn geweest – niet enkel de GVP-panelen, maar ook de robot-op-rupsen woog 2 ton – hebben we wapeningsnetten in de bodem gebetonneerd om de schaaldelen goed en wel op hun plaats te krijgen. Bovendien bleek de hoeveelheid slib in het riool significant hoger te liggen dan initieel voorzien en bleek het ook nog eens vervuild te zijn. Het was met andere woorden geen alledaags project, maar zo hebben we het graag. Tot nog toe zijn de werken goed verlopen. Ze zijn bijna afgerond, zonder dat er zich al te grote problemen hebben voorgedaan!”

Tekst: Tim Janssens    |    Beeld: Viabuild

GROND/WEG/WATERBOUW partners

projectleider-Tim-Dams-in-LDP-wagenSewer-Tec