GEN-project
02:59
08-11-2018

Gereputeerd aannemer boort nieuwe competentie aan via GEN-project

Zelfs de grootste bouwondernemingen van het land moeten zichzelf voortdurend heruitvinden. BAM Contractors, een dochteronderneming van BAM Belgium en onderdeel van Koninklijke BAM Groep, verwierf naam en faam met infrastructuur- en wegenwerken, waterbouwkundige en industriële projecten en de constructie van gebouwen. Als duurzame en multidisciplinaire partner blijft het bedrijf niet ter plaatste trappelen en hecht het veel belang aan kwaliteit, veiligheid, expertise en innovatie. Dat bewijst het eens te meer in het GEN-project, waarbij de lijn Brussel-Ottignies wordt uitgebreid naar vier sporen. 

De uitvoering van het GEN-project tussen Brussel en Ottignies is opnieuw aan de gang, maar bevindt zich momenteel nog in de eerste fase. Ter hoogte van station Groenendaal worden er 500 meter nieuwe sporen aangelegd, en ter hoogte van station Hoeilaart 1.500 meter nieuwe sporen. De ingebruikname van deze sporen zal tegen 2025 leiden tot een aanzienlijke toename van de spoorcapaciteit. Voor deze eerste werf wordt er 8.000 m² nieuwe bedding aangelegd. 

Nieuw specialisme
De aanleg van één zone neemt telkens vier weken in beslag, en nadien duurt het nog twee weekends om alles goed en wel af te werken en aan te sluiten. De werken omvatten niet alleen de realisatie van de bedding, de ballastlaag, de dwarsliggers en de rails, maar ook het plaatsen van de nieuwe bovenleidingen. Voor deze laatste ingreep doet BAM Contractors – en dan meer bepaald BAM Track, de afdeling die zich specifiek op railprojecten toelegt – een beroep op de expertise van BAM Infra Nederland. BAM Track volgt de situatie nauwgezet op, zodat het op toekomstige werven zelf bovenleidingen kan plaatsen. Hoewel de Belgische werknemers hiervoor nog steeds materiaal van hun Nederlandse collega’s nodig zullen hebben, hebben ze er hoe dan ook een specialisme bij en kunnen ze dit naar de toekomst toe volledig zelf in handen nemen. 

GEN-project
De uitvoering van het GEN-project tussen Brussel en Ottignies is opnieuw aan de gang, maar bevindt zich momenteel nog in de eerste fase. Ter hoogte van station Groenendaal worden er 500 meter nieuwe sporen aangelegd, en ter hoogte van station Hoeilaart 1.500 meter nieuwe sporen.

Fasering en precieze timing
Het budget van deze werf bedraagt 3 miljoen euro voor de aannemer (Infrabel levert alle benodigde materialen – ballast, dwarsliggers, rails –  zelf), voor een totale uitvoeringstermijn van een jaar – inclusief de nodige onderbrekingen in afwachting van een buitendienststelling van de sporen voor de finale afwerking tijdens weekends. Het plaatsen van de sporen gebeurt waar mogelijk vanop de aanpalende rijweg. In andere gevallen wordt er in vooruitbouw gewerkt. Enkel tijdens de weekends wordt er gebruikgemaakt van groot spoorwegmaterieel zoals onderstopmachines en werktreinen. De ballast en de dwarsliggers zijn aangeleverd per vrachtwagen. Voor de realisatie van de bovenbouw worden vierassige vrachtwagens, dumpers en  3D-gestuurde bulldozers gebruikt. Eens het nieuwe spoor is aangesloten op het bestaande spoornet, kunnen de werktreinen de resterende ballast aanbrengen en kan een zware stopmachine het spoor onderstoppen, nivelleren en richten (met toleranties die beperkt zijn tot enkele mm).

De installatie van de bovenleidingen gebeurt op dezelfde manier, meer bepaald via voorbereidende werken gedurende de week en afwerking tijdens de weekends. Dit maakt dat er nood is aan een nauwkeurige fasering en een minutieuze planning. Missie geslaagd, want sinds het begin van de werken heeft zich nog geen enkel technisch incident of ongeluk voorgedaan.  

Volgende stap
Na de werken aan de stations van Groenendaal en Hoeilaart zullen er nog heel wat andere werken nodig zijn om de zone tussen Ottignies en Brussel op vier sporen te brengen. In een volgende fase worden de stations van Bosvoorde en Watermaal op niveau gebracht. Daarbij zal de combinatie BAM Contractors – BAM Track – BAM Infra Rail eveneens als aannemer fungeren. Dit tweede project is groter en zal langer duren dan de eerste fase (6, 5 miljoen euro en 4000 meter sporen en bovenleidingen, met een totale uitvoeringstermijn van drie jaar). Bovendien omvat het met de bouw van perrons in het station van Bosvoorde eveneens werken van burgerlijke bouwkunde. Gedurende de week zullen er een kleine ploeg aan de slag zijn om kleine ingrepen en voorbereidende werken uit te voeren, terwijl er gedurende de aansluitweekends tientallen werknemers paraat zullen staan volgens een drieshiftensysteem, inclusief interventie van een zware stopmachine, een werktrein, meerdere spoorwegkranen, graafkranen en wielladers. De grondwerken en de plaatsing van de onderlagen en ballastlagen worden steeds met behulp van gps of 3D-gestuurde machines gerealiseerd. 

GEN-project
Dankzij de expertise van haar Belgische en Nederlandse afdelingen kan de BAM-groep het project volledig in eigen beheer en met eigen middelen uitvoeren – van ontwerp tot en met realisatie.

Niet te onderschatten voordelen
Dankzij de expertise van haar Belgische en Nederlandse afdelingen kan de BAM-groep het project volledig in eigen beheer en met eigen middelen uitvoeren – van ontwerp tot en met realisatie. Bovendien krijgt BAM Track dankzij deze geïntegreerde aanpak voeling met de installatie van bovenleidingen – een niet te onderschatten voordeel. BAM Track zal de opgedane kennis nadien meteen in de praktijk kunnen brengen. Tijdens de werken in de stations van Watermaal en Bosvoorde zal het  een actievere rol bij de plaatsing van de bovenleidingen vervullen. “Het GEN-project is een zeer waardevolle referentie voor ons bedrijf omdat het met argusogen bekeken wordt en zo onze kennis en expertise in de kijker zet. Het zijn bovendien projecten waarin we als BAM-groep in België onze multidisciplinariteit ten volle kunnen inzetten.  Er komen immers verschillende disciplines aan bod, waardoor een doordachte planning en samenwerking een absolute vereiste is.”, aldus Rob Dreessen, Director Roads & Track BAM Contractors.      

Tekst | Sandrine Bonmariage  Beeld | BAM Contractors

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Taveirne - Frateur-De PourcqStrukton Rail