02:07
09-01-2015

Gps-technologie | Het Zwin

Gesofisticeerde gps-technologie garandeert uiterste precisie bij creatie van nieuwe glooiingen en waterpoelen

Ultranauwkeurige gps-gestuurde graafwerken in het Zwin

Het Zwin in Knokke-Heist, een van Vlaanderens meest dierbare stukjes natuur, is deze dagen het toneel van grootschalige infrastructuurwerken. Met het oog op de bouw van een nieuw natuurcentrum wordt de omgeving grondig heringericht. Om de benodigde grond- en graafwerken met een zo groot mogelijke precisie te kunnen uitvoeren, rustte De Witte Aannemingen een extra machine uit met een gps-systeem. Het piekfijne resultaat bewijst dat de gps-technologie in dit project meer dan welkom was.

De uitbouw van de bezoekersruimte van het Zwin vereist een sterk staaltje landschapsinrichting. Voorbije zomer verzette De Witte Aannemingen meer dan 60.000 m³ grond en legde het een reeks nieuwe waterpoelen aan. Dit ging gepaard met het creëren van nieuwe glooiingen en grillige niveaus. Om de vereiste precisie te kunnen garanderen, rustte De Witte Aannemingen een (extra) Volvo 305-graafkraan uit met een gps-systeem van Topcon. “Het was onze landmeter, Stijn Desmadryl, die aanstuurde op het gebruik van gps-technologie, ” vertelt Arne Roels. “We hadden al één graafkraan met een gps-systeem in gebruik en hadden daar zeer positieve ervaringen mee. Vooral de flexibiliteit en het gebruiksgemak van de Topcon-technologie spreekt ons aan. Dit project vormde door de vele niveauverschillen in het terrein een uitgelezen kans om een extra systeem in gebruik te nemen.”

Enorme meerwaarde
Deze keuze heeft De Witte Aannemingen zich allerminst beklaagd. “Het gebruik van gps-technologie vormde in dit project een enorme meerwaarde, ” aldus Arne Roels. “Waar onze landmeter de verschillende niveaus voorheen volgens plan had moeten uitzetten (een zeer complexe en tijdrovende aangelegenheid), moest hij het terrein nu welgeteld één keer digitaal uitmeten. Voorts verliep alles – letterlijk en figuurlijk – volgens plan. Het spreekt voor zich dat dit de werken heel wat vlotter heeft doen verlopen.” Aangezien er in het gebied ooit een granaat uit de Eerste Wereldoorlog gevonden is, moesten we zeer nauwgezet te werk gaan. Zonder gps-systeem hadden we elk stuk grond om de dertig centimeter voorzichtig moeten afgraven, maar nu is het rendementsverlies beperkt gebleven. Het gebruik van de gps-technologie heeft het werk met andere woorden enorm bespoedigd.
Een ander belangrijk voordeel van het gebruik van de gps-technologie van Topcon was dat eventuele planwijzigingen geen consequenties hadden voor de uitvoering van de werken. “Wijzigingen kunnen vanop afstand doorgevoerd worden en weerspiegelen zich meteen op het digitaal plan dat de machinist te zien krijgt, ” legt Arne Roels uit. “Sterker nog: onze landmeter kan elke kraanbeweging vanop afstand volgen. Indien er – bijvoorbeeld tijdens werfvergaderingen op kantoor – aanpassingen gebeuren, kan hij dat meteen doorgeven aan de machinist, die na het synchroniseren van het plan aan de slag kan met de nieuwe instructies. Zo gaat er geen tijd verloren en kunnen we ten allen tijde even nauwkeurig te werk gaan.”

Hoger rendement
Dit succesverhaal stopt voor De Witte Aannemingen niet bij dit ene project. Ook bij andere werken komen de gps-systemen van Topcon immers uitstekend van pas. “Niet enkel delicate grondwerken, maar ook complexe wegenis- en rioleringswerken voeren we voortaan uit met onze gps-gestuurde kranen, ” aldus Arne Roels. “Gps-technologie verhoogt je rendement: je werkt sneller en je spaart de loonkost van een medewerker uit, waardoor je de investering quasi meteen terugverdient. Onze machinisten willen alleszins niets anders meer, en gezien de vele voordelen van het systeem is dat niet meer dan logisch. Gps-technologie maakt het beroep van machinist ook toegankelijker. De techniciteit van het werk ligt lager, en dat maakt het voor ons makkelijker om jonge machinisten op te leiden. Een gps-systeem kan voor hen bovendien een extra motivatie vormen om zich de kneepjes van het vak eigen te maken. Je krijgt als bestuurder meteen visuele feedback en hebt dus letterlijk een doel voor ogen. Voor een bedrijf als het onze is dat een mooi extra voordeel, want gemotiveerde jonge werkkrachten kunnen we altijd gebruiken.”

GROND/WEG/WATERBOUW partners