Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Gres doorpersbuizen in Oostakker verminderen verkeershinder en beschermen het grondwater
Arcadis, Willemen Infra, Smet-Tunnelling en Pipelife sloegen, in opdracht van Agentschap Wegen & Verkeer en Farys, de handen in elkaar.

Gres doorpersbuizen in Oostakker verminderen verkeershinder en beschermen het grondwater

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Gent investeren stevig in de heraanleg van de N70 met als doel een veiligere verkeerssituatie voor alle weggebruikers te creëren. Farys maakt van de wegenwerken gebruik om onder de weg een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Om de hinder tot een minimum te beperken en de grondwatertafel optimaal te beschermen werd voor de aanleg aan de op- en afritten van de R4 gekozen voor een sleufloze uitvoering. Arcadis trad op als studiebureau, Willemen Infra leidt de werken, Smet Tunneling voert de doorpersing uit en voor de buizen werd een beroep gedaan op de gres KERA.Drive-doorpersbuizen van producent en leverancier Pipelife. 

Het gres KERA.Drive-doorpersassortiment omvat alle componenten nodig voor de aanleg van een eigentijdse nieuwe riolering.

Gezien het drukke knooppunt tussen de Orchideestraat en Drieselstraat in Oostakker, kwam men vrij snel tot de conclusie dat een riolering in open sleuf niet wenselijk was. Daarom werd gekozen voor een doorpersing. Kort samengevat betreft het 2 doorboringen van 48 m met een diameter van 400. “Op deze werf is er specifiek gekozen om een doorpersing met een gesloten front toe te passen in combinatie met een waterdichte persput en ontvangstput”, verduidelijkt Wesley Hendrickx, projectleider Expertise Lead Road & Sewer bij Arcadis. “Op deze manier moeten we geen extra grond­water bemalen. Hierdoor veroorzaken we minder stress op de nu al kwetsbare grondwatertafel.” Gezien de aangescherpte regelgeving omtrent grondwaterbemaling, is deze techniek uitermate geschikt voor projecten in zones met een hoge grondwatertafel.

De gres KERA.Drive doorpersbuizen bleken voor dit project de ideale oplossing.

Doorpersing met gesloten boorfront

“De doorpersing start vanuit een vertrekput waarin we onze persinstallatie installeren, waarna deze hydraulisch wordt aangesloten”, licht Darik De Clercq, projectleider bij Smet-Tunneling het project toe. “Daarna monteren wij ons boorschild, dat eveneens hydraulisch wordt aangesloten, in de persput. Het boorschild wordt verbonden met een aan- en afvoerleiding via dewelke de boorvloeistof naar voren wordt gestuurd, vermengd wordt met de grond en uiteindelijk wordt afgevoerd. Dit systeem is uiterst precies en zorgt ervoor dat de leiding met nauwkeurigheden van enkele millimeter kan worden aangelegd. Tevens is daarbij het gravitair karakter, uitgedrukt in millimeter per meter gewaarborgd.

De KERA.Drive doorpersbuizen bleken voor dit project de ideale oplossing. Het KERA.Drive-doorpersassortiment omvat alle componenten, nodig voor de sleufloze aanleg van een eigentijdse nieuwe riolering. De voor­delen van gres doorpersbuizen ten opzichte van andere materialen zijn groot. “De mechanische sterkte, dichtheid en bestendigheid tegen chemicaliën en huishoudelijk afvalwater blijven behouden in de tijd”, vertelt George Meuwissen, Technical Account Manager Pipelife. 

“Gresbuizen hebben een levensduur van ruim 150 jaar. Bovendien betreft het natuurlijke producten, gemaakt uit gebakken klei, die onschadelijk en recycleerbaar zijn. En kers op de taart is het feit dat de gres doorpersbuizen BENOR-gekeurd zijn. In de praktijk zijn gresbuizen vooral gekend omwille van hun duurzaamheid in open sleuf projecten. Hier hebben we te maken met een doorpers­project in DN 400 waarbij we dezelfde duurzaamheid garanderen en we de buiswand zelfs een stuk dikker hebben gemaakt. Door hun stevige wand kunnen de gresbuizen van Pipelife aan een maximale perskracht van 160 ton weerstaan, waardoor perslengtes tot 100 m mogelijk zijn.”

Om de hinder tot een minimum te beperken en de grondwatertafel optimaal te beschermen werd voor de aanleg aan de op- en afritten van de R4 gekozen voor een sleufloze doorpersing.

Voordelen van een sleufloze techniek

In tegenstelling tot riolering die in open sleuf wordt geïnstalleerd, gebeurt dit met doorpersing zonder een sleuf te graven. En de voordelen zijn onmiskenbaar:

  • Minimale overlast voor verkeer en milieu. Doorpersen maakt het mogelijk om onder obstakels zoals wegen, lokale infrastructuur, spoorwegen en gebouwen door te boren zonder de bovengrond te verstoren
  • De gevolgen voor fauna en flora zijn beperkt
  • Snelle installatie: doorpersen kan snel worden uitgevoerd, waardoor projecten efficiënter worden afgerond 
  • Minimale impact op transport: Geen
    omleidingen en minder aan-en afvoer van bouw- en transportmaterialen, wat zorgt voor een lagere CO2-uitstoot
  • Uiterst nauwkeurige aanlegtolerantie waarbij het gravitair karakter, in de ordegrootte van millimeters per meter, wordt gegarandeerd.
  • Er is een minimale kans op verzakkingen van nabijgelegen structuren. 
  • Minder verstoring voor omwonenden omdat doorpersen minder geluid en trillingen veroorzaakt dan traditionele graafwerkzaamheden en de woningen beter bereikbaar blijven
  • Verbeterde veiligheid: omdat het werk ondergronds wordt uitgevoerd, verlaagt het risico op werkongevallen
“De onderdoorpersing begint vanuit een vertrekput waarin we onze persinstallatie plaatsen, vervolgens wordt deze hydraulisch aangesloten.” – Darik De Clercq.

Gres toont kwaliteiten

In dit project toont gres als materiaal eens te meer zijn kwaliteiten. Het is en blijft een zeer sterk product, met een hoge dichtheid en bestendig tegen chemicaliën, net zoals alle andere gres-oplossingen voor open sleuf methodes. Met een levensduur van 150 jaar scoort gres ongezien hoog op duurzaamheid en omdat het wordt gemaakt uit louter natuurlijke producten is ook de positieve invloed op het milieu bijzonder groot. “Bij Pipelife richten we ons specifiek op duurzame oplossingen op vlak van riolering, rioolrenovatie, regenwaterbeheer en nutsvoorzieningen. Het project in Oostakker is hier het perfecte voorbeeld van”, besluit George Meuwissen.      ■

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details